top of page

Your world. Your way.
Life is going on.

15
days

Everest Base Camp Trek
เอเวอร์เรสเบสแคมป์ เทรก

15D-EBC.png

Best Seller

Only US$ 1,370/person

from 2 persons

We offer group discount

No. of Person                       Price/person

1 Pax -------------------------------- US$ 1,530
2-3 Paxes -------------------------- US$ 1,370
4-5 Paxes -------------------------- US$ 1,320
6-7 Paxes -------------------------- US$ 1,280
8-9 Paxes -------------------------- US$ 1,230
10 Paxes --------------------------- 
US$ 1,170

Trip Introduction

ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศเนปาล 5 ใน 10 ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในบริเวณนี้ คนเนปาลเรียกภูเขานี้ว่า สการมาทา (Sagarmatha) หมายถึงหน้าผากแห่งท้องฟ้าและ โชโมลุงมา (Chomolungma) ในภาษาทิเบตหมายถึงมารดาแห่งท้องฟ้า เส้นทางนี้ได้ออกแบบ ให้ดินตามเส้นทางในการเดินทางที่แห่งมหากาพย์ ของเซอร์เอ็ดมุนด์ฮิลลารีและเท็นซิง นอร์เกย์ ที่ออกเดินทางในปีพ. ศ. 2495 นักเดินทางจะประทับใจกับทิวทัศน์แบบพาโนรามา ของเทือกเขาเอเวอร์เรสและเทือกเขาหิมาลัยอื่น ๆ ได้สัมผัสกับชีวิตของนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ชาวเชอร์ปา ) สัมผัสกับวัดที่สูงที่สุดในโลกในเขตอุทยานแห่งชาติ สการมาทา (Sagarmatha National Park) ซึ่งได้ขี้นเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก

การเดินทาง ของเอเวอร์เรสต์เทรค -15 วัน (Everest Base Camp Trek- 15 days) ถูกออกแบบมาสำหรับนักเดินทางเริ่มต้นที่มีสุขภาพที่ดี การเดินทางครอบคลุมระยะความสูงในแต่ละวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแพ้ความสูง แต่ถ้าคุณต้องการใช้ความท้าทายที่เพิ่มไปอีกระดับหนึ่ง คุณอาจเดินในเส้นทาง เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์ ผ่านทะเลสาบโกเคียว 18 วัน

_B140296.JPG

Trip Highlight

 • การเดินทางอันตื่นเต้น ของไฟล์ทไปยังเมือง ลูกลา

 • ทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของภูเขาเอเวอร์เรสต์ ภูเขาโลตเซ ภูเขามากาลู และ ภูเขาโชโอยุ (Everest, Mt. Lhotse, Mt. Makalu และ Cho Oyu)

 • ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา เอเวอร์เรสต์ (Mt. Everest) และอื่น ๆ มากกว่า 8000 เมตร

 • สถาปัตรยกรรม และวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ของชาว เชอร์ปา (Sherpa)

 • สำรวจพื้นที่มรดกโลกของอุทยานแห่งชาติ สการมาทา (Sagarmatha National Park)

 • สำรวจวัดวาอารามที่สูงที่สุดในโลกที่หมู่บ้าน เต็งโบเช

EBC2.png

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • อาหารบนเขา สามมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (Park permit, Local trekking permit )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

 • ตั๋วเครื่องบิน กาฐมาณฑุ - ลูกลา - กาฐมาณฑุ

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทางและประกันโควิด

 • ค่าตรวจโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-เย็น)
วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 07: พักปรับสภาพร่างกายที่ ดิงโบเช (Dingboche):
(เช้า,เที่ยง,เย็น) 
วันที่ 08: โลโบเช (Lobuche/4,940 เมตร/4 กิโลเมตร) 4-5 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 09: โกรักเชบ (Gorak Shep/5,170 เมตร) – เอเวอร์เรส เบสแคมป์ (Everest Base Camp/5,364 เมตร/13 กิโลเมตร):
(เช้า,เที่ยง,เย็น) 
วันที่ 10: ยอดเขากลาพัตตา (Gorak Shep - Kala Patthar) - เพริเช (Pheriche/4,280 เมตร/16 กิโลเมตร) 7-8 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 11: นัมเชบาซาร์:
(เช้า,เที่ยง,เย็น) 
วันที่ 12: ลูกลา (Lukla) 6 - 7 ชั่วโมง:
(เช้า,เที่ยง,เย็น)  
วันที่ 13: บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ(เช้า,-,-)
วันที่ 14: วันสำรอง: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 15: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง:  (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Lukla C 18 mar.jpg

เราออกเดินทางไปยังเมืองลูกลา ในตอนเช้าตรู่ โดยเครื่องบิน สำหรับการบินครั้งนี้ เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะสนามบิน เท็นซิง/ฮิลลารี (Tenzing / Hillary) แห่งเมืองลูกลา เป็นสนามบินที่สูงชันที่ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขา หลังจากไปถึงเมืองลูกลาแล้ว เราพบกับลูกหาบที่พร้อมเดินทางไปกับเรา และเริ่มเดินป่าสู่หมู่บ้าน พากดิง และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้   

วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

9270112.jpg

เส้นทางการเดินของเราในวันนี้ เราเริ่มเดนข้าม แม่น้ำ ดุดโปขรี (Dudh Koshi) ระหว่างการเดินทางเราข้ามสะพานแขวนหลายแห่งและผ่านหลายหมู่บ้านรวมทั้งอารามและ จอเต็น (chortens) เราสามารถเพลิดเพลินภาพของภูเขา ทัมเซอร์กู (Thamserku) อย่างใกล้ชิด จากหมู่บ้าน เบ็นการ์ (Benkar) หลังจากนั้น เราจะผ่านจุดตรวจเข็ค ใบอนุญาตเดินป่าของเราที่หมู่บ้าน มอนโจ (Monjo)

และเราเริ่มเข้าสู่อุทยานแห่งชาติสการมาทา (Sagarmatha National Park) ที่หมู่บ้าน จอร์ส จนถึงหมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ ระหว่างการเดิน เราจะเพลิดเพลิน ไปกับแม่น้ำ และน้ำตก รวมไปถึงสะพานแขวน ฮิลลารี่ (Hillary Suspension Bridge) และขณะที่เราปีนขึ้นไปสู่หมู่บ้าน นัมเช เราจะได้เห็น ความงดงามของ ยอดเขา กวางเด ยอดกูสุม ยอดเขากานการู ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาโลตเส ยอดเขา ทาวาเช และ ยอดเขาอื่นๆ อีกมากมาย(Kwangde Peak, Kusum, Kangaru, Mt. Everest, Lhotse, Tawache) ที่ต้อนรับเราเข้าสุ่หมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20160928_082447.jpg

วันนี้เป็นวันพักปรับสภาพร่างกาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคแพ้ความสูง (AMS) ได้อีกด้วย เราอาจเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน กุมจุง (Khumjung) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารัก เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยจากหมู่บ้าน สยางโบเช (Syangboche) หรือเที่ยวชมถนนที่แปลกตาของหมู่บ้าน นัมเช

นอกจากนี้เรายังสามารถเยี่ยมชม ศูนย์นักท่องเที่ยว (Tourist Visitor Center) ซึ่งเราสามารถได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปีนยอดเขาเอเวอร์เรสเป็นคนแรก และวัฒนธรรมของชนเผ่า เชอร์ปา ซึ่งจะทำให้เราทำความคุ้นเคยกับชีวิตพืชและสัตว์ในภูมิภาคเอเวอร์เรส ในหมู่บ้านกุมจุง เราสามารถเยี่ยมชมวัดที่มีหนังศีรษะของตัวเยติ (yeti) และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าทึ่งของภูเขา กองเด ภูเขาทัมเซอร์กู และภูเขากุมบิลา (Kongde Thamserku และ Khumbila) ก่อนถึงหมู่บ้านกุมจุม เราต้องปีนขึ้นไปผ่านสายการบินของหมู่บ้าน สยางโบเช หลังจากเพิดเพลินกับความงามของวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านแห่งนี้ เราเดินกลับไปยังหมู่บ้านนัมเช และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

dingboche.jpg

การเดินทางในตอนแรกจนถึงหมู่บ้าน ปุนกิ (Phunki) เป็นทางเดินได้ง่ายๆ จากที่นี่เราเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน เต็งโบเช (Tengboche )ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด เต็งโบเช ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นอารามใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเวอร์เรส ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ สการมาทา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

อารามแห่งนี้ตั้งตระหง่านคู่กับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งภูเขา เอเวอร์เรสต์, นุปเซ, โลตเซ, อามาดาบลัม และ ทัมเซอร์กู (Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam และ Thamserku) อาราม เต็งโบเช เปิดทำการเวลา 15.00 น. ดังนั้นถ้าเราไปถึงที่นั่นภายในเวลา 3 โมงเย็น เราเอาจพิธีการทางศาสนาพุทธของวัดแห่งนี้ได้ เราพักค้างคืนที่ เต็งโบเช

วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

33612507_1950228658344114_61384140960615

เส้นทางของเราในตอนแรกเป็นทางเดินลงมาและผ่านป่าอันเขียวขจีของไม้เบิร์ช ต้นสน และป่าดอกไม้กุหลาบพันปี โรโดเดนดรอน ระหว่างทางเดินเราสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขา เอเวอร์เรสต์, โลตเซ และ อามาดาบลัม (Mt. Everest, Lhotse และ Ama Dablam) เราเดินลงเนินไปยังหมู่บ้าน ดีโบเช (Debuche) และข้ามแม่น้ำ อิมจา (Imja) ไปถึงหมู่บ้าน แพงโบเช (Pangboche)

 

เราเลือกเส้นทาง แพงโบเช ด้านบนและชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยและอาราม แพงโบเช เราเดินต่อไปยัง หุบเขา อิมจา (Imja Valley) และ ข้ามแม่น้ำ โลโบเช (Lobuche River) ขึ้นไปยังหมู่บ้าน ดิงโบเช (Dingboche) เป็นหมู่บ้านที่งดงามที่มีทุ่งข้าวบาร์เลย์มันฝรั่งและ ข้าวบักวีต (buckwheat) ที่สวยงามพร้อมทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่เรียงรายไปตามทุ่งนาเหล่านั้น

วันที่ 07: พักปรับสภาพร่างกายที่ ดิงโบเช (Dingboche): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

31349723_1643131932440879_65206544257851

หมู่บ้านดิงโบเช เป็นที่นิยมสำหรับผู้เดินป่าและนักปีนเขาที่เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขา เอเวอร์เรส (Everest) อามาดาบลัม (Ama Dablam) หรือ ไอซ์แลนด์พีค (Imja Tse) หมู่บ้านแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยกำแพงหิน ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน ข้าวบาร์เลย์ บัควีท และ มันฝรั่งจากลมหนาวและสัตว์กินหญ้า เราใช้เวลา เพื่อปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม โดยการเดินขึ้น  Nagarjun Hill หรือ Chukkhung Valley เพื่อชมทิวทัศน์ ของยอดเขา Makalu, Lhotse, Chalotse, Tawache และ Ama Dablam

วันที่ 08: โลโบเช (Lobuche/4,940 เมตร/4 กิโลเมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161003_081153.png

เราเดินออกจาหมู่บ้าน ข้ามทางกว้าง หลังจากนั้นหุบเขาจะค่อยๆแคบลงเมื่อเราเข้ามาใกล้หมู่บ้าน ดูสา (Dusa) เราผ่านที่ตั้งแคมป์ของ Everest Expedition แห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในปี พ. ศ. 2496 เราจะเริ่มเห็นภูเขา ปูโมริ ( Mt. Pumori) ขณะที่เราเดินต่อไปตามเส้นทาง เส้นทางจะค่อยเดินลงและโค้ง ภูเขาปูโมริ จะค่อยหายไปจากสายตา เราเดินข้ามสายน้ำและขึ้นไปยังหมู่บ้านดุกลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีส่วนของธงอธิษฐานที่แขวนอยู่ข้ามหุบเขา

 

หลังจากไปถึงหมู่บ้านดุกลาเราเดินขึ้นไปที่สูงชันของธารน้ำแข็งของ คุมบู (Khumbu) ผ่านเส้นทางเดินที่เป็นหิน สู่หมู่บ้าน ชุบกิ ลารา(Chupki Lhara) ซึ่งเป็นสันเขาที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา ด้านบนของสันเขาเต็มไปด้วยธงสวดมนต์และหินซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ระลึกสำหรับนักปีนเขาผู้สูญเสียชีวิตของพวกเขาบนภูเขา เอเวอร์เรส ต่อด้วยทางลงสู่ธารน้ำแข็งของ คุมบู เราพบว่าตัวเรากำลังเผชิญกับยอดเขาที่สวยงาม เช่น คุมบูเซ, ลิงเตรียน, ปูโมริ และ มหาลังกัวร์ หิมาล (Khumbutse, Lingtren, Pumori และ Mahalangur Himal) และในขณะที่เรากำลังเดินข้ามธารน้ำแข็งคุมบู เราสามารถมองเห็น ภูเขา นุปเซ และพักค้างคืนที่หมู่บ้าน โลโบเช

วันที่ 09: โกรักเชบ (Gorak Shep/5,170 เมตร) – เอเวอร์เรส เบสแคมป์ (Everest Base Camp/5,364 เมตร/13 กิโลเมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

FB_IMG_1514463756686.jpg

เส้นทางไปยัง หมู่บ้านโกรักเชฟ (Gorak Shep) เราเดินผ่านโพสต์ป้ายพีรามิด หมู่บ้านโกรักเชบเบสแคมป์ ของนักปีนเขาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ในการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ในปี 1952 การเดินขึ้นเล็กน้อย พาเราไปยังหมู่บ้าน ทังมา ริจู (Thangma Riju) และทางค่อยๆเปิดกว้างขึ้น เราจะเห็นวิวพาโนรามา 360 องศาของภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดินลงสู่หมู่บ้าน โกรักเชฟ เราพักเก็บสัมภาระ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเอเวอร์เรส เบสแคมป์

เส้นทางการเดินทางไปยัง เอเวอร์เรสเบสแคมป์ ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามเราก็ยังเดินขึ้นและลงเป็นส่วนใหญ่ บนเส้นทางธารน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีทางคดเคี้ยวจำนวนมากบนพื้นผิวขรุขระ การถึงเบสแคมป์เราเดินผ่านอนุสาวรีย์ของทหารชาวอินเดีย  เมื่อเดินถึงเบสแคมป์เราจะมองเห็น เต็นท์ โดดเด่นในสีสดใสกับทุกตัดกับสีเทาหมองคล้ำของภูเขา และสีขาวของหิมะ เราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของ นุปเซ, คุมบัสเซ และ ปูโมริ (Nuptse, Khumbuste และภูเขา Pumor) จากเบสแคมป์ หลังจากดื่มด่ำกับความงามแล้วเราก็เดินกลับไปที่ หมู่บ้านโกรักเชฟ เพื่อพักค้างคืน

วันที่ 10: ยอดเขากลาพัตตา (Gorak Shep - Kala Patthar) - เพริเช (Pheriche/4,280 เมตร/16 กิโลเมตร) 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161004_083542.jpg

เราตื่นแต่เช้าตรู่ประมาณ ตี 4-5 เพื่อเดินขึ้นสู่ยอดเขา กาลาพัตตา (Kala Patthar) อากาศจะหนาวและมีลมแรง เราก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ค่อนข้างสูงชันที่ ขณะที่เรากำลังปีนขึ้นเนินเขาเราสามารถมองเห็นภูเขา ลิงเตรียน, คุมบัสเซ และ ชางส์เซ (Lingtren, Khumbutse และ Changtse)

 

มุมมองจากจุดสูงสุดของยอดเขา เราสามารถมองเห็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอเวอร์เรส รวมไปถึงยอดเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ หลังจากใช้เวลาบนยอดของ กาลาพัตตา แล้วเราจะเดินกลับไปที่ โกรักเชฟ และรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เราเดินลงไปยังหมู่บ้าน เพริเช และพักค้างคืนที่หมู่บ้านเพอริเช

วันที่ 11: นัมเชบาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

FB_IMG_1514463776579.jpg

เราเดินลงมาผ่านเนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นกุหลาบพันปี โรโดเดนดรอนและต้นสน ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ดุดโปขรี เราเดินลงมาอย่างรวดเร็วผ่านป่าสนที่ อาจพบกับ แพะภูเขา ไก่ฟ้าและสัตว์ป่าอื่น ๆ และนกทั่วไปในพื้นที่ เส้นทางสู่หมุ่บ้าน สานสา (Sansa) จากที่ซึ่งเราสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขา อามาดาบบลัม, ทัมเซอร์กู และ นุปเซ (Ama Dablam Thamserku และ Nuptse) เราเดินบนเส้นทางที่คดเคี้ยวตามด้วยการเดินผ่านป่าอีกครั้งก่อนถึง หมู่บ้านัมเช บาซาร์ และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 12: ลูกลา (Lukla) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น) 

20160923_064739.jpg

เราลงตามเส้นทางที่มีหินและข้ามสะพานแขวนหลายแห่งก่อนที่จะเดินบนเส้นทางราบ อากาศอุ่นขึ้นขณะที่เราเดินกลับไปตามเส้นทางเดินสู่หมู่บ้านลูกลา ก่อนถึงหมู่บ้านลูกลา เป็นการเดินขึ้นครั้งสุดท้าย การเดินทางของเราในเขตเทือกเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อเราไปถึงลูกลา พักค้างคืนที่หมู่บ้านลูกลา

วันที่ 13: บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ: (เช้า,-,-)

_B101751.jpg

เราบินกลับไปที่กาฐมาณฑุ แต่เช้าตรู่ หลังจากไปถึงกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน หรือเที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก ซื้อของที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการเดินทางของเรา ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งวันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 14: วันสำรอง: (เช้า,-,เย็น)

Day3-Syambhunath1.png

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะมีอากาศที่ดี และเป็นไปตามโปรแกรมตามที่เราวางแผนไว้ สำหรับเที่ยวบินลูกลา สำหรับวันนี้ เป็นวันที่เก็บไว้ในกรณี ฉุกเฉิน ที่เราไม่สามารถบินหรือออกจากเมืองลูกลา (Lukla) ในวันที่ต้องการเนื่องจาก สภาพอากาศเลวร้ายหรือเหตุผลอื่นใดที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามหากการเดินทางไปได้อย่างราบรื่นวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหลือหรือเที่ยวรอบเมือง – ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสนใจ ของนักเดินทาง

วันที่ 15: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 15 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย