Your world. Your way.

Life is going on.

13
days
Langtang Valley-Gosainkunda Lake Trek
หุบเขาลังตัง-ทะเลสาบโกไซกุนดา เทรค - PL-03

ขนาดกรุ๊ป: 2-10 ท่าน

ความสูง สูงสุด: 5,000 m/16,404 ft

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ปานกลาง

จุดเริ่มต้นเทรค: ไซยาบูเบสิ (Syabubesi)

จุดสิ้นสุดเทรค: ดุนเช (Dhunche)

อาหาร: อาหารเช้า ในเมืองกาฐมาณฑุ 

ที่พัก: โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ และ teahouses บนเขาระหว่างเทรค

SHARE THIS TRIP
13D-Langtang-Gosainkunda-Lake.png

รวมอาหาร 27,600 บาท

ไม่รวมอาหาร 18,900 บาท

ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร ระหว่างเทรค 27,600 บาท/ท่าน 
             : ไม่รวมอาหาร ระหว่างเทรค 18,900 บาท/ท่าน
เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

 

Highlights ของการเดินทาง

 • ทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา มนังสลู, คเนชหิมาล และเทือกเขา อันนาปุรณะ

 • สำรวจวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าตามัง และ การดำเนินชีวิตแบบทิเบต

 • ชื่นชม ร่มรื่นไปกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสัตว์ป่า ทั้ง ลิง นกหลากหลายชนิด และเรดแพนด้า

 

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • รถทัวร์ หรือรถจิ๊บ เมืองกาฐมาณฑุ - ไซยาบูเบสิ และ ดุนเช - กาฐมาณฑุ 

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม 

 • อาหารระหว่างเทรค (สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบรวมอาหารระหว่างทเรก)

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม)

      รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (PARK permit, TIMS card )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อเทรกเสร็จ)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม​​​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • อาหาร (สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมไม่รวมอาหาร)

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสำภาระเกิน

 • ค่าอาหารมื้อเที่ยง และมื้อเย็น ในเมืองกาฐมาณฑุ รวมถึง ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ ในกรณีที่กลับมาจากเทรคเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได

 
รายละเอียดการเดินทาง    
                          

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): 

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทยเนปาล เทราเวลรอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทไทยเนปาลทราเวลที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

วันที 02: เดินทางจากเมืองกาฐมาณฑุ ไปยังเมือง ไซยาบรูเบสิ (Syabrubesi, 1,550 เมตร) 145 กิโลเมตร/ 8 ชั่วโมง: 

เราเดินทางออกจากเมืองกาฐมาณฑุแต่เช้าตรู่ ไปยังเมืองไซยาบรูเบสิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่า ของหุบเขา ลังตัง การเดินทางของเราจะอยู่บนถนนคดเคี้ยวและขรุขระบ้างในบางครั้ง ในวันที่อากาศปลอดโปร่งเราจะเพลิดเพลินไปกับมุมมองที่โดดเด่นของ มนังสลู, อันนาปุรณะ และ คเนชหิมาล การเดินทางของเราในวันนี้จะสิ้นสุดลงที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ไซยาบรูเบสิ เราพักค้างคืนที่ ไซยาบรูเบสิ                                                                                   

 

วันที่ 03: เมืองไซยาบรูเบสิ (Syabrubesi) ไปหมู่บ้าน ลามะ (Lama Hotel, 2,380 เมตร) 6 ชั่วโมง:

วันนี้เราเดินตามแม่น้ำ ลังตัง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินผ่านป่า โอ๊ค ป่าดอกกุหลาบพันปี โรโดเดนดรอนและป่าไม้ไผ่ เราข้ามสะพานแขวนไปตามเส้นทาง หมู่บ้าน โบเต โคสี (Bhote Kosi) ผ่านหมู่บ้าน ไซยาบรู เก่า (Old Syabru) เพื่อข้ามสะพานไปทางด้านใต้ของแม่น้ำ ลังตัง เราเริ่มปีนขี้นยัง ป่าไผ่ ผ่านน้ำตก ด้านหลังของป่าไม้ไผ่ เราเดินข้ามแม่น้ำ แดงดุง (Dangdung) เดินต่อไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นปีนขึ้นไปที่สะพานแขวนเหล็กเหนือแม่น้ำ ลังตัง จากนั้นเราจะเริ่มมองเห็นที่พักทั้งหกแห่ง ที่หมู่บ้าน ชางตัง (Changtang) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) เราจะค้างคืนที่หมูบ้านแห่งนี้

 

วันที่ 04: หมู่บ้าน ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) ไปหมู่บ้าน ลังตัง (Langtang village, 3,430 เมตร) 5-6 ชั่วโมง:

เราเดินขึ้นจากโรงแรมลามะและเพลิดเพลินไปกับภูมิประเทศของภูเขาที่มีน้ำตกที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเราไปถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีของ Ghoda Table เราจะเริ่มเห็นยอดเขาสีขาวของเทือกเขา ลังตัง เส้นทางของเรายังคงปีนขึ้นไปตามหุบเขากว้างใหญ่ผ่านสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวไม่กี่แห่งที่ใช้โดยชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ เราเดินผ่านอารามของชาวพุทธ ก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน ลังตัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเดือนเมษายนปี 2015

วันที่ 05: หมู่บ้าน ลังตัง (Langtang) ไปหมู่บ้าน กยานจิน กอมปา (Kyanjin Gompa, 3,870 เมตร) 3-4 ชั่วโมง 

เราเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้าน มุนดิ และเมือง กยานจิน กอมปา (Kyangjin Gompa) ซึ่งเป็นอารามหลักของภูมิภาคนี้ เราเดินผ่านกังหันหมุนน้ำ วงล้อมนต์ตรา และ จอเต็น กับกองหินศักดิ์สิทธิ์ ที่สลักข้อความศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นเดินผ่านกำแพง มนี ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลทำจากหินที่สลักคำอธิษฐานไว้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

 

วันที่ 06: พักปรับสภาพร่างกาย และสำรวจ ยอดเขา ทเซอรโก ริ (Tserko Ri, 5,000 เมตร) 7-8 ชั่วโมง: 

เราใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อสำรวจ ยอดเขา ทเซอรโก ริ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับระดับความสูงได้อีกด้วย เราเริ่มต้นในตอนเช้า เราเดินทางผ่าน ทุ่งหญ้าก่อนที่จะขึ้นไปถึง ทเซอรโก ริ มุมมองพระอาทิตย์ขึ้นจากด้านบนของ ทเซอรโก ริ เป็นอะไรที่งดงามมาก หลังจากชมความงามวิวทิวทัศน์ แล้ว เราเดินทางกลับไปที่ หมู่บ้าน กยานจิน กอมปา ในช่วงบ่ายและสำรวจวัดวาอารามที่สวยงามของหมู่บ้าน รวมไปถึง ความงามของหิมาลัยโดยรอบ ธารน้ำแข็ง นกและแพะภูเขา เป็นต้น เราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน กยานจิน กอนปา อีกหนึ่งคือน

 

วันที่ 07: หมู่บ้าน กยานจิน กอมปา (Kyanjin Gompa) ไปหมู่บ้าน ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) 6-7 ชั่วโมง: 

หลังรับประทานอาหารเช้า เราดินไปยัง ลามะ โฮเต็ล การเดินป่าส่วนใหญ่ในวันนี้จะเดินลง ผ่านป่าและหมู่บ้านอันสวยงานของชาวเผ่า ตามัง (Tamang) นอกจากนี้เรายังได้เพลิดเพลินไปกับมุมมองที่แตกต่างกันของเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเดินลง พักค้างคืนที่ลามะ โฮเต็ล

 

วันที่ 08: หมู่บ้าน ลามะ โฮเต็ล ไปหมู่บ้าน ทุนโล ไซยาบรู (Thulo Syabru, 2,230 เมตร) 5-6 ชั่วโมง:

เราเริ่มต้นการเดินทางของเราด้วยการปีนขึ้นไปที่หมู่บ้าน ริมเช (Rimche) จากที่นี่เราลงไปที่ฝั่งแม่น้ำลังตัง เราเดินต่อไปยัง หมู่บ้านไม้ไผ่ และเริ่มเดินขึ้น จากที่นี่เราเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านทุนโล ไซยาบรู การเดินไปหมู่บ้านแห่งนี้มีสองเส้นทาง คืนข้ามสะพานอีกด้านนึงที่เดินทางมาจากเมืองดุนเช แต่เราเดินตามเส้นทางที่ผ่านโรงแรม พาฮาเร และน้ำตกที่ความสูง 2210 เมตร ไปถึง หมู่บ้าน ทุนโลไซยาบรู เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 09: หมู่บ้าน ทุนโลไซยาบรู (Thulo Syabru) ไปหมู่บ้าน ซิงกอมปา (Sing Gompa, 3,584 เมตร) 5 ชั่วโมง: 

เราสามารถเดินไปหมู่บ้าน ซิง กอมปา ได้จากหมู่บ้าน ไซยาบรูเบสิ โดยผ่าน ถุนโล ไซยาบรู จากการเดินป่าเส้นทางลังตัง หรือเดินลงจากหมู่บ้านดุนเช ที่ความสูง 1,960 เมตร วันนี้เป็นการเดินช่วงสั้นๆ ผ่านป่ากุหลาบพันปี โรโดเด็นรอน, เฮมล็อคและต้นโอ๊ก จนถึงหมู่บ้าน ซิงกอมปา ระหว่างทางเดินคุณจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขา ลังตัง และภูเขา ลังตังหิมาล หลังจากเดินทางถึงหมู่บ้านแล้ว เราไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชีส และอารามพุทธ ซิงกอมปา ในหมู่บ้าน เราค้างคืนที่ หมู่บ้านซิงกอมปา

วันที่ 10: หมู่บ้าน ซิงกอมปา (Sing Gompa) ไป ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake/4380 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: 

วันนี้เราจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง เราจะเดินตามสันเขาเป็นส่วนใหญ่ หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเดินขึ้นไปหมู่บ้าน ชานลัง ปาติ (3,550 เมตร) และปีนขึ้นยัง เลอรีบินา ยัก ณ ที่แห่งนี้เราจะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงาม อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง ลิลุง หลังจากนั้นเราเดินลดเลี้ยวตามเส้นทางไปเรื่อยๆ จนไปถึง ทะเลสาบ ซาราวาติ กุนด์ ที่ 4,100 เมตรซึ่ งเป็นทะเลสาบแห่งแรกของ ในทะเลสาบทั้ง 9 แห่ง ในซีรี่ของ ทะเลสาบ โกไซกุนดา ทะเลสาบที่สองคือ ทะเลสาบ ไบรัพ กุนด์ และที่สามคือ โกไซกุนดา ซึ่งมีศาลเจ้าและสถานที่แสวงบุญหลายแห่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ คุณสามารถเดินไปรอบ ๆ ทะเลสาบโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เราพักค้างคืนที่ โกไซกุนดา

วันที่ 11: ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake) ไปหมู่บ้าน ดุนเช (Dhunche) 6-7 ชั่วโมง:

วันนี้เรากำลังเดินลงเนินย้อนกลับไปทางเดิม สู่หมู่บ้าน ดุนเช เดินผ่านป่า สน และป่าดอกกุหลาบพันปี กลับไปยัง หมู่บ้าน ซิง กอมปาวันนี้เราโบกมือลา ทิ้งภาพภูเขาที่อยู่เบื้องหลังเรา เดินลงสู่หมู่บ้าน ดุนเช เราค้างคืนที่ หมู่บ้านดุนเช

 

วันที่ 12: หมู่บ้าน ดุนเช (Dhunche) ไปเมืองกาฐมาณฑุ 7 ชั่วโมง: 

หลังจากอาหารเช้าเรานั่งรถส่วนตัว กลับไปที่ เมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมาณฑุ 

 

วันที่ 13: เดินเทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง:

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 13  ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวของเรา ในประเทศเนปาล เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

Note: อัตราค่าทิป ไกด์และลูกหาบ/กรุ๊ป

Position/day

5-9 days trekking

10-15 days trekking

16-20 days trekking

Guide

120$

150$

180$

Porter

80$/porter

100$/porter

130$/porter