top of page
8
days
Nepal World's Heritage -  8 Day
ทัวร์มรดกโลกในเนปาล
 $990/ท่าน
All-included
ค่าใช้จ่าย: รวมอาหาร $990/ท่าน 
จำนวนผู้เดินทาง: 2-10 ท่าน เท่านั้น
ชำระมัดจำ : USD 150/ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

โปรแกรมเที่ยวเมืองมรดกโลกในประเทศเนปาล 8 วันของเราเริ่มต้นด้วย การเที่ยวชมเมืองนากาก๊อต แหล่งท่องเที่ยวชมหิมาลัยใกล้เมืองหลวงกาฐมาณฑุ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามตระการตาเหนือเทือกเขาหิมาลัย ต่อด้วยเมือง โปขรา หรือเมืองแห่งทะเลสาบ ซึ่งเป็นประตูสู่การเดินป่าในเขต อันนาปุรณะ เมืองนี้มีทัศนียภาพอันงดงามของ ภูเขา เดาลากิริ (Dhaulagiri) มนัสลู ( Manaslu) มัจฉาปูชเรย์ ( Machhapuchhare) ภูเขา อันนาปุรณะ และอื่น ๆ

 

ต่อด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิตวัน ชมแรดนอเดียว ซึ่งพบได้ในเขตเอเชียใต้เท่านั้น ต่อด้วยเมืองลุมพินี ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวันธรรม และเมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเนปาล หุบเขากาฐมาณฑุถือได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่ยูเนสโกได้รับการยกย่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยสามเมืองในยุคกลางที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม 

Karo-Bairab.gif

Trip Highlight

 • ทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

 • เยี่ยมชมทะเละสาบและเมืองโปขราอันงดงาม ของ เนปาล

 • สัมผัสมหัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัยกับ เทือกเขาอันนาปุรณะ และ เทือกเขา เดาลากิริ อย่างใกล้ชิด

 • เที่ยวชมมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในเมือง กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัวและเด็ก ๆ

 • ชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน 

 • อุทยานวัดนานาชาติ ลุมพินี

rhino-nepal-2000x1125.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • อาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

 • น้ำดื่ม 2 ขวด/คน/วัน

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง และค่าประกันโควิด

 • ค่าตรวจโรคโควิด PCR Test

 • เครื่องดื่ม เช่น น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ทิป สำหรับไกด์  และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
P1040940.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่ประเทศเนปาล รับที่สนามบิน เที่ยวเมืองปักตาปูร์ เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (-,-,เย็น)

วันที่ 02: เดินทางไปเมืองโปขราโดยรถยนต์ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ชมวัดบาลาฮิ เดินทางขึ้นเขา ซารางก็อต (เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที 03: เช้าตรู่ ชมดวงอาทิตย์ขึ้น ที่ยอดเขาซารางก๊อต ระหว่างทาง เที่ยววัดบินดาบาสินี เที่ยวชมเมืองโพครา น้ำตก เดวิท ฟอล์น (Devi’s fall) ค่ายอพยพของชาวทิเบต World Peace Pagoda (เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที่ 04: เดินทางไปยังเมืองจิตวัน อุทยานแห่งชาติจิตวันที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ขี่ช้างชมอุทยาน ตอนค่ำชมการแสดงของชาวถารู (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: นกในตอนเช้า และเดินทางสู่เมืองลุมพินี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เที่ยวชมอุทยานวัดนานาชาติ (เช้า,เที่ยง,เย็น)

 
วันที่ 06: เดินทางไปยังเมืองกาฐมาณฑุ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 07: เที่ยวชมมรดกโลกเมืองกาฐมาณฑุ วัดสยมภูวนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน (
เช้า,เที่ยง,เย็น)


วันที่ 08: นมัสการวัด เจดีย์ พุทธานาท และเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ (อาหาร: เช้า,-,-)

 

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร)เที่ยวเมืองปักตาปูร์ เมืองนากาก๊อต: (-,-,เย็น)

Nagarkot4.png

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทาง ต่อไปยัง เมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี (เมืองของผู้ศรัทธา รักษาศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สะอาดที่สุด สูงที่สุด และค่าบัตรผ่านประตูแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองทั้งสามเมือง ไฮน์ไลน์ ที่น่าสนใจของที่นี่ คือ จัตุรัส ปักตาปูร์ เดอร์บาร์สแควร์ (Bhaktapur Durbar Square) ซึ่งมี ประตูทอง (Golden Gate) ข้างในประตูทองนี้ มีวัดเจ้าแม่ ตเลจูภาวิณี ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮินดูเท่านั้นที่เข้าไปได้

หลังจากนั้นเรามุ่งหน้าไปยัง เมืองนากาก๊อต (Nagarkot) เพื่อชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอันน่าอัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัย และค้างคืนที่ เมืองนากาก๊อต

วันที 02: เดินทางสู่เมืองโปขราโดยรถยนต์ และพักค้างคืนที่ ที่หุบเขา ซารางก๊อต (เช้้า,เที่ยง,เย็น)

1_edited.jpg

ในวันนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้าซักหน่อย เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้นและเทือกเขาหิมาลัย ได้เห็นหุบเขาจากทั้งทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบด้วยหุบเขา เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมาณฑุ หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง โปขรา ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง กาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตก ประมาณ 200 กิโลเมตร และใช้เวลาขับรถประมาณ 6-7 ชั่วโมง โปขรา เป็นเมืองแห่งทะเลสาบหลายแห่งที่เรียกว่า 'Tal' เมือถึงเมืองโปขรา เราเดินทางต่อไปยังยอดเขา ซารางก๊อต สูง 1,592 เมตร เข้าพักที่โรงแรม เราอาจเดินเที่ยวชมหมู่บ้าน และ ชมวิวดวงอาทิตย์ ตกดิน เราพักค้างคืนที่ซารางก๊อต

วันที 03: เช้าตรู่ชมดวงอาทิตย์ขึ้น จากยอดเขาซารางก๊อต และเที่ยวชมเมืองโพครา : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

day9 Pokhara2.gif

วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องตื่นแต่เช้า  เพื่อไปยังจุดชมวิว เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้น ขึ้นในยามเช้า เราจะได้เห็นภาพของยอดเขา มัจฉาปูชเร สีขาวตัดกับสีทองค่อยๆ ปรากฏ ชัดขึ้น ชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นภาพที่ติดอยู่ในตา และในใจของคุณไปอีกนานแสนนาน  หลังจากนั้น เรารับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม และเดินทางสู่ตัวเมืองโปขรา

 

ระหว่างทางเรา แวะสักการะ วัดบินดาบาสินี ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา วัดแห่งนี้สร้างถวายเทวีภัควตี หลังจากนั้น เรานำท่านเที่ยวชม น้ำตกเดวี (Devi’s fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกทั่วไป ตรงที่น้ำไหลลงไปในปล่องหินฝั่งตรงข้ามน้ำตกเป็นค่ายอพยพชาวทิเบต มีผู้อพยพอาศัยอยู่เกือบ 1,000 คน เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชมการทอพรมแบบทิเบต รวมทั้งมีพรมฝีมือดีให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย

 

ในตอนบ่าย เรานำท่านล่องเรือทะเลสาบ เฟวาตาล ซึ่งเป็นทะเทสาบที่มีชื่อเสียง และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนปาล ทะเลสาบแห่งนี้ ถูกล้อมรอบด้วย ภูเขา ซรางก๊อต และ คาสกีก๊อตในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส เราสามารถมองเห็น ภูเขาหางปลาหรือ มัจฉาปูชเร ได้จากทะเลสาบแห่งนี้ ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของวัด บาราฮิ งดงามตระการตาอยู่บนเกาะเขียวครึ้ม หลังจาก ล่องเรือกันเรียบร้อย เดินเล่นรอบๆ ทะเลสาบหรือบางท่านอาจช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ของเมืองโปขรา ตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่เมืองโปขรา

วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองจิตวัน (เช้้า,เที่ยง,เย็น): 4-5 ชั่วโมง

rhino-nepal-2000x1125.jpg

หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมือง จิตวัน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการอนุรักษ์สัตวป่าที่สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว หลังรับประทานอาหารเที่ยง เราขี่ช้าง ชมป่าซาฟารีไปตามทุ่งหญ้า เพื่อให้เห็นสัตว์ป่าในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ในตอนเย็นเราจะเพลิดเพลินกับอาหารค่ำพร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรม ที่จัดแสดงการเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง เราพักค้างคืนที่เมืองจิตวัน

วันที่ 05: เดินทางไปเมืองลุมพินี (เช้้า,เที่ยง,เย็น): 4-5 ชั่วโมง

P1040905.JPG

เช้าตรู่เราเดินส่องนก และสัตว์ป่า ชมความหลากหลายของพืชป่า และสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าโชคดี ท่านอาจได้เห็นแรด ช้าง และนกยูง หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเริ่มเดินทางสู่เมืองลุมพินี 

 

เมืองลุมพินี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุ  259.5 กม. เรามุ่งหน้าไปยังพื้นที่ราบเรียบของ เมือง ตาไร (Terai) ใกล้กับชายแดนของประเทศอินเดีย ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะร้อนและชื้นในที่ราบ ยกเว้นในฤดูหนาวจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม  เมืองลุมพินีเป็นมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ มีความสำคัญทางศาสนาเป็นอย่างมาก และดึงดูดผู้แสวงบุญชาวพุทธจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชม

 

เมื่อถึงเมืองลุมพินีแล้ว เราเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานลุมพินี เที่ยวชมวัดนานาชาติ ไปนมัสการ วัดมายาเดวี ซึ่งเป็นสถานที่ปะรสูติของพระพุทธเจ้า ณ วันแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ใกล้ๆกันจะมี เสา Ashokan ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศก ที่ได้เดินทางมาแสวงบุญที่นี่ในปีพ. ศ. 249 ก่อนคริสต์ศักราช นอกจากนี้เรายังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเจดีย์สันติภาพและสวนลุมพินีมีวัดพุทธหลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยสาวกจากหลายประเทศ ในอุทยานวัดนานาชาติ ได้แก่ ทิเบตจีนญี่ปุ่นและพม่าเกาหลี ฯลฯ เราพักค้างคืนที่ลุมพินี

วันที่ 06: เดินทางไปยังเมืองกาฐมาณฑุ (เช้า,เที่ยง,เย็น): 7-8 ชั่วโมง

Nyatapola-day1.gif

วันนี้หลังจากอาหารเช้าเราเดินทางกลับไปที่กาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง ระหว่างทาง เราจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง ขึ้นไปตามถนนที่คดเคี้ยว เมื่อเดินทางถึงกาฐมาณฑุ เรานำคุณเข้าสู่โรงแรมที่พัก ในช่วงเย็นคุณสามารถช็อปปิ้งหรือเดินไปตามถนนต่างๆของทาเมล หรือพักผ่อนพักผ่อน ตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่เมืองกาฐมาณฑุ