top of page

ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยโดยไม่ต้องไปเดินเทรก ใช้เวลา เพียงครึ่งวัน นั่งกระเช้าชมวิวของหุบเขากาฐมาณฑุ กับหิมาลัยอันสวยงามน่าทึ่ง 

Chandragiri Hill Cable Car - 1 Day Trip

$60.00ราคา
 • ค่าบริการนี้รวม

  • รถรับและส่งที่โรงแรม
  • เป็นทัวร์ส่วนตัว

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ตั๋วกระเช้าไฟฟ้า
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
bottom of page