top of page
1402565218065.png

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Kathmandu-Pokhara - 7 Days
กาฐมาณฑุ-โพครา

7 Days

USD 900/Person

4 Star hotel

Trip Introduction

สำหรับทริปนี้เป็นทริปที่ผสมกันระหว่างเที่ยวแบบวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศเนปาลไว้ด้วยกัน ได้แต่เมืองกาฐมาณฑุ ที่เป็นที่อยู่ของมรโลกทางวัฒนธรรมของโลก และเมืองโพคราซึ่งเป็นเมืองแห่งทะเลสาบและภูเขาหิมาลัย และยังเป็นประตูไปสู่การเทรกกิ้งอีกด้วย

ทริปของเราเริ่มต้นที่เมือง เมืองโพครา เมืองแห่งภูเขาและทะเลสาบ เป็นประตูสู่งการเดินป่าและปีนเขา เป็นเมืองที่มองเห็นยอดเขาหางปลา และอันนาปุรณะได้ชัดที่สุด เป็นเมืองที่สวยงามร่วมกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชาวฮินดูด้วยเช่นกัน

 

เมืองกาฐมาณฑุ ถือเป็นเมืองที่มีมรดกโลกทางวัฒนะธรรมเยอะที่สุดในประเทศเนปาล ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ประกอบไปด้วย เมืองที่อยู่ในยุคกลาง ถึงสามแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม ได้แก่ เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์ (Kathmandu, Patan และ Bhaktapur) แต่ละเมือง มีศิลปะที่โดดเด่น วัดอันสง่างาม พระราชวังอันหรูหรา ทางเดินในวังปูพื้นด้วยอิฐ และถนนแปลกตา ชวนให้หลงใหล งานแกะสลักหินและแกะสลักไม้ในวัดวาอารามมีความประณีต ประเพณีเก่าแก่และเทศกาลทางศาสนาตลอดทั้งปี สิ้นค้าในเมืองกาฐมาณฑุ ส่วนใหญ่เป็นสินค้า พื้นเมือง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางวัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

 

เรายังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามตระการตาเหนือเทือกเขาหิมาลัย ที่เมืองนากาก๊อต ซึ่งเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่ไกลจากเมืองหลวง

USD 900/person

Minimum start from 2 persons

 

Thanks for your order!

Trip Highlight

 • นครหลวงกาฐมาณฑุ เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมาณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ ที่อันงดงามด้วยศิลปะและปติมากรรมอันเก่าแก่ ตั้งแต่ ศตวรรษ ที่ 5 

 • วัดที่เป็นมรดกโลก 3 แห่ง อันได้แก่ เจดีย์พุทธานาท เจดีย์สยวภูนาท วัดปศุปตินาท

 • เมืองลุมพินี ซึ่งเป็นเมืองประสูติของพระพุทธเจ้า และได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 • ทะเลสาบและเทือกเขาหิมาลัย จากเมืองโพครา

 • วิวดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือเทือกเขาหิมาลัย ใกล้เมืองหลวงที่เมืองนากาก๊อต

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัว ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ

P1020868.png

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองโพครา พร้อมอาหารเช้า

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองนากาก๊อต พร้อมอาหารเช้าและเย็น

 • Annapurna cable car rounds trip 

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ไกด์ ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

yoke.jpg

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • อาหารนอกเหนือจากที่กำหนดในโปรแกรม

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง

 • ค่าตรวจโควิด PCR Test

 • ทิป สำหรับไกด์และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1020978.png
20181106_161406.jpg

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น) 
วันที่ 02: เดินทางสู่เมืองโพครา 7-8 ชั่วโมง:(เช้า,-,-)    
วันที่ 03: เช้าตรู่นั่งเคเบิลคาร์ ยอดเขาซารางกีอต - เจดีย์สันติภาพ - วัดพระศิวะ :(เช้า,-,-)    
วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 05: เที่ยวชม เมืองปักตาปูร์ วัดปศุปตินาท เจดีย์พุทธานาท: (เช้า,-,-)
วันที่ 06: เที่ยวชมเจดีย์สยวภูนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ และเมืองปาทัน:(เช้า,-,-)
วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

 

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที่ 02: เดินทางสู่เมืองโพครา 7-8 ชั่วโมง:(เช้า,-,-)    

1402565218065.png

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางไปยังเมืองโพครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8ชั่วโมง โพคราเป็นเมืองแห่งทะเลสาบหลายแห่งที่เรียกว่า 'Tal' เมื่อถึงเมืองโพคราแล้ว เรานำท่านเที่ยวชม น้ำตกเดวี (Devi’s fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกทั่วไป ตรงที่น้ำไหลลงไปในปล่องหิน ฝั่งตรงข้ามน้ำตกเป็นค่ายอพยพชาวทิเบต มีผู้อพยพอาศัยอยู่เกือบ 1,000 คน เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชม การทอพรมแบบทิเบต รวมทั้งมีพรมฝีมือดีให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย 

และเรานำท่านล่องเรือทะเลสาบ เฟวาตาล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนปาล ทะเลสาบแห่งนี้ ถูกล้อมรอบด้วย ภูเขา ซรางก๊อต และ คาสกีก๊อตในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส เราสามารถมองเห็น ภูเขาหางปลาหรือ มัจฉาปูชเร  ได้จากทะเลสาบแห่งนี้ ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของวัด บาราฮิ งดงามตระการตาอยู่บนเกาะเขียวครึ้ม หลังจาก ล่องเรือกันเรียบร้อย เดินเล่นรอบๆ ทะเลสาบหรือบางท่านอาจช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ของเมืองโพครา ตามอัธยาศัย

วันที่ 03: เช้าตรู่นั่งเคเบิลคาร์ ยอดเขาซารางกีอต - เจดีย์สันติภาพ - วัดพระศิวะ :(เช้า,-,-)    

P1100277.jpg

เช้าตรู่ชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้น จากยอดเขาหิมาลัย ซารางก๊อต โดยนั่งเคเบิลคาร์ ระหว่างทางเราจะเห็นวิวทะเลสาบเฟวาตาล ที่งดงามในมุมสูง มองเห็นเจดีย์สันติภาพอยู่ข้างหลัง และเห็นยอดเขาหิมาลัยฝั่งตรงข้ามกับทะเลสาบ

ยอดเขาซารางก็อตเป็นยอดเขาที่เป็นที่นิยมในการชมดวงอาทิตย์ ขึ้น พร้อมกับชมหิมาลัยแบบพาโนรามา แสงอาทิตย์สีทองตัวกับยอดหิมาลัยสีขาว ระยิบระยับ ท่านจะมองเห็นยอด อันนาปุรณะ และยอดเขา หางปลาได้อย่างใกล้ชิด จากยอดเขาซารางก๊อตแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี เทือกเขา เดาลากิรี และมนังสลูด้วย เช่นกัน

หลังจากนั้น เที่ยวชมเจดีย์ สันติภาพ เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนา ถูกสร้างขึ้นภายใต้คำแนะนำของ Nichidatsu Fujii เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพในเมืองญี่ปุ่นรวมถึงฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งระเบิดปรมาณูนั้นคร่าชีวิตผู้คนกว่า 150,000 คนเกือบทั้งหมดเป็นพลเรือนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี 2000 เจดีย์สันติภาพแปดสิบองค์ได้ถูกสร้างขึ้นทั่วโลกในยุโรปเอเชียและสหรัฐอเมริกา

เดินทางสู่วัดพระศิวะ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1600 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระศิวะขนาดใหญ่ ที่มีวิวหิมาลัยอันงดงามเป็นฉากหลัง

วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (เช้า,-,เย็น)

Nagarkot4.png

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราบอกลาเมืองโพครา และเดินทางสู่เมืองนากาก๊อต ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง หลังจากถึงเมืองนากาก๊อตแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 05: เที่ยวชม เมืองปักตาปูร์ วัดปศุปตินาท เจดีย์พุทธานาท: (เช้า,-,-)

P1030834.jpg

เวลาประมาณ ตี 5.30 น. ชมดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาหิมาลัยจาก โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้า และเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ เพื่อเที่ยวชมเมืองและพระราชวังที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก 

เราเริ่มต้นด้วยเมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุ 13 กิโลเมตร ที่ความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 30-45 นาที เมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี (เมืองของผู้ศรัทธา รักษาศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สะอาดที่สุด สูงที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองทั้งสามเมือง

หลังจากนั้นเที่ยวชมวัดปศุปตินาท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาตีทางตะวันออกของกาฐมาณฑุ ซึ่งแม่น้ำนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย ตัววัดอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์) สร้างอุทิศให้กับพระศิวะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าหลักในศาสนาฮินดู พระเจ้าปศุปตินาทถือเป็นผู้พิทักษ์แห่งเนปาล นอกจากนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 เนื่องจากมีความสำคัญทางวัฒนธรรม ศาสนา และสถาปัตยกรรม ไฮน์ไลท์ของวัดนี้ นอกจากจะเห็นพิธีการเผาศพแล้ว ท่านโยคีก็เป็นสีสันของวัดเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายในวันนี้ เรานำท่านกราบนมัสการ เจดีย์พุทธานาท เป็นเจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 36 เมตร ตัวสถูปล้อมรอบด้วยดวงตาเห็นธรรมทั้งสี่ด้าน ออกแบบตามหลักมานดาลา ของทิเบิตได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 ตั้งอยู่กลางชุมชมทิเบตขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธที่สำคัญ นิกายวัชรยาน ต้องมากราบแบบ อัษฎางค์คประดิษฐ์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต

วันที่ 06: เที่ยวชมเจดีย์สยวภูนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ และเมืองปาทัน:(เช้า,-,-)

P1030330.png

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า เรานำท่านเที่ยวชมมรดกโลกอีกสามแห่ง เริ่มต้นที่ เจดีย์สยมภูวนาท หรือวัดลิง (Swayambhunath Stupa) เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่บนเนินเขาในหุบเขากาฐมาณฑุทางตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ถูกค้นพบโดย ปู่ทวดของกษัตริย์ มานะเทวะ ในปี 464-505 ก่อนคริสกาล มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2000 ปี

ตามด้วย พระราชวังกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กาฐมาณฑุ คนในท้องถิ่นรู้จักบริเวณนี้ด้วยชื่อเดิมว่าหนุมาน โดการ์ แปลว่า หนุมานผู้รักษาประตูวัง ไฮไลท์ ของพระราชวังแห่งนี้คือ วัดเจ้าแม่ตะเลจูภาวิณี ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญทางศาสนาฮินดูใน 1 ปี เปิดให้เข้าสักการะ เพียง 1 วัน ในช่วงเทศกาล ดาร์ไซ วัดพระกฤษณะวิหารรูปแปดเหลี่ยมซึ่งอุทิศให้กับพระกฤษณะถูกสร้างขึ้นในปีค. ศ. 1649 โดย ประเทพมัลละ เพื่อรำลึกถึงราชินีที่ตายทั้งสองพระองค์ มีการเอ่ยถึงในภาพลวงตาว่าพระวิหารมีรูปปั้นของกษัตริย์และราชินีของพระองค์เป็นตัวแทนของ พระกฤษณะ

และปิดท้ายด้วยมรดกโลกแห่งสุดท้ายของเราในวันนี้คือ พระราชวังปาทัน หรือที่เรียกว่าเมืองแห่งวิจิตรศิลป์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ยังคงความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณวิหาร และศาลเจ้า งานแกะสลักอันประณีต ทั้งแบบชาวฮินดูและชาวพุทธ

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ โรงแรมที่พักชอปปิ้ง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 07 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page