P1080688.jpg

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Everest Base Camp 3 Passes Trek - 20 Days
เอเวอร์เรส เบสแคมป์ 3 พาส เทรก

20 Days

THB 66,900/Person

Join date:

06-25 April 2023

20D-3-passes.png

Join Date

Only THB 66,900/person

*Trip start from  4 persons

 Trip date                          Space left/pax

06 - 25  April 23 ------------------------ 10

Trip Introduction

การเดินตามเส้นทาง เอเวอร์เรส 3 พาส คือ การเดินทางสู่เอเวอร์เรสเบสแคมป์ ข้ามสามช่องเขา ที่มีชื่อเสียงคือ ช่องเขา กองมา ลา (Kongma La/ 5,535 เมตร), โช ลา (Cho La/ 5420 เมตร) และ เรนโจ ลา (Renjo La / 5,340 เมตร) และปีนสู่ยอดเขา สามยอดเขา คือยอดเขา ชุกกุง (5,546 เมตร), ยอดเขา กาลาพัตตา (Kala Patthar/ 5,545 เมตร) และ ยอดเขา โกเคียว ริ (Gokyo Ri/ 5,357 เมตร)

 

เส้นทางนี้ยังพาท่านเดินผ่าน หุบเขาโกเคียว (Gokyo Valley)และ หุบเขา นังพาลา (Nangpa La Valley) หมู่บ้าน มารลุงของชาว เชอร์ปา และหมู่บ้านทาเม ที่มีอาราม อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเวอร์เรส

_B140296.JPG

Trip Highlight

 • การเดินทางอันตื่นเต้น ของไฟล์ทไปยังเมือง ลูกลา

 • ทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของภูเขาเอเวอร์เรสต์ ภูเขาโลตเซ ภูเขามากาลู และ ภูเขาโชโอยุ (Everest, Mt. Lhotse, Mt. Makalu และ Cho Oyu)

 • ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา เอเวอร์เรสต์ (Mt.Everest) และอื่น ๆ มากกว่า 8000 เมตร

 • สถาปัตรยกรรม และวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ของชาว เชอร์ปา (Sherpa)

 • สำรวจพื้นที่มรดกโลกของอุทยานแห่งชาติ สการมาทา (Sagarmatha National Park)

 • สำรวจวัดวาอารามที่สูงที่สุดในโลกที่หมู่บ้าน เต็งโบเช

 • ความท้าทายของธารน้ำแข็ง คุมบู ที่ใหญ่โต

  ผจญภัยข้ามช่องเขา ที่สูงสามแห่งคือ ช่องเขา กอง (Kongma La/ 5,535 เมตร), โช ลา (Cho La/ 5420 เมตร) และ เรนโจ ลา (Renjo La / 5,340 เมตร)

 • ได้เห็นทิวทัศน์ทางวัฒนธรรม ของหุบเขา นางพา ลา, หมู่บ้านมารลุง ของชนผ่า เชอร์ปา และ อารามอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งหมู่บ้านทาเม

FB_IMG_1556763914941.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • อาหารบนเขา สามมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (Local trekking ticket, Park permit )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

 • ถุงนอน

 • ตั๋วเครื่องบิน กาฐมาณฑุ- ลุกลา-กาฐมาณฑุ รวมภาษีสนามบิน​

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าตรวจโรคโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และลูกลา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
_B160954.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-เย็น)

วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 07: พักปรับสภาพร่างกายที่ ดิงโบเช (Dingboche): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 08: ชูกุง (Chhukung/ 4,750 เมตร), เดินขึ้นยอดเขา ชูกุงริ (Chhukung Ri/ 5,546 เมตร) 6 – 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 09: โลโบเช (Lobuche/4,940 เมตร/4 กิโลเมตร) ข้ามกองมาพาส 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 10: โกรักเชบ (Gorak Shep/5,170 เมตร) – เอเวอร์เรส เบสแคมป์ (Everest Base Camp/5,364 เมตร/13 กิโลเมตร: (เช้า,เที่ยง,เย็น))

วันที่ 11: ยอดเขากลาพัตตา (Gorak Shep - Kala Patthar) - จองลา (Dzongla/ 4830 เมตร/6 กิโลเมตร) 8 - 9 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 12: ทานัก (Thanak/4950 เมตร/5 - 6 ชั่วโมง) ข้ามช่องเขา โชลา (Cho La pass/ 5368 เมตร/4 กิโลเมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 13: ทะเลสาบโกเคียว (Gokyo/ 4800 เมตร) 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 14: พักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูง ที่หมู่บ้าน โกเคียว อาจเดินไปชมทะเลสาบที่ สี่ ห้า และ หก: 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 15:  ลุงเด (Lungde/4,375 เมตร) ข้ามช่องเขา เรนโจ ลา (Renjo La Pass/ 5,360 เมตร/11 กิโลเมตร) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 16: ทาเม 5 - 6 ชั่วโมง (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 17: นัมเช บาซาร์ (Namche Bazaar) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 18: ลูกลา (Lukla) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 19: บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ: (เช้า,-,เย็น)

วันที่ 20: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทย บริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท บริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Lukla C 18 mar.jpg

เราออกเดินทางไปยังเมืองลูกลา ในตอนเช้าตรู่ โดยเครื่องบิน สำหรับการบินครั้งนี้ เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะสนามบิน เท็นซิง/ฮิลลารี (Tenzing / Hillary) แห่งเมืองลูกลา เป็นสนามบินที่สูงชันที่ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขา หลังจากไปถึงเมืองลูกลาแล้ว เราพบกับลูกหาบที่พร้อมเดินทางไปกับเรา และเริ่มเดินป่าสู่หมู่บ้าน พากดิง และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้   

วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

9270112.jpg

เส้นทางการเดินของเราในวันนี้ เราเริ่มเดนข้าม แม่น้ำ ดุดโปขรี (Dudh Koshi) ระหว่างการเดินทางเราข้ามสะพานแขวนหลายแห่งและผ่านหลายหมู่บ้านรวมทั้งอารามและ จอเต็น (chortens) เราสามารถเพลิดเพลินภาพของภูเขา ทัมเซอร์กู (Thamserku) อย่างใกล้ชิด จากหมู่บ้าน เบ็นการ์ (Benkar) หลังจากนั้น เราจะผ่านจุดตรวจเข็ค ใบอนุญาตเดินป่าของเราที่หมู่บ้าน มอนโจ (Monjo)

และเราเริ่มเข้าสู่อุทยานแห่งชาติสการมาทา (Sagarmatha National Park) ที่หมู่บ้าน จอร์ส จนถึงหมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ ระหว่างการเดิน เราจะเพลิดเพลิน ไปกับแม่น้ำ และน้ำตก รวมไปถึงสะพานแขวน ฮิลลารี่ (Hillary Suspension Bridge) และขณะที่เราปีนขึ้นไปสู่หมู่บ้าน นัมเช เราจะได้เห็น ความงดงามของ ยอดเขา กวางเด ยอดกูสุม ยอดเขากานการู ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาโลตเส ยอดเขา ทาวาเช และ ยอดเขาอื่นๆ อีกมากมาย(Kwangde Peak, Kusum, Kangaru, Mt. Everest, Lhotse, Tawache) ที่ต้อนรับเราเข้าสุ่หมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20160928_082447.jpg

วันนี้เป็นวันพักปรับสภาพร่างกาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคแพ้ความสูง (AMS) ได้อีกด้วย เราอาจเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน กุมจุง (Khumjung) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารัก เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยจากหมู่บ้าน สยางโบเช (Syangboche) หรือเที่ยวชมถนนที่แปลกตาของหมู่บ้าน นัมเช

นอกจากนี้เรายังสามารถเยี่ยมชม ศูนย์นักท่องเที่ยว (Tourist Visitor Center) ซึ่งเราสามารถได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปีนยอดเขาเอเวอร์เรสเป็นคนแรก และวัฒนธรรมของชนเผ่า เชอร์ปา ซึ่งจะทำให้เราทำความคุ้นเคยกับชีวิตพืชและสัตว์ในภูมิภาคเอเวอร์เรส ในหมู่บ้านกุมจุง เราสามารถเยี่ยมชมวัดที่มีหนังศีรษะของตัวเยติ (yeti) และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าทึ่งของภูเขา กองเด ภูเขาทัมเซอร์กู และภูเขากุมบิลา (Kongde Thamserku และ Khumbila) ก่อนถึงหมู่บ้านกุมจุม เราต้องปีนขึ้นไปผ่านสายการบินของหมู่บ้าน สยางโบเช หลังจากเพิดเพลินกับความงามของวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านแห่งนี้ เราเดินกลับไปยังหมู่บ้านนัมเช และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

dingboche.jpg

การเดินทางในตอนแรกจนถึงหมู่บ้าน ปุนกิ (Phunki) เป็นทางเดินได้ง่ายๆ จากที่นี่เราเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน เต็งโบเช (Tengboche )ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด เต็งโบเช ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นอารามใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเวอร์เรส ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ สการมาทา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

อารามแห่งนี้ตั้งตระหง่านคู่กับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งภูเขา เอเวอร์เรสต์, นุปเซ, โลตเซ, อามาดาบลัม และ ทัมเซอร์กู (Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam และ Thamserku) อาราม เต็งโบเช เปิดทำการเวลา 15.00 น. ดังนั้นถ้าเราไปถึงที่นั่นภายในเวลา 3 โมงเย็น เราเอาจพิธีการทางศาสนาพุทธของวัดแห่งนี้ได้ เราพักค้างคืนที่ เต็งโบเช

วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

33612507_1950228658344114_61384140960615

เส้นทางของเราในตอนแรกเป็นทางเดินลงมาและผ่านป่าอันเขียวขจีของไม้เบิร์ช ต้นสน และป่าดอกไม้กุหลาบพันปี โรโดเดนดรอน ระหว่างทางเดินเราสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขา เอเวอร์เรสต์, โลตเซ และ อามาดาบลัม (Mt. Everest, Lhotse และ Ama Dablam) เราเดินลงเนินไปยังหมู่บ้าน ดีโบเช (Debuche)