top of page
Banner5.gif

Your world. Your way.
Life is going on.

7
days

Poon Hill Trek
พูลฮิล เทรก

7D-Poon-Hill.png

Join Group

Only US$ 740/person

Start from 2 persons

Trip Date                       Space Left/pax

08 - 14 Oct 22 --------------------- 10 
03 - 09 Dec 22 --------------------- 10 

Trip Introduction

เส้นทางการเดินป่า สู่ พูลฮิล (Poon Hill) เป็นการเดินป่าที่สั้นที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในเขตพื้นที่ อนุรักษ์ อันนาปุรณะ (The Annapurna Conservation Area)การเดินป่าเส้นทางนี้เหมาะกับนักผจญภัยทั้งหลายที่เริ่มต้น เป็นเส้นทางเดินที่ไม่ยากนัก และใช้เวลาไม่กี่วันในการเดิน เป็นเส้นทางที่โรแมนติกและมีสีสรร ของพรรณไม้ต่างๆ เส้นทางการเดินทางผ่านหมู่บ้านที่สวยงาม การเดินค่อนข้างคดเคี้ยวขึ้นและลงเขา ผ่านป่ากุหลาบพันปี (โรโดเดนดรอน)  จากพูลฮิล เราจะพบกับภาพพาโนรามา อันสวยงามของภูเขาอันนาปุรณะ และเทือกเขาอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ

         

          เราสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของเราที่เนิน อูเลรี่ (Ulleri Hill) ด้วยบันไดหินกว่า 3,300 ขั้น นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือการสำรวจหมู่บ้าน กานดุกร์ (Ghandruk)  ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่า กูรุง (Gurungs) การเดินในเส้นทางนี้ใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน และคุณได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขา อันนาปุระ รวมทั้ง เทือกเขา เดาลากิรี (Dhaulagiri) ขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด นับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่า และโรแมนติกที่สุดเส้นทางหนึ่ง

poonhill.jpg

Trip Highlight

 • ประสบการณ์ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทางระหว่าง การเดินทางไปเมืองโปขรา

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากพูลฮิล

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • สีสรร อันสวยงามของป่า ดอกกุหลาบพันปี

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ และเทือกเขา เดาลากิริ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

Banner5.gif

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ในเมืองกาฐมาณฑุ และเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

 • อาหารบนเขา สามมื้อ ตามโปรแกรมที่กำหนด

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ตั๋วเครื่องบินภายในเมือง กาฐมาณฑุ - โปขรา - กาฐมาณฑุ

 • รถจิ๊บส่วนตัว โปขรา-ฮิลเล, กิมเช-โปขรา

 • เทรกกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน (ลูกค้าสองท่าน/ลูกหาบ 1 คน) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card )

 • Thai Nepal Travels and Treks duffel bag (คืนเมื่อเทรกเสร็จ)

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทางและประกันโควิด

 • ค่าตรวจโควิด PCR Test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: กาฐมาณฑุ - โปขรา - ฮิลเล (Hile/ 3 ชั่วโมง) - อูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง) : (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 03: หมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง:(เช้า,เที่ยง,เย็น)  
วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) - ทาดาปานี (Tadapani/2660 เมตร/4 ชั่วโมง): (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 05: หมู่บ้าน กิมเช (Kimche) 4 - 5 ชั่วโมง - โปขรา:(เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 06: กาฐมาณฑุ โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: โปขรา - ฮิลเล (Hile/ 3 ชั่วโมง) - อูเลริ (Ulleri 2050 เมตร/ 2-3 ชั่วโมง) : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

IMG_0114.jpg

เราเดินทางสู่เมือง โปขรา ในตอนเช้า โดยเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส เราจะมองเห็นทือกเขา หิมาลัย ตามเราไปจนถึงเมืองโปขรา จากหน้าต่างเครื่องบินทางด้านขวา ทันทีที่เราไปถึงเมือง โปขรา เรานั่งรถไปหมู่บ้านฮินเล ผ่านหมู่บ้านไนยาปูร์ (Nayapul) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าโดยทั่วไป เรานั่งรถผ่าน หุบเขาและป่า ข้ามแม่น้ำ บูรันดิ (Bhurundi Khola) หลังจากนั้นถึงหมู่บ้านฮิลเล  เราเริ่มเดินสู่ หมู่บ้าน อูเลริ (Ulleri) และเราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน อูเลริ

วันที่ 03: โกเรปานิ (Ghorepani/2800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)  

IMG_0542.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกเดินทาง สู่หมู่บ้าน โกเรปานี ระหว่างทางเดิน เราจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม เราจะมองเห็น ภูเขาอันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) ค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้น เราผ่านน้ำตก หมู่บ้านเล็ก ๆ และบ้านพัก หลายแห่งก่อนที่จะถึง หมู่บ้าน (Ghorepani)

 

เราหยุดชมวิวที่เนินสูงที่สุดก่อนถึงหมู่บ้าน ที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโดยรอบรวมทั้งภูเขา อันนาปุรณะใต้ (Annapurna South) และ ภูเขา นินกิริ (Nilgiri) ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีร้านค้าขนาดเล็กที่ขายสินค้าพื้นเมืองเช่นกระเป๋าถือและงานฝีมือของชาวบ้าน เราพักค้างคืนที่โกเรปานิ (Ghorepani) 

วันที่ 04: เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) - ทาดาปานี (Tadapani/2660 เมตร/4 ชั่วโมง): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Banner5.gif

วันนี้เราตื่นแต่เช้าตรู่ (ตี 4-5 ) เดินขึ้นเนิน พูนฮิลล์ (Poon Hill 3,210 เมตร) เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย พูนฮิลล์ เป็นจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้น ตระหง่านหนือเทือกเขา อันนาปุรณะ (Annapurna) และ เทือกเขาเดาลากิริ (Dhaulagiri) นอกจากนี้จาก พูนฮิลล์ เรายังได้เห็น ภูเขาอื่นๆ เช่น มัสตัง (Mustang) และเทือกเขาที่สูงที่สุดมากกว่า 20 แห่ง

 

หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น และเพลิดเพลินไปกับความงามของหิมาลัยกันแล้ว เราเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน โกเรปานิ (Ghorepani) เพื่อรับประทานอาหารเช้า และเริ่มออกเดินทางต่อ ไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ เราเดินผ่านป่ากุหลาบพันปี และปีนขึ้นไปบนสันเขาเดินลงตามเส้นทางน้ำตกไปตลอดทาง และเดินขึ้นสู่เนินสูงชันเป็นช่วงเดินขึ้นช่วงสุดท้าย ก่อนเดินลงสู่หมู่บ้าน ทาดาปานิ (Tadapani) เราสามารถมองเห็นยอดเขามัจฉปูชเรย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดยิ่งใหญ่อลังการมากจากหมู่บ้านทาดาแห่งนี้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 05: กิมเช (Kimche) 4 - 5 ชั่วโมง นั่งรถไปยังเมืองโปขรา: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

31044751_1660962823938859_49245823263642

วันนี้บางท่านอาจตื่นแต่เช้าหน่อย เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้น หนือภูเขา มัจฉปูชเรย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดยิ่งใหญ่อลังการมากจากหมู่บ้านทาดาแห่งนี้ หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เส้นทางของเราเริ่มต้นด้วยการเดิน จากพื้นที่ราบของ ไบสิการ์ขา (Bhisi Kharka) หลังจากนั้นเดินขึ้นสู่ที่สูงชันผ่านป่าหนาแน่นและมืด ช่วงนี้จะผ่านป่าหนาทึบของต้น กุหลาบพันปี (โรโดเดนดรอน) เมื่อต้นไม้โรโดเดนดรอนบานสะพรั่งป่าเหล่านี้จะกลายเป็นสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ช่วงบ่ายขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยวเรายังได้เพลิดเพลินไปกับดอกซากุระบานบนเนินเขาที่อีกฟากหนึ่งของหุบเขา

 

หลังจากเดินผ่านป่าสักสองสามนาทีเราจะเข้าไปในหมู่บ้าน การดุก (Ghandruk) ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มที่มีบ้านหิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อาศัยของชนเผ่า กูรุง พร้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาหางปลา ภูเขาอันนาปุรณะใต้ และภูเขาฮิลชูลิ (Fishtail, Annapurna South และภูเขา Hiunchuli) อย่างใกล้ชิด เรายังได้พบกับประเพณีทางวัฒนธรรมที่เรียบง่ายและเก่าแก่ แต่อุดมสมบูรณ์ของชาว กูงรุง ที่พิพิธภัณฑ์ กูรุง ณ. หมู่บ้านแห่งนี้ เราพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ กานดุก หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน กิมเช ประมาณ 1 ชั่วโมง เรานั่งรถต่อไปยังเมือง โปขรา (Pokhara) ระหว่างทางผ่านหมู่บ้าน ผ่านไร่นาของชาวบ้านที่ปลูกแบบขั้นบันไดอย่างเป็นระเบียบ ผ่านแม่น้ำ โมดิ (Modi Khola) และหมู่บ้าน ไนยาปูร์ (Nayapul) การเดินางของเราสิ้นสุดลง ณ.เมืองโปขรา

วันที่ 06: กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)

P1030718.JPG

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางสู่สนามบิน เมืองโปขรา เพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้า ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายของเครื่องบิน เราจะได้พบกับมุมมองที่น่าทึ่งและสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 07 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page