top of page
4
days
Kathmandu World's Heritage Site Tours
กาฐมาณฑุ เมืองมรดกโลก ทัวร์ - CT-01

รวมอาหาร 22,200 บาท

กาฐมาณฑุ เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเมืองของประเทศเนปาล หุบเขากาฐมาณฑุ เป็นที่ตั้งของ สถานที่ที่เป็นมรดกโลก ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ประกอบไปด้วย เมืองที่อยู่ในยุคกลาง ถึงสามแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม ได้แก่ เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์ (Kathmandu, Patan และ Bhaktapur) แต่ละเมือง มีศิลปะที่โดดเด่น วัดอันสง่างาม พระราชวังอันหรูหรา ทางเดินในวังปูพื้นด้วยอิฐ และถนนแปลกตา ชวนให้หลงใหล งานแกะสลักหินและแกะสลักไม้ในวัดวาอารามมีความประณีต ประเพณีเก่าแก่และเทศกาลทางศาสนาตลอดทั้งปี สิ้นค้าในเมืองกาฐมาณฑุ ส่วนใหญ่เป็นสินค้า พื้นเมือง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางวัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร 22,200 บาท/ท่าน 
เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Highlights ของการเดินทาง

 • เที่ยวชมมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในเมือง กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัวและเด็ก ๆ

รายละเอียดการเดินทาง    
                          

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทยเนปาล เทราเวลรอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทไทยเนปาลทราเวลที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: เที่ยวชม วัดพุทธานาท วัดปศุปตินาท เมือง ปักตาปูร์ และเมืองนากาก๊อต (เช้้า,เที่ยง,เย็น)

 

การเดินทางของเราในวันนี้ ประกอบ ด้วยการเยี่ยมชมมรดกโลกทั้งสามแห่ง คือ วัดดพุทธานาท วัดปศุปตินาท เมือง ปักตาปูร์ เราเริ่มด้วยการไปนมัสการองค์เจดีย์พุทธานาท ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในสถานที่ ไม่กี่แห่งในโลกที่มีวัฒนธรรมทิเบตพุทธศาสนาสามารถเข้าถึงได้ หลังจากนั้นเที่ยวชม วัดปศุปตินาท ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่สำคัญที่สุดในเนปาล (วัดใหญ่ของพระศิวะ) และตั้งอยู่บนแม่น้ำศักดิ์สิทธ์ บักมาติ (Bagmati) เราเดินทางต่อไปยัง เมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี (เมืองของผู้ศรัทธา รักษาศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สะอาดที่สุด สูงที่สุด และค่าบัตรผ่านประตูแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองทั้งสามเมือง ไฮน์ไลน์ ที่น่าสนใจของที่นี่ คือ จัตุรัส ปักตาปูร์ เดอร์บาร์สแควร์ (Bhaktapur Durbar Square) ซึ่งมี ประตูทอง (Golden Gate) ข้างในประตูทองนี้ มีวัดเจ้าแม่ ตเลจูภาวิณี ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮินดูเท่านั้นที่เข้าไปได้

หลังจากนั้นเรามุ่งหน้าไปยัง เมืองนากาก๊อต (Nagarkot) เพื่อชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอันน่าอัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัย และค้างคืนที่ เมืองนากาก๊อต

 

วันที่ 03: เที่ยวชม พระราชวังกาฐมาณฑุ วัดสยวภูนาท และเมืองปาทัน (เช้้า,เที่ยง,เย็น)

ในวันนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้าซักหน่อย เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้นและเทือกเขาหิมาลัย ได้เห็นหุบเขาจากทั้งทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบด้วยหุบเขา เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมัณฑุ หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง กาฐมาณฑุ เพื่อเที่ยวชมเมืองมรดกโลกอีกสามแห่ง โดยเริ่มที่พระราชวัง

 

มืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กาฐมาณฑุ คนในท้องถิ่นรู้จักบริเวณนี้ด้วยชื่อเดิมว่าหนุมาน โดการ์ แปลว่า หนุมานผู้รักษาประตูวัง วังกาฐมาณฑุ นี้ถือเป็นวังหลวง นอกจากเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ แล้วยังใช้ประกอบพิธีกรรม หลวง

หลังจากนั้นเราเดินทางไปนมัสการ วัดสยวภูนาท ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติว่าเป็น "Monkey Temple" หรือวัดลิง เนื่องจากมีลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาวัดแห่งนี้เป็นพุทธสถาน แบบนิกายมหายาน

 

สุดท้ายสำหรับวันนี้ เรานำท่านเที่ยวชม พระราชวังปาทัน หรือที่เรียกว่าเมืองแห่งวิจิตรศิลป์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ยังคงความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณวิหาร และศาลเจ้า งานแกะสลักอันประณีต ทั้งแบบชาวฮินดูและชาวพุทธ ในตอนเย็นคุณสามารถซื้อสินค้าหรือเดินไปตามถนนในทาเมลหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่โรงแรมสบายในกาฐมาณฑุ

วันที่ 04: เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 4  ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวของเรา ในประเทศเนปาล เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ 2 คืนใน เมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ 1 คืนใน เมืองนากาก๊อต พร้อมอาหารเช้าและเย็น

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • อาหารตามโปรแกรมที่กำหนด

 • ไกด์ ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม​​​

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ทิป สำหรับไกด์ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 5$/ลูกค้า/วัน

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

bottom of page