FB_IMG_1557061661805.jpg

Your world. Your way.
Life is going on.

12
days

Annapurna Base Camp via Poon Hill Trek
อันนาปุรณะเบสแคมป์ - พูลฮิล เทรก

ขนาดกรุ๊ป: 2-10 ท่าน

ความสูง สูงสุด: 4,130 m/13,545 ft

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ปานกลาง

จุดเริ่มต้นเทรค: ฮิลเล (Hile)

จุดสิ้นสุดเทรค: ซีไว (Siwai)

อาหาร: อาหาร 3 มื้อ บนเขา อาหารเช้า เมืองกาฐมาณฑุ, เมืองโปขรา

ที่พัก: โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ, โรงแรมเมืองโปขรา และ tea-houses บนเขาระหว่างเทรก

SHARE THIS TRIP
12D-ABC-Poon-hill.png
 $930/ท่าน
All-included
ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร $930 บาท/ท่าน 
เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป 
ชำระมัดจำ : $150/ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

การเดินทางสู่ อันปุรณะเบสแคมป์ผ่านพูลฮิลล์ (Annapurna Base Camp Pass Poon Hill-12 Days) เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าตื่นเต้น และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สำหรับนักเดินทางที่หลงไหลในการเดินป่า เส้นทางนี้จะนำพาท่านไปสู่ ทางทิศใต้ ของภูเขา อันนาปุรณะ 1 ซึ่งต้องเดินทางด้วยเท้าตลอดการเดินทาง อันณาปุรณะ เบสแคมป์ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ อันนาปุรณะ (The Annapurna Conservation Area) ในเส้นทางนี้ท่านจะได้ใกล้ชิดถึงตีนเขา อันนาปุรณะ 1 ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสิบของโลก (8,091 เมตร) ตั้งอยู่บนเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna south)

 

เส้นทางนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เดินป่าที่ชอบเพลิดเพลินไปกับพืชพรรณ ป่ากุหลาบพันปี และสัตว์ป่า รวมถึงวิวทิวทัศน์มุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัย จากยอด พูลฮิลล์  ทั้งวิวของ ยอดเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) ยอดเขา นินกิริ (Nilgiri 7,061 m) ยอดเขา เดาลากิริ (Dhaulagiri 8,167 m) มัชฉปุชเร (Machhapuchchhre 6,993 m) เป็นต้น สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย อาจเลือกเดินในเส้น ทางเส้นทาง 10 วัน อันนาปุรณะเบสแคมป์ (Annapurna Base camp-10 Days)

FB_IMG_1556292422449.jpg

Trip Highlight

 • ประสบการณ์ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทางระหว่าง การเดินทางไปเมืองโปขรา

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากพูลฮิล

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • สีสรร อันสวยงามของป่า ดอกกุหลาบพันปี

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ และเทือกเขา เดาลากิริ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

FB_IMG_1557061661805.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ในเมืองกาฐมาณฑุ และเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • อาหาร 3 มื้อ บนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ตั๋วเครื่องบินภายในเมือง กาฐมาณฑุ - โปขรา - กาฐมาณฑุ

 • รถจิ๊บส่วนตัว โปขรา-ฮิลเล, ซีไว-โปขรา

 • เทรกกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน (ลูกค้าสองท่าน/ลูกหาบ 1 คน) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card )

 • Thai Nepal Travels and Treks duffel bag (คืนเมื่อเทรกเสร็จ)

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง และประกันโควิด

 • ค่าตรวจ โควิด-19 PCR test

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
abc2.jpg

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: กาฐมาณฑุ - โปขรา - ฮิลเล (Hile/ 3 ชั่วโมง) - อูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง) : (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 03: หมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง  
วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) - ทาดาปานี (Tadapani/2660 เมตร/4 ชั่วโมง): (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 05: อับเปอร์ชินุวา (Upper Sinuwa/2310 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 06: ดิวราลี่ (Deurali/3210 เมตร) : 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 07: อันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร) ผ่าน มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Machhapuchhre Base 3,700 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 08: แบมบู (Bamboo): 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 09: จินนุ ดานดา (Jhinu Danda) (1760 เมตร): 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง
,เย็น)
วันที่ 10: ซีไว (Siwai) - โปขรา (Pokhara): เดินประมาณ 3 ชั่วโมงและนั่งรถไป 2 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง-
)
วันที่ 11: โปขรา (Pokhara) - กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น) 
วันที่ 12: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทยเนปาล เทราเวลรอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทไทยเนปาลทราเวลที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: โปขรา - ฮิลเล (Hile/ 3 ชั่วโมง) - อูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง) : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

IMG_0114.jpg

เราเดินทางสู่เมือง โปขรา ในตอนเช้า โดยเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส เราจะมองเห็นทือกเขา หิมาลัย ตามเราไปจนถึงเมืองโปขรา จากหน้าต่างเครื่องบินทางด้านขวา ทันทีที่เราไปถึงเมือง โปขรา เรานั่งรถไปหมู่บ้านฮินเล ผ่านหมู่บ้านไนยาปูร์ (Nayapul) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าโดยทั่วไป เรานั่งรถผ่าน หุบเขาและป่า ข้ามแม่น้ำ บูรันดิ (Bhurundi Khola) หลังจากนั้นถึงหมู่บ้านฮิลเล  เราเริ่มเดินสู่ หมู่บ้าน อูเลริ (Ulleri) และเราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน อูเลริ

วันที่ 03: โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง : (เช้า,เที่ยง,เย็น) 

IMG_0542.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกเดินทาง สู่หมู่บ้าน โกเรปานี ระหว่างทางเดิน เราจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม เราจะมองเห็น ภูเขาอันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) ค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้น เราผ่านน้ำตก หมู่บ้านเล็ก ๆ และบ้านพัก หลายแห่งก่อนที่จะถึง หมู่บ้าน (Ghorepani)

 

เราหยุดชมวิวที่เนินสูงที่สุดก่อนถึงหมู่บ้าน ที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโดยรอบรวมทั้งภูเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) และ ภูเขา นินกิริ (Nilgiri) ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีร้านค้าขนาดเล็กที่ขายสินค้าพื้นเมืองเช่นกระเป๋าถือและงานฝีมือของชาวบ้าน เราพักค้างคืนที่โกเรปานิ (Ghorepani) 

วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) - ทาดาปานี (Tadapani/2660 เมตร/4 ชั่วโมง): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Banner5.gif

วันนี้เราตื่นแต่เช้าตรู่ (ตี 4-5 ) เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย พูนฮิลล์ เป็นจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้น ตระหง่านหนือเทือกเขา อันนาปุรณะ (Annapurna) และ เทือกเขาเดาลากิริ (Dhaulagiri) นอกจากนี้จาก พูนฮิลล์ เรายังได้เห็น ภูเขาอื่นๆ เช่น มัสตัง (Mustang) และเทือกเขาที่สูงที่สุดมากกว่า 20 แห่ง

 

หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น และเพลิดเพลินไปกับความงามของหิมาลัยกันแล้ว เราเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani) เพื่อรับประทานอาหารเช้า และเริ่มออกเดินทางต่อ ไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ เราเดินผ่านป่ากุหลาบพันปี และปีนขึ้นไปบนสันเขาเดินลงตามเส้นทางน้ำตกไปตลอดทาง และเดินขึ้นสู่เนินสูงชันเป็นช่วงเดินขึ้นช่วงสุดท้าย ก่อนเดินลงสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ (Tadapani) เราสามารถมองเห็นยอดเขามัจฉปูชเรย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดยิ่งใหญ่อลังการมากจากหมู่บ้านทาดาแห่งนี้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 05: อับเปอร์ชินุวา (Upper Sinuwa/2310 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P_20151207_065821_HDR.png

จากหมู่บ้านทาดาปานี เราปีนขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมงถึง กิมรุงดานดา (Kimrungdanda) ระหว่างทางเราเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาอันนาปุรณะใต้ ภูเขาฮิลชูลิ ภูเขาหางปลา และภูเขากังกาปุรณะ (Annapurna South, Hiunchuli, Fishtail Mountain (Machhapuchhre) and Ganggapurna) จาก เส้นทางเดินที่สูงชันพาเราไปยังแม่น้ำ กิมรอง (Kimrong Khola)

 

หลังจากเดินชันขึ้นไปอีกสู่ หมู่บ้าน ชีเรดานดา (Chere Danda) หลังจากนั้นเป็นการเดิน ลงสู่หมู่บ้าน ชอมรอง (Chhomrong) หมู่บ้านชอมรอง เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ฉายาว่าเป็นหน้าตักของ ภูเขา อันนาปุรณะใต้ เราสามารถมองเห็นภูเขานี้ได้ชัดมาก ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากนั้น เราค่อย ๆ เดินลงไปตามบันไดหิน ในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ตรงหน้าของเราจะเป็นภูเขาอันนาปุรณะใต้ ที่ดูใหญ่โตสวยงามมาก จากบันไดหินเราเดินข้ามสะพานแขวนข้ามแม่น้ำ ชอมรอง (Chhomrong Khola )และเริ่มขึ้นไต่บันไดหินขึ้นไปยังหมู่บ้าน ชินุวา (Sinuwa) เราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน อับเปอร์ชินุวา

วันที่ 06: หมู่บ้านดิวราลี่ (Deurali/3210 เมตร) : 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Deurali.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกจาก หมู่บ้านชินุวาตอนบน เดินผ่านป่าไปยังหมู่บ้านเล็ก ชื่อ คูลดิฮา (Kuldihar) ต่อจากนี้ไปเป็นทางราบเดินสบายผ่านป่าไม้ไผ่สู่หมู่บ้าน แบมบู ออกเดินจากหมู่บ้านแบมบู ผ่านป่าไม้ไผ่ที่ชื้นและเย็น เดินขึ้นตามเส้นทางที่สูงและชัน ออกจากป่าที่ชื้น เราจะเจอป่าเปิดและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกครั้ง เราจะต้องเดินขึ้นตามบันไดหิน ผ่านป่าอีกครั้งเข้าสู่หมู่บ้าน โดวาน (Dovan) เราเดินออกจากหมู่บ้านโดวาน เส้นทางเป็นหินเดินขึ้น ผ่านหมู่บ้าน หิมาลายาน (Himalayan) หลังนั้นเดินผ่านแม่น้า ซึ่งในฤดูหนาวก็จะเห็นเป็นธารน้ำแข็ง

 

เส้นทางค่อยๆสูงชันขึ้นอีกผ่านป่าที่แห้งมาก จนถึงถ้ำ ฮินคุ (Hinku) และเดินลงสู่แม่น้ำ อีกครั้ง เราจะมองเห็น หมู่บ้าน ดิวราลี่ อยู่ตรงมุมเขา ซึ่งจากตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงจะเดินถึงหมู่บ้าน

หมู่บ้านดิวราลี่ มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโดยรอบ รวมทัง ภูเขา เดาลากิรี่ (Dhaulagiri) นอกจากนี้ยังมีความงามของพืชพันธุ์ไม้ ที่มองเห็นเป็นหย่อมๆ ประกอบกับ หุบเขา แม่น้ำด้านล่าง และน้ำตก ซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งนัก เราพักค้างคืนที่ หมู่บ้านดิวราลี่ (Deurali)

วันที่ 07: อันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร) ผ่าน มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Machhapuchhre Base 3,700 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

abc1.jpg

วันนี้จะเป็นการเดินทางที่ค่อยข้างลำบากซักหน่อย เนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้น และปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เบาบาง ทำให้เหนื่อยง่ายและเดินได้ช้าลง เราเดินตามเส้นทางเรียบไปตามหุบเขา ติดกับหน้าผาบางครั้งก็มีความสูงชัน ค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ด้านล่างจะเป็นแม่น้ำ และบ้างครั้งก็มองเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผา หลังจากนั้นเริ่มเดินออกสู่ทุ่งกว้าง เราเดินบนเส้นทางที่ราบเรียบอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปยัง มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Base Machhapurchre) จากที่นี่เราได้รับทัศนียภาพที่สวยงาม ของภูเขา ฮุนชูลิ(Hiunchuli), อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South), อันนาปุรณะ1,3 (Annapurna I, Annapurna III), ภูเขา กานด์ฮาวาชูลิ (Gandharvachuli) และ กางกาปุรณะ (Gangapurna)

จากนั้นเราเลี้ยวซ้ายและดินขึ้นไปยังมัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ (Base Machhapurchre) และเดินต่อไปยังอันนาปุรณะ เบสแคมป์ (Annapurna Base Camp 4,130 เมตร)  เราถูกล้อมรอบไปด้วยยอดเขาที่งดงาม มองตรงไปข้างหน้าจะเป็น อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) จนใกล้ถึงเบสแคมป์ เราจะเริ่มมองเห็นภูเขา อันนาปุรณะ1 เราพักค้างคืนที่ อันนาปุรณะเบสแคมป์

วันที่ 08: แบมบู (Bamboo): 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

S__2089006.jpg

วันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อชมดวงอาทิตย์ ขึ้น ระหว่างยอดเขา อันนาปุรณะใต้ และอันนาปุรณะ 1 แสงสีทองค่อยๆสะท้อนกับหิมะ สีขาวเหนือยอดเขา ให้ความงดงามเป็นยิ่งนัก หลังจากชื่นชม ถ่ายรูปกับหิมาลัยยามเช้าแล้ว เรารับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่หมู่บ้าน แบมบู วันนี้จะเป็นการเดินลงเป็นส่วนมาก  ผ่าน มัจฉปุชเรย์ เบสแคมป์ หมู่บ้าน ดิวราลี่ หิมาลายาน โดวาน และหมู่บ้าน แบมบูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราพักค้างคืน

วันที่ 09: จินนุ ดานดา (Jhinu Danda) (1760 เมตร): 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

wisut2.jpg

วันนี้เราเดินย้อนกลับทางเดิมไปยัง หมู่บ้าน ชอมรอม (Chhomrong) เราทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ จากหมู่บ้านชอมรอม ทางเดินเป็นบันไดหินที่ลาดชัน ลงไปหาแม่น้ำ โมดิ (Modi Khola) ระหว่างทางเราจะเพลิดเพลิน ไปกับพืชพันธุ์ ทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ เป็นแบบขั้นบันไดสวยงาม เราไปถึงหมู่บ้าน จินนุ ดานดา ประมาณช่วงบ่าย บางท่านอาจพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือบางท่าน อาจเดินไปยังน้ำพุร้อน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าได้แช่ร่างกายในน้ำพุร้อนแห่งนี้ จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ น้ำพุร้อนเป็นทางเดินลง จากหมู่บ้าน ไปประมาณ 20 นาที  วันนี้เราพักผ่อนคลายร่างกายที่หมู่บ้าน จินนุ ดานดา

วันที่ 10: ซีไว (Siwai) - โปขรา (Pokhara): เดินประมาณ 3 ชั่วโมงและนั่งรถไป 2 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,-)

10432146_10152515682564212_4530519418228

เราออกเดินทางจากหมู่บ้าน จินนุ ดานดา (Jhinu Danda) ระหว่างทางเดินเพลิดเพลินไปกับภูมิประเทศที่สวยงามของเนินเขาของเนปาลตะวันตก เราทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จนถึงหมู่บ้านซีไว การเดินป่าของเราสิ้นสุดในวันนี้ โบกมือลา หิมาลัย สูดอากาศอันแสน บริสุทธิ์ และสดชื่น ของชนบท แห่งนี้ เราร่วมกันถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนั่งรถต่อไปยังเมือง โปขรา ผ่านหมู่บ้านไนยาปูร์ ข้ามสะพานแม่น้ำ โมดิ จนถึงเมืองโปขรา ซึ่งเป็นที่พักผ่อนของเราในคืนนี้

วันที่ 11: กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)

P1030718.JPG

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางสู่สนามบิน เมืองโปขรา เพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้า ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายของเครื่องบิน เราจะได้พบกับมุมมองที่น่าทึ่งและสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 12: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 12 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวของเรา ในประเทศเนปาล เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว