top of page

Your world. Your way.
Life is going on.

01
days
Mardi Himal Helicopter Tour
มารดิ หิมาล เฮลิคอปเตอร์ทัวร์

ขนาดกรุ๊ป: 2-5 ท่าน

ความสูง สูงสุด: 4500 m

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ง่าย

จุดเริ่มต้นเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

จุดสิ้นสุดเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

อาหาร: -

ที่พัก: -

SHARE THIS TRIP
2014-12-12-09.10.png
$ 1,900 USD
ค่าใช้จ่าย: $1,900 USD/ท่าน 
ผู้ร่วมเดินทาง:  2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ/ท่าน 

Trip Introduction

          

          สำหรับอันนาปุรณะเบสแคมป์ เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ คุณจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของ ยอดเขา มัจฉปูชเรย์ หรือยอดเขาหางปลา ยอดเขาอันนาปุรณะ I, II และ เดาลากิริ รวมไปถึง อันนาปุรณะเบสแคมป์ เราเริ่มต้นการเดินทาง ที่สนามบินภายในประเทศ ที่เมืองกาฐมาณฑุ บินขนานไปกับเทือกเขาหิมาลัยตอนเหนือก่อนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกไปยังอันนาปุรณะเบสแคมป์ เราบินผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย หมู่บ้านที่สวยงาม ความงามของชนบท และหิมาลัย

 

Highlights ของการเดินทาง

  • ทัศนียภาพอันงดงามของ ยอดเขามนัสลู, เดาลากิ, คเนสหิมาล ยอดเขาหางปลา อันนาปุรณะ I, II เดาลากิริ

  • ประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ เหนือน่านฟ้าประเทศเนปาล กับวิวอันงดงามของหิมาลัย

  • สีสรร อันสวยงามของป่า ดอกกุหลาบพันปี

  • เที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของป่าฝนไปยังเทือกเขาอัลไพน์หมู่บ้านภูเขาแบบดั้งเดิม ความสวยงามของท้องนา การเกษตรแบบขั้นบันได

  • บินผ่าน เส้นทางการเดินเท้าไปยังอันนาปุรณะเบสแคมป์

 

ค่าบริการนี้รวม

  • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

  • เฮลิคอปเตอร์ บิน 2 ชั่วโมง เริ่มจากเมืองกาฐมาณฑุ

  • ใบอนุญาตเข้าสูอุทยานอันนาปุรณะ

รายละเอียดการเดินทาง

07.00 น.           เดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศ

07.30 น.           บินสู่ สนามบินโปขรา 

08.00 น.           บินสู่อันนาปุรณะเบสแคมป์

08.30 น.           บินถึงอันนาปุณะเบสแคมป์ รับประทานอาหารเช้า เดินเล่นรอบๆ เบสแคมป์

09.00-10.00 น. บินสู่เมืองโปขรา และบินกลับเมืองกาฐมาณฑุ

***ทัวร์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เมื่่อเริ่มเดินทางจากสนามบินกาฐมาณฑุ และเสร็จสิ้นที่สนามบินกาฐมาณฑุ *** 

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page