top of page
_A040698_edited.jpg

Your world. Your way.
Life is going on.

01
days
Everest - Gokyo Lake Helicopter Tours
เอเวอร์เรส - ทะเลสาบโกเคียว เฮลิคอปเตอร์ ทัวร์

ขนาดกรุ๊ป: 2 ท่าน

ความสูง สูงสุด5,545m/18,192ft

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ง่าย

จุดเริ่มต้นเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

จุดสิ้นสุดเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

อาหาร: -

ที่พัก: -

SHARE THIS TRIP
IMG-20211008-WA0002.jpg
Travel 2 persons/
$ 2,400 USD/person

Travel 4 persons/
$ 1,500 USD/person
ค่าใช้จ่าย:
เดินทาง 2 ท่าน/$ 2,400 USD/ท่าน
เดินทาง 4 ท่าน/
$ 1,500 USD/ท่าน
ผู้ร่วมเดินทาง:  2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : $300 เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

          

การเดินทางไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์ ต้องมี ร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ในการเดิน การใช้เฮลิคอปเตอร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เระยะเวลาสั้น ๆ ในการเดินทางไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์

 

เอเวอร์เรส เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ของเราเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินภายในประเทศ ที่เมืองกาฐมาณฑุ บินขนานไปกับเทือกเขาหิมาลัย เราบินผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย ผ่านเส้นทางเดินป่าสู่เอเวอร์เรสเบสแคมป์ สนามบินลูกลา นัมเชบาซ่า หมู่บ้าน เตงโบเช ทะเลสาบโกเคียว และธารน้ำแข็ง เราจะได้เห็นความงามของยอดเขา เอเวอร์เรส นบเซ ปูโมริ โลสเซ อามาดาบลัม และยอดเขาอีกหลายแห่ง หมู่บ้านที่สวยงาม ชนบท หิมาลัยในเขตคุมบู รวมเวลาการเดินทางทั้งหมด ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

Highlights ของการเดินทาง

 • ทัศนียภาพอันงดงามของ ยอดเขาเอเวอร์เรส อามาดาบลัม โลสเซ และภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอื่น ๆ

 • ทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของทะเลสาบ โกเคียว

 • ประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ เหนือน่านฟ้าประเทศเนปาล กับวิวอันงดงามของหิมาลัย

 • วิวทัวทัศน์อัสวยงามจากกาฐมาณฑุ ไปยังจุดชมวิวเอเวอร์เรสเบสแคมป์

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากเอเวอร์เรสเบสแคมป์ และทะเลสาบโกเคียว

 • เที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของป่าฝนไปยังเทือกเขาอัลไพน์หมู่บ้านภูเขาแบบดั้งเดิม ความสวยงามของท้องนา การเกษตรแบบขั้นบันได

 •  บินผ่าน เส้นทางการเดินเท้าไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์

ค่าบริการนี้รวม

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • เฮลิคอปเตอร์ บิน 2-3 ชั่วโมง

 • ใบอนุญาตเข้าสูอุทยานสกามาทา

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง           
                            

06.30 น.                  เดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศ

07.00 - 07.45 น.      บินสู่ ลูกลา ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จอดเติมน้ำมันประมาณ 10 นาที

07.55 - 8.20 น.        บินไปยังทะเลสาบโกเคียว ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ให้เวลาเดินเล่นสำรวจทะเลสาบโกเคียว 10 นาที

08.30 - 08.40 น.      บินสู่ กลาพัตตา ใช้เวลาในการบิน 10 นาที  ให้เวลาเดินสำรวจบริเวณ รอบๆ 10 นาที

08.50 - 9.00 น.        บินไปยัง สยางโบเช เพื่อรับประทานอาหารเช้า กับวิวหิมาลัย ใช้เวลาบิน 10 นาที และรับประทานอาหารเช้า 30 นาที

09.30 - 10.25 น.       เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ และเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก

 

***การเดินทางใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง** 

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

หมายเหตุ สำหรับเที่ยวบินลูกลา

          เที่ยวบิน จาก กาฐมาณฑุ-ลูกลา-กาฐมาณฑุ มักเกิดความล่าช้า โดยการเลื่อนออกไปของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งการเลื่อนออกไปนี้ อาจจะเลื่อนไม่กี่ชั่วโมง หลายชั่วโมง หรือแม้แต่ยกเลิกการเที่ยวบิน ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเสียเวลา ในการรอที่สนามบิน และ สำรองวันหยุด ประมาณ 1-2 วัน ในการยืดออกไปของโปรแกรม ในการกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ

 

สำหรับกรณีที่มีการเลื่อน หรือ ยกเลิกเที่ยวบินในวันเริ่มต้น ของโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะรีบดำเนินการอย่างดีที่สุด ในการจัดหาเที่ยวบิน เที่ยวถัดไป หรือเมื่อจำนวนวันในการเดินทางของท่าน ไม่พอ ท่านสามารถเลือกแพคเกจการเดินทางในเส้นทางอื่นแทน เช่น อันนาปุรระเบสแคมป์, ลังตัง หรืออื่นๆ หากกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หลังจากเสร็จสิ้น การเดินทางแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร และ ความจำเป็นส่วนตัวอื่นๆ) โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินสำหรับการให้บริการ ใด ๆ ที่รวมอยู่ในแพคเกจที่คุณยังไม่ได้ใช้ในภายหลัง

bottom of page