Your world. Your way.
Life is going on.

10
days
Annapurna Base Camp - Poon Hill Trek Back By Helicopter
อันนาปุรณะเบสสแคมป์ -พูลฮิล เทรค กลับโดย เฮลิคอปเตอร์ - PA-06

ขนาดกรุ๊ป: 2-10 ท่าน

ความสูง สูงสุด: 4,130 m/13,545 ft

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ปานกลาง

จุดเริ่มต้นเทรค: อูเลรี่ (Ulleri)

จุดสิ้นสุดเทรค: อันนาปุรณะเบสแคมป์ (ABC)

อาหาร: อาหารเช้า เมืองกาฐมาณฑุ, เมืองโปขรา-อาหารทุกมื้อระหว่างเทรค

ที่พัก: โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ, โรงแรมเมืองโปขรา และ teahouses บนเขาระหว่างเทรค

SHARE THIS TRIP
A map of 12 days Annapurna Base Camp trekking
รวมอาหาร 44,500 บาท/ท่าน
ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร ระหว่างเทรค 44,500 บาท/ท่าน 
ผู้ร่วมเดินทาง:  04 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท/ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ/ท่าน 

Trip Introduction

          

การเดินทางสู่ อันปุรณะเบสแคมป์ผ่านพูลฮิลล์ เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าตื่นเต้น และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สำหรับนักเดินทางที่หลงไหลในการเดินป่า เส้นทางนี้จะนำพาท่านไปสู่ ทางทิศใต้ ของภูเขา อันนาปุรณะ 1 ซึ่งต้องเดินทางด้วยเท้าตลอดการเดินทาง อันณาปุรณะ เบสแคมป์ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ อันนาปุรณะ (The Annapurna Conservation Area) ในเส้นทางนี้ท่านจะได้ใกล้ชิดถึงตีนเขา อันนาปุรณะ 1 ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสิบของโลก (8,091 เมตร) ตั้งอยู่บนเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna south)

 

เส้นทางนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เดินป่าที่ชอบเพลิดเพลินไปกับพืชพรรณ ป่ากุหลาบพันปี และสัตว์ป่า รวมถึงวิวทิวทัศน์มุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัย จากยอด พูลฮิลล์  ทั้งวิวของ ยอดเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) ยอดเขา นินกิริ (Nilgiri 7,061m) ยอดเขา เดาลากิริ (Dhaulagiri 8,167m) มัชฉปุชเร (Machhapuchchhre 6,993 m) เป็นต้น สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย อาจเลือกเดินในเส้น ทางเส้นทาง 11 วัน อันนาปุรณะเบสแคมป์ (Annapurna Base camp-10 Days)

 

Highlights ของการเดินทาง

 • ประสบการณ์ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทางระหว่าง การเดินทางไปเมืองโพครา

 • ประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ในการชมเทือกเขา อันนาปุรณะ ทางอากาศ

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากพูลฮิล

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • สีสรร อันสวยงามของป่า ดอกกุหลาบพันปี

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ และเทือกเขา เดาลากิริ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุ

ทริปโดยย่อ

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร)
วันที 02: เดินทางสู่เมือง โปขรา (Pokhara 823 เมตร) โดยเครื่องบิน ใช้เวลา 30 นาที เดินทางโดยรถจิ๊บส่วนตัวไปยังหมู่บ้าน ฮิลเล (Hile/ 2-3 ชั่วโมง) และเริ่มเดินไปยังหมู่บ้าน ฮูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง)
วันที่ 03: หมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง
วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) และ เดินไปหมู่บ้าน ชุยเล (Chuile/2300 เมตร/5-6 ชั่วโมง)
วันที่ 05: หมู่บ้าน ชินุวา บน (Upper Sinuwa/2310 เมตร): 5-6 ชั่วโมง
วันที่ 06: หมู่บ้านดิวราลี่ (Deurali/3210 เมตร) : 5 - 6 ชั่วโมง
วันที่ 07: อันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร) ผ่าน มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Machhapuchhre Base 3,700 เมตร): 5-6 ชั่วโมง
วันที่ 08: บินกลับเมืองโปขรา โดยเฮลิคอปเตอร์: 1 ชั่วโมง
วันที่ 09: เดินทางจากเมืองโปขรา (Pokhara) ไปยัง เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที)
วันที่ 10: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ และเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • รถจิ๊บส่วนตัว เมืองโปขรา - ฮิลเล, ซีไว-โปขรา 

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม 

 • อาหารระหว่างเทรคตามที่กำหนดในโปรแกรม (1เมนู/มื้อ)  

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม)

      รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

 • ตั๋วเครื่องบิน กาฐมาณฑุ - โปขรา - กาฐมาณฑุ รวมภาษีสนามบิน​

 • ค่าเฮลิคอปเตอร์ จากอันนาปุรณะเบสแคมป์ - เมืองโปขรา

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม​​​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสำภาระเกิน

 • ค่าอาหารมื้อเที่ยง และมื้อเย็น ในเมืองกาฐมาณฑุ รวมถึง ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุและเมืองโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรคเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร) (-,-,เย็น)

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทยเนปาล เทราเวลรอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทไทยเนปาลทราเวลที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

 

วันที 02: เดินทางสู่เมือง โปขรา (Pokhara 823 เมตร) โดยเครื่องบิน ใช้เวลา 30 นาที เดินทางโดยรถจิ๊บไปยังหมู่บ้าน ฮิลเล (Hile/ 3 ชั่วโมง) และเริ่มเดินไปยังหมู่บ้าน ฮูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง) : (เช้า,เที่ยง,เย็น) 

เราเดินทางสู่เมือง โปขรา ในตอนเช้า โดยเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส เราจะมองเห็นทือกเขา หิมาลัย ตามเราไปจนถึงเมืองโปขรา จากหน้าต่างเครื่องบินทางด้านขวา ทันทีที่เราไปถึงเมือง โปขรา เรานั่งรถไปหมู่บ้านฮิลเล ผ่านหมู่บ้านไนยาปูร์ (Nayapul) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าโดยทั่วไป เรานั่งรถผ่าน หุบเขาและป่า ข้ามแม่น้ำ บูรันดิ (Bhurundi Khola) หลังจากนั้นถึงหมู่บ้านฮิลเล พักค้างคืนที่หมู่บ้าน อูเลริ

วันที่ 03: หมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง (เช้า,เที่ยง,เย็น)

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกเดินทาง สู่หมู่บ้าน โกเรปานี ระหว่างทางเดิน เราจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม เราจะมองเห็น ภูเขาอันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) ค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้น เราผ่านน้ำตก หมู่บ้านเล็ก ๆ และบ้านพัก หลายแห่งก่อนที่จะถึง หมู่บ้าน (Ghorepani) เราหยุดชมวิวที่เนินสูงที่สุดก่อนถึงหมู่บ้าน ที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโดยรอบรวมทั้งภูเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) และ ภูเขา นินกิริ (Nilgiri) ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีร้านค้าขนาดเล็กที่ขายสินค้าพื้นเมืองเช่นกระเป๋าถือและงานฝีมือของชาวบ้าน เราพักค้างคืนที่โกเรปานิ (Ghorepani)  

 

วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) และ เดินไปหมู่บ้าน ทาดาปานี (Tadapani/2660 เมตร/4-5 ชั่วโมง):: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันนี้เราตื่นแต่เช้าตรู่ (ตี 4-5 ) เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย พูนฮิลล์ เป็นจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้น ตระหง่านหนือเทือกเขา อันนาปุรณะ (Annapurna) และ เทือกเขาเดาลากิริ (Dhaulagiri) นอกจากนี้จาก พูนฮิลล์ เรายังได้เห็น ภูเขาอื่นๆ เช่น มัสตัง (Mustang) และเทือกเขาที่สูงที่สุดมากกว่า 20 แห่ง หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น และเพลิดเพลินไปกับความงามของหิมาลัยกันแล้ว เราเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani) เพื่อรับประทานอาหารเช้า และเริ่มออกเดินทางต่อ ไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ เราเดินผ่านป่ากุหลาบพันปี และปีนขึ้นไปบนสันเขาเดินลงตามเส้นทางน้ำตกไปตลอดทาง และเดินขึ้นสู่เนินสูงชันเป็นช่วงเดินขึ้นช่วงสุดท้าย ก่อนเดินลงสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ (Tadapani) เราสามารถมองเห็นยอดเขามัจฉปูชเรย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดยิ่งใหญ่อลังการมากจากหมู่บ้านทาดาแห่งนี้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

 

วันที่ 05: หมู่บ้าน ชินุวา บน (Upper Sinuwa/2310 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

จากหมู่บ้านทาดาปานี เราปีนขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมงถึง กิมรุงดานดา (Kimrungdanda) ระหว่างทางเราเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาอันนาปุรณะใต้ ภูเขาฮิลชูลิ ภูเขาหางปลา และภูเขากังกาปุรณะ (Annapurna South, Hiunchuli, Fishtail Mountain (Machhapuchhre) and Ganggapurna) จาก เส้นทางเดินที่สูงชันพาเราไปยังแม่น้ำ กิมรอง (Kimrong Khola) หลังจากเดินชันขึ้นไปอีกสู่ หมู่บ้าน ชีเรดานดา (Chere Danda) หลังจากนั้นเป็นการเดิน ลงสู่หมู่บ้าน ชอมรอง (Chhomrong) หมู่บ้านชอมรอง เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ฉายาว่าเป็นหน้าตักของ ภูเขา อันนาปุรณะใต้ เราสามารถมองเห็นภูเขานี้ได้ชัดมาก ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากนั้น เราค่อย ๆ เดินลงไปตามบันไดหิน ในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ตรงหน้าของเราจะเป็นภูเขาอันนาปุรณะใต้ ที่ดูใหญ่โตสวยงามมาก จากบันไดหินเราเดินข้ามสะพานแขวนข้ามแม่น้ำ ชอมรอง (Chhomrong Khola )และเริ่มขึ้นไต่บันไดหินขึ้นไปยังหมู่บ้าน ชินุวา (Sinuwa) เราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน อับเปอร์ชินุวา

 

วันที่ 06: หมู่บ้านดิวราลี่ (Deurali/3210 เมตร) : 5 - 6 ชั่วโมง:  (เช้า,เที่ยง,เย็น)

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกจาก หมู่บ้านชินุวาตอนบน เดินผ่านป่าไปยังหมู่บ้านเล็ก ชื่อ คูลดิฮา (Kuldihar) ต่อจากนี้ไปเป็นทางราบเดินสบายผ่านป่าไม้ไผ่สู่หมู่บ้าน แบมบู ออกเดินจากหมู่บ้านแบมบู ผ่านป่าไม้ไผ่ที่ชื้นและเย็น เดินขึ้นตามเส้นทางที่สูงและชัน ออกจากป่าที่ชื้น เราจะเจอป่าเปิดและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกครั้ง เราจะต้องเดินขึ้นตามบันไดหิน ผ่านป่าอีกครั้งเข้าสู่หมู่บ้าน โดวาน (Dovan) เราเดินออกจากหมู่บ้านโดวาน เส้นทางเป็นหินเดินขึ้น ผ่านหมู่บ้าน หิมาลายาน (Himalayan) หลังนั้นเดินผ่านแม่น้า ซึ่งในฤดูหนาวก็จะเห็นเป็นธารน้ำแข็ง เส้นทางค่อยๆสูงชันขึ้นอีกผ่านป่าที่แห้งมาก จนถึงถ้ำ ฮินคุ (Hinku) และเดินลงสู่แม่น้ำ อีกครั้ง เราจะมองเห็น หมู่บ้าน ดิวราลี่ อยู่ตรงมุมเขา ซึ่งจากตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงจะเดินถึงหมู่บ้าน

หมู่บ้านดิวราลี่ มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโดยรอบ รวมทัง ภูเขา เดาลากิรี่ (Dhaulagiri) นอกจากนี้ยังมีความงามของพืชพันธุ์ไม้ ที่มองเห็นเป็นหย่อมๆ ประกอบกับ หุบเขา แม่น้ำด้านล่าง และน้ำตก ซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งนัก เราพักค้างคืนที่ หมู่บ้านดิวราลี่ (Deurali)

 

วันที่ 07: อันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร) ผ่าน มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Machhapuchhre Base 3,700 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันนี้จะเป็นการเดินทางที่ค่อยข้างลำบากซักหน่อย เนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้น และปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เบาบาง ทำให้เหนื่อยง่ายและเดินได้ช้าลง เราเดินตามเส้นทางเรียบไปตามหุบเขา ติดกับหน้าผาบางครั้งก็มีความสูงชัน ค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ด้านล่างจะเป็นแม่น้ำ และบ้างครั้งก็มองเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผา หลังจากนั้นเริ่มเดินออกสู่ทุ่งกว้าง เราเดินบนเส้นทางที่ราบเรียบอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปยัง มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Base Machhapurchre) จากที่นี่เราได้รับทัศนียภาพที่สวยงาม ของภูเขา ฮุนชูลิ(Hiunchuli), อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South), อันนาปุรณะ1,3 (Annapurna I, Annapurna III), ภูเขา กานด์ฮาวาชูลิ (Gandharvachuli) และ กางกาปุรณะ (Gangapurna)

จากนั้นเราเลี้ยวซ้ายและดินขึ้นไปยังมัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Base Machhapurchre) และเดินต่อไปยังอันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร)  เราถูกล้อมรอบไปด้วยยอดเขาที่งดงาม มองตรงไปข้างหน้าจะเป็น อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) จนใกล้ถึงเบสแคมป์ เราจะเริ่มมองเห็นภูเขา อันนาปุรณะ1 เราพักค้างคืนที่ อันนาปุรณะเบสแคมป์

 

วันที่ 08: บินกลับเมืองโปขรา โดยเฮลิคอปเตอร์: 1 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

วันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อชมดวงอาทิตย์ ขึ้น ระหว่างยอดเขา อันนาปุรณะใต้ และอันนาปุรณะ 1 แสงสีทองค่อยๆสะท้อนกับหิมะ สีขาวเหนือยอดเขา ให้ความงดงามเป็นยิ่งนัก หลังจากชื่นชม ถ่ายรูปกับหิมาลัยยามเช้าแล้ว เรารับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่ เมืองโปขรา โดยเฮลิคอปเตอร์  ผ่าน ยอดเขา มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ หมู่บ้านต่างๆตามเส้นทางสู่เมืองโปขรา ที่เราเดินผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราพักค้างคืนที่เมืองโปขรา

วันที่ 09: เดินทางจากเมืองโปขรา (Pokhara) ไปยัง เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางสู่สนามบิน เมืองโปขรา เพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้า ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายของเครื่องบิน เราจะได้พบกับมุมมองที่น่าทึ่งและสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

 

วันที่ 10: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 10 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวของเรา ในประเทศเนปาล เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

Note: อัตราค่าทิป ไกด์และลูกหาบ/กรุ๊ป

Position/day

5-9 days trekking

10-15 days trekking

16-20 days trekking

Guide

120$

150$

180$

Porter

80$/porter

100$/porter

130$/porter