top of page
8
days
Nepal World's Heritage -  8 Day
ทัวร์มรดกโลกในเนปาล
 $990/ท่าน
All-included
ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร $990/ท่าน 
จำนวนผู้เดินทาง: 2-10 ท่าน เท่านั้น
ชำระมัดจำ : USD 150/ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

โปรแกรมเที่ยวเมืองมรดกโลกในประเทศเนปาล 8 วันของเราเริ่มต้นด้วย การเที่ยวชมเมืองนากาก๊อต แหล่งท่องเที่ยวชมหิมาลัยใกล้เมืองหลวงกาฐมาณฑุ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามตระการตาเหนือเทือกเขาหิมาลัย ต่อด้วยเมือง โปขรา หรือเมืองแห่งทะเลสาบ ซึ่งเป็นประตูสู่การเดินป่าในเขต อันนาปุรณะ เมืองนี้มีทัศนียภาพอันงดงามของ ภูเขา เดาลากิริ (Dhaulagiri) มนัสลู ( Manaslu) มัจฉาปูชเรย์ ( Machhapuchhare) ภูเขา อันนาปุรณะ และอื่น ๆ

 

ต่อด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิตวัน ชมแรดนอเดียว ซึ่งพบได้ในเขตเอเชียใต้เท่านั้น ต่อด้วยเมืองลุมพินี ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวันธรรม และเมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเนปาล หุบเขากาฐมาณฑุถือได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่ยูเนสโกได้รับการยกย่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยสามเมืองในยุคกลางที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม 

Karo-Bairab.gif

Trip Highlight

 • ทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

 • เยี่ยมชมทะเละสาบและเมืองโปขราอันงดงาม ของ เนปาล

 • สัมผัสมหัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัยกับ เทือกเขาอันนาปุรณะ และ เทือกเขา เดาลากิริ อย่างใกล้ชิด

 • เที่ยวชมมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในเมือง กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัวและเด็ก ๆ

 • ชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน 

 • อุทยานวัดนานาชาติ ลุมพินี

rhino-nepal-2000x1125.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • อาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

 • น้ำดื่ม 2 ขวด/คน/วัน

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง และค่าประกันโควิด

 • ค่าตรวจโรคโควิด PCR Test

 • เครื่องดื่ม เช่น น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ทิป สำหรับไกด์  และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
P1040940.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่ประเทศเนปาล รับที่สนามบิน เที่ยวเมืองปักตาปูร์ เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (-,-,เย็น)

วันที่ 02: เดินทางไปเมืองโปขราโดยรถยนต์ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ชมวัดบาลาฮิ เดินทางขึ้นเขา ซารางก็อต (เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที 03: เช้าตรู่ ชมดวงอาทิตย์ขึ้น ที่ยอดเขาซารางก๊อต ระหว่างทาง เที่ยววัดบินดาบาสินี เที่ยวชมเมืองโพครา น้ำตก เดวิท ฟอล์น (Devi’s fall) ค่ายอพยพของชาวทิเบต World Peace Pagoda (เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที่ 04: เดินทางไปยังเมืองจิตวัน อุทยานแห่งชาติจิตวันที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ขี่ช้างชมอุทยาน ตอนค่ำชมการแสดงของชาวถารู (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: นกในตอนเช้า และเดินทางสู่เมืองลุมพินี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เที่ยวชมอุทยานวัดนานาชาติ (เช้า,เที่ยง,เย็น)

 
วันที่ 06: เดินทางไปยังเมืองกาฐมาณฑุ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 07: เที่ยวชมมรดกโลกเมืองกาฐมาณฑุ วัดสยมภูวนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน (
เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที่ 08: นมัสการวัด เจดีย์ พุทธานาท และเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ (อาหาร: เช้า,-,-)

 

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร)เที่ยวเมืองปักตาปูร์ เมืองนากาก๊อต: (-,-,เย็น)

Nagarkot4.png

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทาง ต่อไปยัง เมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี (เมืองของผู้ศรัทธา รักษาศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สะอาดที่สุด สูงที่สุด และค่าบัตรผ่านประตูแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองทั้งสามเมือง ไฮน์ไลน์ ที่น่าสนใจของที่นี่ คือ จัตุรัส ปักตาปูร์ เดอร์บาร์สแควร์ (Bhaktapur Durbar Square) ซึ่งมี ประตูทอง (Golden Gate) ข้างในประตูทองนี้ มีวัดเจ้าแม่ ตเลจูภาวิณี ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮินดูเท่านั้นที่เข้าไปได้

หลังจากนั้นเรามุ่งหน้าไปยัง เมืองนากาก๊อต (Nagarkot) เพื่อชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอันน่าอัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัย และค้างคืนที่ เมืองนากาก๊อต

วันที 02: เดินทางสู่เมืองโปขราโดยรถยนต์ และพักค้างคืนที่ ที่หุบเขา ซารางก๊อต (เช้้า,เที่ยง,เย็น)

1_edited.jpg

ในวันนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้าซักหน่อย เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้นและเทือกเขาหิมาลัย ได้เห็นหุบเขาจากทั้งทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบด้วยหุบเขา เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมาณฑุ หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง โปขรา ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง กาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตก ประมาณ 200 กิโลเมตร และใช้เวลาขับรถประมาณ 6-7 ชั่วโมง โปขรา เป็นเมืองแห่งทะเลสาบหลายแห่งที่เรียกว่า 'Tal' เมือถึงเมืองโปขรา เราเดินทางต่อไปยังยอดเขา ซารางก๊อต สูง 1,592 เมตร เข้าพักที่โรงแรม เราอาจเดินเที่ยวชมหมู่บ้าน และ ชมวิวดวงอาทิตย์ ตกดิน เราพักค้างคืนที่ซารางก๊อต

วันที 03: เช้าตรู่ชมดวงอาทิตย์ขึ้น จากยอดเขาซารางก๊อต และเที่ยวชมเมืองโพครา : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

day9 Pokhara2.gif

วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องตื่นแต่เช้า  เพื่อไปยังจุดชมวิว เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้น ขึ้นในยามเช้า เราจะได้เห็นภาพของยอดเขา มัจฉาปูชเร สีขาวตัดกับสีทองค่อยๆ ปรากฏ ชัดขึ้น ชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นภาพที่ติดอยู่ในตา และในใจของคุณไปอีกนานแสนนาน  หลังจากนั้น เรารับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม และเดินทางสู่ตัวเมืองโปขรา

 

ระหว่างทางเรา แวะสักการะ วัดบินดาบาสินี ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา วัดแห่งนี้สร้างถวายเทวีภัควตี หลังจากนั้น เรานำท่านเที่ยวชม น้ำตกเดวี (Devi’s fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกทั่วไป ตรงที่น้ำไหลลงไปในปล่องหินฝั่งตรงข้ามน้ำตกเป็นค่ายอพยพชาวทิเบต มีผู้อพยพอาศัยอยู่เกือบ 1,000 คน เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชมการทอพรมแบบทิเบต รวมทั้งมีพรมฝีมือดีให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย

 

ในตอนบ่าย เรานำท่านล่องเรือทะเลสาบ เฟวาตาล ซึ่งเป็นทะเทสาบที่มีชื่อเสียง และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนปาล ทะเลสาบแห่งนี้ ถูกล้อมรอบด้วย ภูเขา ซรางก๊อต และ คาสกีก๊อตในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส เราสามารถมองเห็น ภูเขาหางปลาหรือ มัจฉาปูชเร ได้จากทะเลสาบแห่งนี้ ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของวัด บาราฮิ งดงามตระการตาอยู่บนเกาะเขียวครึ้ม หลังจาก ล่องเรือกันเรียบร้อย เดินเล่นรอบๆ ทะเลสาบหรือบางท่านอาจช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ของเมืองโปขรา ตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่เมืองโปขรา

วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองจิตวัน (เช้้า,เที่ยง,เย็น): 4-5 ชั่วโมง

rhino-nepal-2000x1125.jpg

หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง จิตวัน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการอนุรักษ์สัตวป่าที่สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว หลังรับประทานอาหารเที่ยง เราขี่ช้าง ชมป่าซาฟารีไปตามทุ่งหญ้า เพื่อให้เห็นสัตว์ป่าในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ในตอนเย็นเราจะเพลิดเพลินกับอาหารค่ำพร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรม ที่จัดแสดงการเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง เราพักค้างคืนที่เมืองจิตวัน

วันที่ 05: เดินทางไปเมืองลุมพินี (เช้้า,เที่ยง,เย็น): 4-5 ชั่วโมง

P1040905.JPG

เช้าตรู่เราเดินส่องนก และสัตว์ป่า ชมความหลากหลายของพืชป่า และสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าโชคดี ท่านอาจได้เห็นแรด ช้าง และนกยูง หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเริ่มเดินทางสู่เมืองลุมพินี 

 

เมืองลุมพินี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุ  259.5 กม. เรามุ่งหน้าไปยังพื้นที่ราบเรียบของ เมือง ตาไร (Terai) ใกล้กับชายแดนของประเทศอินเดีย ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะร้อนและชื้นในที่ราบ ยกเว้นในฤดูหนาวจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม  เมืองลุมพินีเป็นมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ มีความสำคัญทางศาสนาเป็นอย่างมาก และดึงดูดผู้แสวงบุญชาวพุทธจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชม

 

เมื่อถึงเมืองลุมพินีแล้ว เราเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานลุมพินี เที่ยวชมวัดนานาชาติ ไปนมัสการ วัดมายาเดวี ซึ่งเป็นสถานที่ปะรสูติของพระพุทธเจ้า ณ วันแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ใกล้ๆกันจะมี เสา Ashokan ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศก ที่ได้เดินทางมาแสวงบุญที่นี่ในปีพ. ศ. 249 ก่อนคริสต์ศักราช นอกจากนี้เรายังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเจดีย์สันติภาพและสวนลุมพินีมีวัดพุทธหลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยสาวกจากหลายประเทศ ในอุทยานวัดนานาชาติ ได้แก่ ทิเบตจีนญี่ปุ่นและพม่าเกาหลี ฯลฯ เราพักค้างคืนที่ลุมพินี

วันที่ 06: เดินทางไปยังเมืองกาฐมาณฑุ (เช้า,เที่ยง,เย็น): 7-8 ชั่วโมง

Nyatapola-day1.gif

วันนี้หลังจากอาหารเช้าเราเดินทางกลับไปที่กาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง ระหว่างทาง เราจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง ขึ้นไปตามถนนที่คดเคี้ยว เมื่อเดินทางถึงกาฐมาณฑุ เรานำคุณเข้าสู่โรงแรมที่พัก ในช่วงเย็นคุณสามารถช็อปปิ้งหรือเดินไปตามถนนต่างๆของทาเมล หรือพักผ่อนพักผ่อน ตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่เมืองกาฐมาณฑุ

วันที่ 07: เที่ยวชมมรดกโลกเมืองกาฐมาณฑุ วัดสยมภูวนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Day3-Syambhunath1.png

วัดสยวภูนาท ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติว่าเป็น "Monkey Temple" หรือวัดลิง เนื่องจากมีลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาวัดแห่งนี้เป็นพุทธสถาน แบบนิกายมหายาน

หลังจากนั้นเราเดินทางไปนมัสการ พระราชวังเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กาฐมาณฑุ คนในท้องถิ่นรู้จักบริเวณนี้ด้วยชื่อเดิมว่าหนุมาน โดการ์ แปลว่า หนุมานผู้รักษาประตูวัง วังกาฐมาณฑุ นี้ถือเป็นวังหลวง นอกจากเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ แล้วยังใช้ประกอบพิธีกรรม หลวง

สุดท้ายสำหรับวันนี้ เรานำท่านเที่ยวชม พระราชวังปาทัน หรือที่เรียกว่าเมืองแห่งวิจิตรศิลป์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ยังคงความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณวิหาร และศาลเจ้า งานแกะสลักอันประณีต ทั้งแบบชาวฮินดูและชาวพุทธ ในตอนเย็นคุณสามารถซื้อสินค้าหรือเดินไปตามถนนในทาเมลหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่โรงแรมในกาฐมาณฑุ

วันที่ 08: เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1030718.JPG

เราเริ่มด้วยการไปนมัสการองค์เจดีย์พุทธานาท ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในสถานที่ ไม่กี่แห่งในโลกที่มีวัฒนธรรมทิเบตพุทธศาสนาสามารถเข้าถึงได้ 

หลังจากนั้น เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page