top of page
P1040653.jpg

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Annapurna Circuit via Tilicho Lake Trek - 15 Days
อันนาปุรณะเซอร์กิต - ทะเลสาบทิลิโชะ เทรก

15 วัน

ไม่รวมอาหาร USD 1,200/คน

รวมอาหาร USD 1,480/คน

จุดสูงสุด: 5,416 เมตร

15D-ACT-Tilicho-lake.png

ไม่รวมอาหาร USD 1,200/คน

รวมอาหาร USD 1,480/คน

ออกเดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป

 

Thanks for your order!

Trip Introduction

ทะเลสาบ ทิลิโช (Tilicho) เป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลกในเขต มนัง (Manang) ของประเทศเนปาล ภูมิประเทศในเขตอันนาปุรณะ แบ่งออกเป็น สี่ภูมิภาคคือ เขตลำจุง (Lamjung) มนัง (Manang), มัสตัง (Mustang) และ มาแชงดิ (Marshyangdi) ในเขต ลำจุงและมาแชงดิ เป็นที่ราบสูงตอนล่าง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดู ภูมิประเทศเป็นหุบเขากึ่งเขตร้อน เขียวชอุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่แบบขั้นบันไดส่วน เขตมนังและมัสตัง อยู่ในเขตพื้นที่สูงกว่าสองเขตที่กล่าวมาข้างต้น และประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแบบชาวทิเบต

จากหมู่บ้านมนัง เราเดินขึ้นไปที่หุบเขาทางทิศตะวันตกและเดินขึ้นไปที่ทะเลสาบทิลิโช (Tilicho) การเดินทางเราจะเดินผ่านหมู่บ้านชาวพุทธและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านมุกตินาท ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของชาวพุทธและฮินดูส และหมู่บ้าน บรากาซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ 

P1040634.JPG

Trip Highlight

 • ประสบการณ์ชมหิมาลัยในการเดินทางไปเมืองโปขรา

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ และเทือกเขา เดาลากิริ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชนเผ่ากูรุง

 • ดินแดนแอปเปิ้ลอันแสนอร่อยของประเทศเนปาล

 • หุบเขา กาลิ กานดากิ (Kali Gandaki) ที่ลึกที่สุดในโลก

 • วัดมุกตินาท อันศักดิ์ ของนักแสวงบุญทั้งชาวพุทธและฮินดู

 • เดินข้าง ทอรอง ลาพาส ที่สูงที่สุด ถึง 5416 เมตร

 • สัมผัสความงดงามของทะสาบทิลิโช ทะเลสาบที่สวยงาม และสูงที่สุดในโลก

large.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ และเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • รถส่วนตัวเมือง กาฐมาณฑุ - เบสิสห

 • รถจิ๊บส่วนตัว เบสิสห - ชาเม

 • รถจิ๊บมุกตินาท - โปขรา

 • ตั๋วเครื่องบิน โปขรา-กาฐมาณฑุ

 • *ค่าอาหาร สามมื้อบนเขา ตามที่กำหนดในโปรแกรม (optional)

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffel bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ถุงนอน

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • *ค่าอาหาร สามมื้อบนเขา ตามที่กำหนดในโปรแกรม (optional)

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าตรวจโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: เบสิ สหาร์ (Besi Sahar, 830 เมตร) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 03: ชาเม (Chame, 2,710 เมตร) โดยรถจิ๊บ 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 04: พิซังตอนบน (Pisang, 3,300 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: มนัง (Manang, 3,500 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 06: พักปรับตัวที่หมู่บ้าน มนัง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 07: สิริกังสา (Siri Kharka, 4,1400 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 08: ทิลิโช เบสแคมป์ (Tilicho Base Camp, 4,140 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 09: สิริกังสา (Siri Kharka, 4,1400 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 10: ยักการ์ขา (Yak Kharka, 4,040 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 11: ไฮแคมป์ (High Camp 4600 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 12: มุกตินาท (Muktinath, 3,800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง โดยข้ามช่องเขา ทอรอง ลา (via Thorong La pass, 5,416 เมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น) 
วันที่ 13: โปขรา (Pokhara) โดยรถจิ๊บ: (เช้า,-,-
)
วันที่ 14: กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 15: เดินเทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดิน: (เช้า,-,-)    

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels & Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels & Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" และพุดคุยนัดหมายรายละเอียดทริป เพื่อให้ทุดท่านได้เตรียมตัว และมีความมั่นใจในการร่วมเดินทางไปกับ Thai Nepal Travels and Treks ของเรา เราพักค้างคืนที่กาฐมาณฑุ

วันที 02: เบสิ สหาร์ (Besi Sahar, 830 เมตร) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

_A170002.jpg

เราเริ่มต้นการเดินทางโดยนั่งรถไปยังหมู่บ้าน เบสิ สหาร์ (Besi Sahar) ในตอนเช้าตรู่ ระหว่างทาง เราจะได้พบทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา หิมาลชูลิ (Himalchuli) และภูเขามนังสลู II (Manaslu II) นอกจากนี้ยังยังเพลิดเพลินกับชนบท วิถีชีวิตของขาวบ้าน ของประเทศเนปาลที่มีเนินเขาสีเขียว แม่น้ำที่คดเคี้ยว ฟาร์มแบบขั้นบันไดและเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่   

วันที่ 03: ชาเม (Chame, 2,710 เมตร) โดยรถจิ๊บ 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น) 

P_20160411_164725_HDR.jpg

วันนี้เรานั่งรถไป หมู่บ้าน เบสิ สหาร์ (Besi Sahar) ในตอนเช้าตรู่ เราข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ มาแชงดิ (Marshyangdi) เรานั่งรถผ่านทางที่สูงชันและข้ามหน้าผาไปยังหมู่บ้าน จากัต (Jagat) และต่อไปตามเส้นทางหิน ข้ามแม่น้ำ มาแชงดิ อีกครั้ง จากนั้นผ่านหมู่บ้าน ตาล (Tal, 1,700 เมตร) ซึ่งอยู่ด้านล่างของถนน

 

ตาล แปลว่าทะเลสาบ ในภาษาเนปาล หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดทะเลสาบขนาดใหญ่ หมู่บ้าลตาล เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของเขตอำเภอมนัง หลังจากหมู่บ้านตาล เราเดินข้ามหุบเขาแล้วปีนบันไดหินผ่าน หมู่บ้าน โกโทร (Khotro) และหมู่บ้าน การ์เต (Karte) เดินทางต่อไปยังทางแยกสู่ หุบเขา นาร์-ปู (Nar-Phu Valley) จากตรงนี้คุณจะได้เห็นภูเขา อันนาปุรณะ II  (Annapurna II, 7,937 เมตร) อย่างชัดเจน เราเดินข้ามแม่น้ำ มาแชงดิ อีกครั้ง จึงถึงหมู่บ้าน ชาเม

วันที่ 04: พิซังบน (Pisang, 3,300 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1040382.jpg

วันนี้เส้นทางเดินของเรา จะผ่านหุบเขาที่สูงชันและแคบ เราจะได้พบกับ หน้าผา พาฮุงดา ดานดา (Paungda Danda) เป็นหน้าผาหินโค้งที่น่าทึ่ง ที่สูงขึ้นมาจากแม่น้ำ 1500 เมตร จากที่นี่เรายังมองเห็น ภูเขาอันนาปุรณะ II (Annapurna II) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ และ ยอดเขาพิซัง (Pisang Peak) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างชัดเจน เราพักค้างคืน ที่หมู่บ้าน พิซัง

วันที่ 05: มนัง (Manang, 3,500 เมตร) 4-5 ชั่วโมง : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161021_122001.jpg

วันนี้เราเดินต่อไปยังหมู่บ้าน มังจิ (Mungji) ซึ่งเป็นเส้นทางราบ ต่อไปยังหมู่บ้าน บรากา (Bragha) ซึ่งมีวัดงดงามและเก่าแก่ที่สุดเขตมนังแห่งนี้  หลังจากนั้นเป็นเขตหมู่บ้านมนังที่อยู่ใกล้เคียงกัน เราพักอยู่ที่เมืองมนัง

วันที่ 06: พักปรับตัวที่หมู่บ้าน มนัง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1040489.jpg

เพื่อให้ร่างกายได้ พักปรับตัวกับความสูงที่เพิ่มขึ้น เราจึงพักที่มนังเพิ่มอีกหนึ่งวัน ในวันนี้เราอาจเดินสำรวจ วัด โบโจ (Bhojo Gumba) หรือทะเลสาบ กังกาปุรณะ (Gangapurna Lake) เป็นการเดินสั้น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมนัง หรือเราอาจใช้เวลาทั้งวัน เดินขึ้นไปยัง ถ้ำ มิลาเรปา (Milarepa) หรือทะเลสาบน้ำแข็ง (Ice Lake) ซึ่งสูงเหนือหุบเขา 4,600 เมตร

วันที่ 07: สิริกังสา (Siri Kharka, 4,1400 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

90002.jpg

จากหมู่บ้านมนัง (Manang) เราเดินข้ามแม่น้ำและเดินต่อไปทางด้านใต้ผ่านป่าสน ไปจนถึงหมู่บ้าน กังสา(Kangsar Village) แล้วเราเดินขึ้นไปทาง หมู่บ้าน สิริ กังสา (Siri Kharka) ผ่านอารามขนาดเล็ก ระหว่างการเดินขึ้นเขาอาจเหนื่อย แต่เราจะได้เห็น ภูเขา กันกัง หิมาล และ ชูลู (Gungang Himal และ Mt. Chulu) ที่สวยงามตรึงตราตรึงใจ รับประทานอาหารกลางวัน และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 08: ทิลิโช เบสแคมป์ (Tilicho Base Camp, 4,140 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1040583.jpg

เส้นทางจาก หมู่บ้าน สิริ กังสา (Siri Kharka) ไปยัง ทิลิโช เบสแคมป์ (Tilicho Base Camp) ไม่สูงชันมากนัก แต่ก็สร้างความลำบาก และเดินได้ยาก เนื่องจากทางเดินบนเส้นทางแคบ ๆ แค่พอหนึ่งช่วงคนเดิน และเป็นเขตดินและหินทล่มได้ตลอดเวลา ในเขตพื้นที่ดินถล่มเราสามารถเห็นแนวหินเป็นทางยาวทั้งด้านหนือศีรษะ และด้านล่าง เป็นวิวที่น่าประทับใจมาก เราพักค้างคืนที่ ทิลิโช เบสแคมป์

วันที่ 09: สิริกังสา (Siri Kharka, 4,1400 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1040634.JPG

ทะเลสาบ ทิลิโช เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ปลายด้านเหนือของ ยอดเขา ทิลิโช ทะเลสาบแห่งนี้ยังถือเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชาวฮินดูในฐานะที่เป็นทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในตำราที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮินดู รามเกียรติ์ เส้นทางเป็นทางเดินที่ยากชัน สลับไป และชันไปเรื่อย ๆ เนื่องจากความสูงจากเบสแคมป์ จนถึงทะเลสาบ ห่างกันถึง 900 เมตร ทำให้มีความชัน และยากลำบากต่อการเดินไปถึง หลังจากชมความงามของทะเลสาบแล้ว เราเดินย้อนกลับไปที่ทิลิโช เบสแคมป์ และรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เราออกเดินทางสู่หมู่บ้าน สิริกังสา และค้างคืนที่นี่

วันที่ 10: ยักการ์ขา (Yak Kharka, 4,040 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1040683.jpg

ออกจาก หมู่บ้าน สิริกังสา (Siri Kharka) ไปหมู่บ้าน ยักการ์ขา (Yak Kharka) ระหว่างทางเราผ่าน ตาเร กอมบา (Tare Gumba) อารามพันปีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชาวท้องถิ่น เราเดินตามกำแพงหินออกจาก กังสา (Khangsar) หลังจากข้ามแม่น้ำแล้วเราก็ขึ้นไปที่ราบสูง เดินต่อไปตามเส้นทางราบ จนถึงหมู่บ้าน ยักการ์ขา

วันที่ 11: ไฮแคมป์ (High Camp 4600 เมตร) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161024_125742.jpg

วันนี้เป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่หมู่บ้าน ทอรอง เพดิ หลังจากเดินไปเรื่อยๆ เราข้ามสะพานแขวนและไปถึงหมู่บ้าน เลดาร์ (Ledar) เราขึ้นไปเรื่อย ผ่านหน้าผาสูงตระหง่านก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน  ทอรอง เพดิ (Thorong Phedi) ซึ่งเป็น หมู่บ้านสุดท้ายก่อนข้ามหุบเขา  ทอรอง ลา (Thorong La) ในการเดินทางครั้งนี้เราจะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจ ของภูเขา กันดัง ภูเขาสยากัง ยอดเขาทอรอง และและ ภูเขา ขาตุงกาน (Gundang, Mt. Syagang, Thorong Peak Mt. Khatungkan) เราพักรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ และเดินต่อไปยังไฮแคมป์ เราพักค้างคืนที่ ไฮแคมป์

วันที่ 12: มุกตินาท (Muktinath, 3,800 เมตร) 5-6 ชั่วโมง โดยข้ามช่องเขา ทอรอง ลา (via Thorong La pass, 5,416 เมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

IMG_1349.JPG

การเดินข้ามหุบเขา ทอรอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา ในวันนี้เราจะเดินข้ามจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก (Manang to Muktinath) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด เราตื่นขึ้นมาประมาณตีสามในตอนเช้า และเดินขึ้นไปบนภูเขา ใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6 ชั่วโมงในการเดินทางถึงจุด จะมีเครื่องหมาย จอเต็น (Chortens) (พุทธสถูปทิเบต) และธงมนต์ตรา ก่อนถึงหมู่บ้าน มุกตินาท

 

เรารับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมวัด มุกตินาท ซึ่งเป็นวัดที่ดีที่สุดสำหรับผู้แสวงบุญชาวฮินดูและชาวพุทธ และเป็นสถานที่ที่สวยงาม มีน้ำไหลออกจากลำธารเหนือพระวิหาร ณ วัดมุกตินาท แห่งนี้ เราสามารถมองเห็น ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา เดาลากิริ (Dhaulagiri) เราพักค้างคืนที หมู่บ้านมุกตินาท

วันที่ 13: โปขรา (Pokhara) โดยรถจิ๊บ 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

upper-mustang1.jpg

วันนี้เราออกหมู่บ้าน มุกตินาท ไปเมืองโปขรา (Pokhara) แต่เช้าตรู่ โดยรถจิ๊บใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงเมืองโปขรา เราใช้เวลาที่เหลือสำหรับการเที่ยวชมเมือง โปขรา อันสวยงาม เราอาจเดินเล่นไปตามทะเลสาบ เฟวา (Phewa) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศเนปาล เราความงามของภูเขา หางปลา (Fish Tail Mountain) ที่สะท้อนในทะเลสาบเฟวา นอกจากนี้เรายังสามารถนั่งเรือรอบทะเลสาบ ช่วงค่ำเราใช้เวลาไปกับการช้อปปิ้งซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองและค้างคืนที่เมือง โปขรา

วันที่ 14: กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)

Day3-Syambhunath1.png

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางสู่สนามบิน เมืองโปขรา เพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้า ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายของเครื่องบิน เราจะได้พบกับมุมมองที่น่าทึ่งและสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมาณฑุ ในตอนค่ำ Thai Nepal Travels and Treks ได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 15: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 15 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ Thai Nepal Travels & Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

หมายเหตุ สำหรับเที่ยวจอมสอม

เที่ยวบิน จาก โปขรา-จอมสอม-โปขรา มักเกิดความล่าช้า โดยการเลื่อนออกไปของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งการเลื่อนออกไปนี้ อาจจะเลื่อนไม่กี่ชั่วโมง หลายชั่วโมง หรือแม้แต่ยกเลิกการเที่ยวบิน ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเสียเวลา ในการรอที่สนามบิน และ สำรองวันหยุด ประมาณ 1-2 วัน ในการยืดออกไปของโปรแกรม ในการกลับสู่เมืองโปขรา

สำหรับกรณีที่มีการเลื่อน หรือ ยกเลิกเที่ยวบินในวันเริ่มต้น ของโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะรีบดำเนินการอย่างดีที่สุด ในการจัดหาเที่ยวบิน เที่ยวถัดไป หรือเดินทางโดยรถยนต์ หากกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หลังจากเสร็จสิ้น การเดินทางแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร และ ความจำเป็นส่วนตัวอื่นๆ) โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินสำหรับการให้บริการ ใด ๆ ที่รวมอยู่ในแพคเกจที่คุณยังไม่ได้ใช้ในภายหลัง

bottom of page