top of page
Image by Safal Karki

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Kathmandu-Chitwan - 7 Days
กาฐมาณฑุ-จิตวัน

Trip Introduction

สำหรับทริปนี้เป็นทริปที่รวมเมืองจิตวัน และเมืองกาฐมาณฑุไว้ด้วยกัน 

อุทยานแห่งชาติ จิตวัน เป็นหนึ่งในมรดกโลกในประเทศเนปาล มีพื้นที่ 932 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นป่าไม้ที่ราบลุ่มและทุ่งหญ้า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียในบางครั้ง คุณจะได้เห็นเสือดาว ช้างป่าและหมี 

 

เมืองกาฐมาณฑุ ถือเป็นเมืองที่มีมรดกโลกทางวัฒนะธรรมเยอะที่สุดในประเทศเนปาล ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ประกอบไปด้วย เมืองที่อยู่ในยุคกลาง ถึงสามแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม ได้แก่ เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตาปูร์ (Kathmandu, Patan และ Bhaktapur) แต่ละเมือง มีศิลปะที่โดดเด่น วัดอันสง่างาม พระราชวังอันหรูหรา ทางเดินในวังปูพื้นด้วยอิฐ และถนนแปลกตา ชวนให้หลงใหล งานแกะสลักหินและแกะสลักไม้ในวัดวาอารามมีความประณีต ประเพณีเก่าแก่และเทศกาลทางศาสนาตลอดทั้งปี สิ้นค้าในเมืองกาฐมาณฑุ ส่วนใหญ่เป็นสินค้า พื้นเมือง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางวัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

 

เรายังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามตระการตาเหนือเทือกเขาหิมาลัย ที่เมืองนากาก๊อต ซึ่งเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่ไกลจากเมืองหลวง

USD 1,050/person

Minimum start from 2 persons

 

Thanks for your order!

7 Days

USD 1,050/Person

4 Star hotel

Trip Highlight

 • นครหลวงกาฐมาณฑุ เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมาณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ ที่อันงดงามด้วยศิลปะและปติมากรรมอันเก่าแก่ ตั้งแต่ ศตวรรษ ที่ 5 

 • วัดที่เป็นมรดกโลก 3 แห่ง อันได้แก่ เจดีย์พุทธานาท เจดีย์สยวภูนาท วัดปศุปตินาท

 • เพลิดเพลินกับการดูนกและการเล่นขี่ข้างซาฟารี ในขณะเดียวกันก็ทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมชนเผ่าถาลู แห่งภูมิภาค จิตวัน

 • วิวดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือเทือกเขาหิมาลัย ใกล้เมืองหลวงที่เมืองนากาก๊อต

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัว ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ

P1020868.png

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ จิตวัน พร้อมอาหารเช้า เที่ยง และ เย็น

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองนากาก๊อต พร้อมอาหารเช้าและเย็น

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ไกด์ ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

Chitwan-nation-park.gif

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • อาหารนอกเหนือจากที่กำหนดในโปรแกรม

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง

 • ค่าตรวจโควิด PCR Test

 • ทิป สำหรับไกด์และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1020978.png
Image by Safal Karki

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: เที่ยวชม เจดีย์พุทธานาท วัดปศุปตินาท เมืองปักตาปูร์เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 03: เดินทางสู่จิตวัน 6-7 ชั่วโมง:(เช้า,เที่ยง,เย็น)    
วันที่ 04: เที่ยวเมืองจิตวัน :(เช้า,เที่ยง,เย็น)    
วันที่ 05: เดินทางสู่กาฐมาณฑุ: (เช้า,-,-)
วันที่ 07: เที่ยวชมเจดีย์สยวภูนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ และเมืองปาทัน:(เช้า,-,-)
วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

 

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: เที่ยวชม เจดีย์พุทธานาท วัดปศุปตินาท เมืองปักตาปูร์เดินทางสู่เมืองนากาก๊อต: (เช้า,-,เย็น)

Boudhanath4.png

การเดินทางของเราในวันนี้ ประกอบ ด้วยการเยี่ยมชมมรดกโลกทั้งสามแห่ง คือ วัดพุทธานาท วัดปศุปตินาท เมือง ปักตาปูร์ เราเริ่มด้วยการไปนมัสการองค์เจดีย์พุทธานาท ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในสถานที่ ไม่กี่แห่งในโลกที่มีวัฒนธรรมทิเบตพุทธศาสนาสามารถเข้าถึงได้ มีความสูง 36 เมตร ตัวสถูปล้อมรอบด้วยดวงตาเห็นธรรมทั้งสี่ด้าน ออกแบบตามหลักมานดาลา ของทิเบิตได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 ตั้งอยู่กลางชุมชมทิเบตขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธที่สำคัญ นิกายวัชรยาน ต้องมากราบแบบ อัษฎางค์คประดิษฐ์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต

 

หลังจากนั้นเที่ยวชมวัดปศุปตินาท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาตีทางตะวันออกของกาฐมาณฑุ ซึ่งแม่น้ำนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย ตัววัดอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์) สร้างอุทิศให้กับพระศิวะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าหลักในศาสนาฮินดู พระเจ้าปศุปตินาทถือเป็นผู้พิทักษ์แห่งเนปาล นอกจากนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 เนื่องจากมีความสำคัญทางวัฒนธรรม ศาสนา และสถาปัตยกรรม ไฮน์ไลท์ของวัดนี้ นอกจากจะเห็นพิธีการเผาศพแล้ว ท่านโยคีก็เป็นสีสันของวัดเช่นกัน

 

เราเดินทางต่อไปยัง เมืองปักตาปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้ภักดี (เมืองของผู้ศรัทธา รักษาศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สะอาดที่สุด สูงที่สุด และค่าบัตรผ่านประตูแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองทั้งสามเมือง ไฮน์ไลน์ ที่น่าสนใจของที่นี่ คือ จัตุรัส ปักตาปูร์ เดอร์บาร์สแควร์ (Bhaktapur Durbar Square) ซึ่งมี ประตูทอง (Golden Gate) ข้างในประตูทองนี้ มีวัดเจ้าแม่ ตเลจูภาวิณี ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮินดูเท่านั้นที่เข้าไปได้

หลังจากนั้นเรามุ่งหน้าไปยัง เมืองนากาก๊อต (Nagarkot) เพื่อชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอันน่าอัศจรรย์ของเทือกเขาหิมาลัย และค้างคืนที่ เมืองนากาก๊อต

วันที่ 03: เดินทางสู่จิตวัน 6-7 ชั่วโมง:(เช้า,เที่ยง,เย็น)    

4Rino-in-Chitwan.gif

ในวันนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้าซักหน่อย เพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้นและเทือกเขาหิมาลัย ได้เห็นหุบเขาจากทั้งทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบด้วยหุบเขา เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมัณฑุ หลังจากนั้นเรารับประทานอาหารเช้าและเริ่มต้นการเดินทาง โดยรถยนต์ไปยังเมืองจิตวัน

เป็นสถานที่สำคัญในการอนุรักษ์สัตวป่าที่สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว เราเดินบนริมฝั่งแม่น้ำ ราบติ เพื่อชมพระอาทิตย์ตกในป่าเขตร้อนอุทยานแห่งชาติจิตวัน ในตอนเย็นเราจะเพลิดเพลินกับอาหารค่ำพร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรม ที่จัดแสดงการเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง เราพักค้างคืนที่เมืองจิตวัน

วันที่ 04: เที่ยวเมืองจิตวัน :(เช้า,เที่ยง,เย็น)   

3Rino-in-Chitwan-nation-park.gif

เช้าตรู่เราเดินส่องนก และสัตว์ป่า ชมความหลากหลายของพืชป่า และสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าโชคดี ท่านอาจได้เห็นแรด ช้าง และนกยูง หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราขี่ช้าง ชมป่าซาฟารีไปตามทุ่งหญ้า เพื่อให้เห็นสัตว์ป่าในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ในช่วงบ่ายเราสามารถขับรถผ่านป่าตามด้วยเรือแคนูนั่งลงแม่น้ำ Rapti ในขณะที่พายเรือแคนูเราอาจได้มองใกล้จระเข้ Gharial and Mugger เราค้างคืนที่อุทยานแห่งชาติจิตวัน

วันที่ 05: เดินทางสู่กาฐมาณฑุ: (เช้า,-,-)

P1060103.jpg

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราบอกลาเมืองจิตวัน และเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง หลังจากถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 06: เที่ยวชมเจดีย์สยวภูนาท พระราชวังกาฐมาณฑุ และเมืองปาทัน:(เช้า,-,-)

P1030330.png

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า เรานำท่านเที่ยวชมมรดกโลกอีกสามแห่ง เริ่มต้นที่ เจดีย์สยมภูวนาท หรือวัดลิง (Swayambhunath Stupa) เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่บนเนินเขาในหุบเขากาฐมาณฑุทางตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ถูกค้นพบโดย ปู่ทวดของกษัตริย์ มานะเทวะ ในปี 464-505 ก่อนคริสกาล มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2000 ปี

ตามด้วย พระราชวังกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กาฐมาณฑุ คนในท้องถิ่นรู้จักบริเวณนี้ด้วยชื่อเดิมว่าหนุมาน โดการ์ แปลว่า หนุมานผู้รักษาประตูวัง ไฮไลท์ ของพระราชวังแห่งนี้คือ วัดเจ้าแม่ตะเลจูภาวิณี ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญทางศาสนาฮินดูใน 1 ปี เปิดให้เข้าสักการะ เพียง 1 วัน ในช่วงเทศกาล ดาร์ไซ วัดพระกฤษณะวิหารรูปแปดเหลี่ยมซึ่งอุทิศให้กับพระกฤษณะถูกสร้างขึ้นในปีค. ศ. 1649 โดย ประเทพมัลละ เพื่อรำลึกถึงราชินีที่ตายทั้งสองพระองค์ มีการเอ่ยถึงในภาพลวงตาว่าพระวิหารมีรูปปั้นของกษัตริย์และราชินีของพระองค์เป็นตัวแทนของ พระกฤษณะ

และปิดท้ายด้วยมรดกโลกแห่งสุดท้ายของเราในวันนี้คือ พระราชวังปาทัน หรือที่เรียกว่าเมืองแห่งวิจิตรศิลป์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ยังคงความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณวิหาร และศาลเจ้า งานแกะสลักอันประณีต ทั้งแบบชาวฮินดูและชาวพุทธ

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ โรงแรมที่พักชอปปิ้ง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 07: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 07 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page