top of page
P1080688.jpg

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Everest Base Camp 3 Passes Trek - 20 Days
เอเวอร์เรส เบสแคมป์ 3 พาส เทรก

20 วัน

ไม่รวมอาหาร USD 1,420/คน

รวมอาหาร USD 1,850/คน

จุดสูงสุด: 5,545 เมตร

20D-EBC-3-Passes.png

ไม่รวมอาหาร USD 1,420/คน

รวมอาหาร USD 1,850/คน

ออกเดินทาง 2 คน ขึ้นไป

 

Thanks for your order!

Trip Introduction

การเดินตามเส้นทาง เอเวอร์เรส 3 พาส คือ การเดินทางสู่เอเวอร์เรสเบสแคมป์ ข้ามสามช่องเขา ที่มีชื่อเสียงคือ ช่องเขา กองมา ลา (Kongma La/ 5,535 เมตร), โช ลา (Cho La/ 5420 เมตร) และ เรนโจ ลา (Renjo La / 5,340 เมตร) และปีนสู่ยอดเขา สามยอดเขา คือยอดเขา ชุกกุง (5,546 เมตร), ยอดเขา กาลาพัตตา (Kala Patthar/ 5,545 เมตร) และ ยอดเขา โกเคียว ริ (Gokyo Ri/ 5,357 เมตร)

 

เส้นทางนี้ยังพาท่านเดินผ่าน หุบเขาโกเคียว (Gokyo Valley)และ หุบเขา นังพาลา (Nangpa La Valley) หมู่บ้าน มารลุงของชาว เชอร์ปา และหมู่บ้านทาเม ที่มีอาราม อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเวอร์เรส

_B140296.JPG

Trip Highlight

 • การเดินทางอันตื่นเต้น ของไฟล์ทไปยังเมือง ลูกลา

 • ทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของภูเขาเอเวอร์เรสต์ ภูเขาโลตเซ ภูเขามากาลู และ ภูเขาโชโอยุ (Everest, Mt. Lhotse, Mt. Makalu และ Cho Oyu)

 • ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา เอเวอร์เรสต์ (Mt.Everest) และอื่น ๆ มากกว่า 8000 เมตร

 • สถาปัตรยกรรม และวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ของชาว เชอร์ปา (Sherpa)

 • สำรวจพื้นที่มรดกโลกของอุทยานแห่งชาติ สการมาทา (Sagarmatha National Park)

 • สำรวจวัดวาอารามที่สูงที่สุดในโลกที่หมู่บ้าน เต็งโบเช

 • ความท้าทายของธารน้ำแข็ง คุมบู ที่ใหญ่โต

  ผจญภัยข้ามช่องเขา ที่สูงสามแห่งคือ ช่องเขา กอง (Kongma La/ 5,535 เมตร), โช ลา (Cho La/ 5420 เมตร) และ เรนโจ ลา (Renjo La / 5,340 เมตร)

 • ได้เห็นทิวทัศน์ทางวัฒนธรรม ของหุบเขา นางพา ลา, หมู่บ้านมารลุง ของชนผ่า เชอร์ปา และ อารามอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งหมู่บ้านทาเม

FB_IMG_1556763914941.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • *อาหารบนเขา สามมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม (optional)

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (Local trekking ticket, Park permit )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

 • ถุงนอน

 • ตั๋วเครื่องบิน กาฐมาณฑุ- ลุกลา-กาฐมาณฑุ รวมภาษีสนามบิน​

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • *อาหารบนเขา สามมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม (optional)

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าตรวจโรคโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และลูกลา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
_B160954.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-เย็น)

วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 07: พักปรับสภาพร่างกายที่ ดิงโบเช (Dingboche): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 08: ชูกุง (Chhukung/ 4,750 เมตร), เดินขึ้นยอดเขา ชูกุงริ (Chhukung Ri/ 5,546 เมตร) 6 – 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 09: โลโบเช (Lobuche/4,940 เมตร/4 กิโลเมตร) ข้ามกองมาพาส 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 10: โกรักเชบ (Gorak Shep/5,170 เมตร) – เอเวอร์เรส เบสแคมป์ (Everest Base Camp/5,364 เมตร/13 กิโลเมตร: (เช้า,เที่ยง,เย็น))

วันที่ 11: ยอดเขากลาพัตตา (Gorak Shep - Kala Patthar) - จองลา (Dzongla/ 4830 เมตร/6 กิโลเมตร) 8 - 9 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 12: ทานัก (Thanak/4950 เมตร/5 - 6 ชั่วโมง) ข้ามช่องเขา โชลา (Cho La pass/ 5368 เมตร/4 กิโลเมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 13: ทะเลสาบโกเคียว (Gokyo/ 4800 เมตร) 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 14: พักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูง ที่หมู่บ้าน โกเคียว อาจเดินไปชมทะเลสาบที่ สี่ ห้า และ หก: 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 15:  ลุงเด (Lungde/4,375 เมตร) ข้ามช่องเขา เรนโจ ลา (Renjo La Pass/ 5,360 เมตร/11 กิโลเมตร) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 16: ทาเม 5 - 6 ชั่วโมง (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 17: นัมเช บาซาร์ (Namche Bazaar) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 18: ลูกลา (Lukla) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 19: บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ: (เช้า,-,เย็น)

วันที่ 20: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัทไทย บริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท บริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" และพุดคุยนัดหมายรายละเอียดทริป เพื่อให้ทุดท่านได้เตรียมตัว และมีความมั่นใจในการร่วมเดินทางไปกับ Thai Nepal Travels and Treks ของเรา เราพักค้างคืนที่กาฐมาณฑุ

วันที 02: ลูกลา/40 นาทีในการบิน  (Lukla – Phakding/2,652m/40 minutes flight) - พากดิง 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Lukla C 18 mar.jpg

เราออกเดินทางไปยังเมืองลูกลา ในตอนเช้าตรู่ โดยเครื่องบิน สำหรับการบินครั้งนี้ เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะสนามบิน เท็นซิง/ฮิลลารี (Tenzing / Hillary) แห่งเมืองลูกลา เป็นสนามบินที่สูงชันที่ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขา หลังจากไปถึงเมืองลูกลาแล้ว เราพบกับลูกหาบที่พร้อมเดินทางไปกับเรา และเริ่มเดินป่าสู่หมู่บ้าน พากดิง และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้   

วันที่ 03: นัมเช บาซ่าร์ (Namche Bazaar/3440 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

9270112.jpg

เส้นทางการเดินของเราในวันนี้ เราเริ่มเดนข้าม แม่น้ำ ดุดโปขรี (Dudh Koshi) ระหว่างการเดินทางเราข้ามสะพานแขวนหลายแห่งและผ่านหลายหมู่บ้านรวมทั้งอารามและ จอเต็น (chortens) เราสามารถเพลิดเพลินภาพของภูเขา ทัมเซอร์กู (Thamserku) อย่างใกล้ชิด จากหมู่บ้าน เบ็นการ์ (Benkar) หลังจากนั้น เราจะผ่านจุดตรวจเข็ค ใบอนุญาตเดินป่าของเราที่หมู่บ้าน มอนโจ (Monjo)

และเราเริ่มเข้าสู่อุทยานแห่งชาติสการมาทา (Sagarmatha National Park) ที่หมู่บ้าน จอร์ส จนถึงหมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ ระหว่างการเดิน เราจะเพลิดเพลิน ไปกับแม่น้ำ และน้ำตก รวมไปถึงสะพานแขวน ฮิลลารี่ (Hillary Suspension Bridge) และขณะที่เราปีนขึ้นไปสู่หมู่บ้าน นัมเช เราจะได้เห็น ความงดงามของ ยอดเขา กวางเด ยอดกูสุม ยอดเขากานการู ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาโลตเส ยอดเขา ทาวาเช และ ยอดเขาอื่นๆ อีกมากมาย(Kwangde Peak, Kusum, Kangaru, Mt. Everest, Lhotse, Tawache) ที่ต้อนรับเราเข้าสุ่หมู่บ้าน นัมเชบาซาร์ และพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 04: พักปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน นัมเช บาซาร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

IMG_20230108_103257.jpg

วันนี้เป็นวันพักปรับสภาพร่างกาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคแพ้ความสูง (AMS) ได้อีกด้วย เราอาจเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน กุมจุง (Khumjung) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารัก เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยจากหมู่บ้าน สยางโบเช (Syangboche) หรือเที่ยวชมถนนที่แปลกตาของหมู่บ้าน นัมเช

นอกจากนี้เรายังสามารถเยี่ยมชม ศูนย์นักท่องเที่ยว (Tourist Visitor Center) ซึ่งเราสามารถได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปีนยอดเขาเอเวอร์เรสเป็นคนแรก และวัฒนธรรมของชนเผ่า เชอร์ปา ซึ่งจะทำให้เราทำความคุ้นเคยกับชีวิตพืชและสัตว์ในภูมิภาคเอเวอร์เรส ในหมู่บ้านกุมจุง เราสามารถเยี่ยมชมวัดที่มีหนังศีรษะของตัวเยติ (yeti) และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าทึ่งของภูเขา กองเด ภูเขาทัมเซอร์กู และภูเขากุมบิลา (Kongde Thamserku และ Khumbila) ก่อนถึงหมู่บ้านกุมจุม เราต้องปีนขึ้นไปผ่านสายการบินของหมู่บ้าน สยางโบเช หลังจากเพิดเพลินกับความงามของวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านแห่งนี้ เราเดินกลับไปยังหมู่บ้านนัมเช และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 05: เต็งโบเช (Tengboche/3,870 เมตร/10 กิโลเมตร) 5- 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

dingboche.jpg

การเดินทางในตอนแรกจนถึงหมู่บ้าน ปุนกิ (Phunki) เป็นทางเดินได้ง่ายๆ จากที่นี่เราเดินขึ้นไปสู่หมู่บ้าน เต็งโบเช (Tengboche )ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด เต็งโบเช ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นอารามใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเวอร์เรส ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ สการมาทา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

อารามแห่งนี้ตั้งตระหง่านคู่กับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งภูเขา เอเวอร์เรสต์, นุปเซ, โลตเซ, อามาดาบลัม และ ทัมเซอร์กู (Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam และ Thamserku) อาราม เต็งโบเช เปิดทำการเวลา 15.00 น. ดังนั้นถ้าเราไปถึงที่นั่นภายในเวลา 3 โมงเย็น เราเอาจพิธีการทางศาสนาพุทธของวัดแห่งนี้ได้ เราพักค้างคืนที่ เต็งโบเช

วันที่ 06: ดิงโบเช (Dingboche/4,360 เมตร/9 กิโลเมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

33612507_1950228658344114_61384140960615

เส้นทางของเราในตอนแรกเป็นทางเดินลงมาและผ่านป่าอันเขียวขจีของไม้เบิร์ช ต้นสน และป่าดอกไม้กุหลาบพันปี โรโดเดนดรอน ระหว่างทางเดินเราสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขา เอเวอร์เรสต์, โลตเซ และ อามาดาบลัม (Mt. Everest, Lhotse และ Ama Dablam) เราเดินลงเนินไปยังหมู่บ้าน ดีโบเช (Debuche) และข้ามแม่น้ำ อิมจา (Imja) ไปถึงหมู่บ้าน แพงโบเช (Pangboche)

 

เราเลือกเส้นทาง แพงโบเช ด้านบนและชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยและอาราม แพงโบเช เราเดินต่อไปยัง หุบเขา อิมจา (Imja Valley) และ ข้ามแม่น้ำ โลโบเช (Lobuche River) ขึ้นไปยังหมู่บ้าน ดิงโบเช (Dingboche) เป็นหมู่บ้านที่งดงามที่มีทุ่งข้าวบาร์เลย์มันฝรั่งและ ข้าวบักวีต (buckwheat) ที่สวยงามพร้อมทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่เรียงรายไปตามทุ่งนาเหล่านั้น

วันที่ 07: พักปรับสภาพร่างกายที่ ดิงโบเช (Dingboche): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

31349723_1643131932440879_65206544257851

หมู่บ้านดิงโบเช เป็นที่นิยมสำหรับผู้เดินป่าและนักปีนเขาที่เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขา เอเวอร์เรส (Everest) อามาดาบลัม (Ama Dablam) หรือ ไอซ์แลนด์พีค (Imja Tse) หมู่บ้านแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยกำแพงหิน ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน ข้าวบาร์เลย์ บัควีท และ มันฝรั่งจากลมหนาวและสัตว์กินหญ้า เราใช้เวลา เพื่อปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม โดยการเดินขึ้น  Nagarjun Hill หรือ Chukkhung Valley เพื่อชมทิวทัศน์ ของยอดเขา Makalu, Lhotse, Chalotse, Tawache และ Ama Dablam

วันที่ 08: ชูกุง (Chhukung/ 4,750 เมตร), เดินขึ้นยอดเขา ชูกุงริ (Chhukung Ri/ 5,546 เมตร) 6 – 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

chukung.jpg

หมู่บ้านดิงโบเช (Dingboche) เป็นที่ตั้งถิ่นฐานในช่วงฤดูร้อนสำหรับชาวภูเขาในพื้นที่ จากที่นี่เราสามารถมองเห็นภูเขา อามาดาบลัม (Ama Dablam) สันเขา นุปเซ-โสสเซ, ทาวาเช และ ชารอสส์ (Nuptse-Lhotse, Tawache และ Chalots) เราเริ่มต้นการเดินทางวันนี้โดยการเดินผ่านทุ่งหินที่หุบเขา อิมจา โขลา(Imja Khola) เดินข้ามธารน้ำแข็งและเดินเรียบธารน้ำ ระหว่างทางเดินจะล้อมรอบไปด้วยภูเขา โลสเซ(Lhotse) และ ภูเขา อามาดาบลัม (Ama Dablam)

 

ต่อจากหมู่บ้าน ไบบรี (Bibre) ที่เราจะมองเห็น ยอดเขาไอซ์แลนด์พีค เส้นทางข้างหน้าจะถูกตัดกันโดยลำธารน้ำแข็ง จากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง เราเดินทางถึง หมู่บ้าน ชูกุง (Chhukung) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ หลังจากเก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารกลางวัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าอากาศดี ฟ้าสดใส เราเดินขึ้นสู่ยอดเขา ชูกุงริ

การปีนเขา ชูกุงริ ช่วยให้ร่างกายของเราปรับสภาพให้ชินกับความสูง ชูกุงริ เป็นยอดเขาที่อยู่เหนือหมู่บ้าน ชูกุง การปีนขึ้นไปบนยอดเขาค่อนข้างยากลำบาก เป็นการท้าทายความแข็งแกร่งของร่างกาย จากด้านบนเราสามารถมองข้ามหุบเขาเห็นทิวทัศน์ ของ ยอดเขา อามาดาบลัม และยอด อัมปูลาบซา (Amphu Labsa) ได้เด่นชัด เราเดินลงสู่หมู่บ้าน ชูกุง และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 09: เดินข้าม หุบเขา กองมา พาส (Cross to Kongma La pass/ 5,535 เมตร) ไปหมู่บ้าน โลโบเช (Lobuche/ 4,940 เมตร) 7 - 8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

kongma.jpg

เราออกเดินทางในตอนเช้าเพื่อเพื่อเดินข้ามหุบเขา กองมา (Kongma La) เราสามารถเดินทางไปตามเนินเขาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านชูกุง เหนือธารน้ำแข็ง นุปเซ เราเดินขึ้นลงเขา ไปจนถึงจุดข้ามหุบเขา กองมา ก่อนจุดสูงสุดที่มีสัญญาลักษณ์ ของธงบูชาชาวพุทธ เราจะพบกับทะเลสาบ กองมา สะท้อนน้ำเป็นสีฟ้า สวยงาม

 

หลังจากการไต่จากในอีกฟากหนึ่งแล้วเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านธารน้ำแข็งของ คุมบู (Khumbu) ซึ่งถือเป็นการข้ามธารน้ำที่แข็งที่เดินข้ามยากที่สุด เส้นทางเดินที่ไม่มีสัญญาลักษณ์ ใดๆบ่งบอกระหว่างทางเดิน เป็นเส้นทางที่ต้องมีไกด์ผู้ชำนาญทาง หลังจากข้ามผ่านธารน้ำแข็งไปแล้ว เราจะพบหมู่บ้าน โลโบเช ถือเป็นการสิ้นสุดการเดินทางที่ยากลำบากในวันนี้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน โลโบเช

วันที่ 10: โกรักเชบ (Gorak Shep/5,170 เมตร) – เอเวอร์เรส เบสแคมป์ (Everest Base Camp/5,364 เมตร/13 กิโลเมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

FB_IMG_1514463756686.jpg

เส้นทางไปยัง หมู่บ้านโกรักเชฟ (Gorak Shep) เราเดินผ่านโพสต์ป้ายพีรามิด หมู่บ้านโกรักเชบเบสแคมป์ ของนักปีนเขาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ในการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ในปี 1952 การเดินขึ้นเล็กน้อย พาเราไปยังหมู่บ้าน ทังมา ริจู (Thangma Riju) และทางค่อยๆเปิดกว้างขึ้น เราจะเห็นวิวพาโนรามา 360 องศาของภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดินลงสู่หมู่บ้าน โกรักเชฟ เราพักเก็บสัมภาระ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเอเวอร์เรส เบสแคมป์

เส้นทางการเดินทางไปยัง เอเวอร์เรสเบสแคมป์ ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามเราก็ยังเดินขึ้นและลงเป็นส่วนใหญ่ บนเส้นทางธารน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีทางคดเคี้ยวจำนวนมากบนพื้นผิวขรุขระ การถึงเบสแคมป์เราเดินผ่านอนุสาวรีย์ของทหารชาวอินเดีย  เมื่อเดินถึงเบสแคมป์เราจะมองเห็น เต็นท์ โดดเด่นในสีสดใสกับทุกตัดกับสีเทาหมองคล้ำของภูเขา และสีขาวของหิมะ เราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของ นุปเซ, คุมบัสเซ และ ปูโมริ (Nuptse, Khumbuste และภูเขา Pumor) จากเบสแคมป์ หลังจากดื่มด่ำกับความงามแล้วเราก็เดินกลับไปที่ หมู่บ้านโกรักเชฟ เพื่อพักค้างคืน

วันที่ 11: ยอดเขากลาพัตตา (Gorak Shep - Kala Patthar) - จองลา (Dzongla/ 4830 เมตร/6 กิโลเมตร) 8 - 9 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161004_083542.jpg

เราตื่นแต่เช้าตรู่ประมาณ ตี 4-5 เพื่อเดินขึ้นสู่ยอดเขา กาลาพัตตา (Kala Patthar) อากาศจะหนาวและมีลมแรง เราก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ค่อนข้างสูงชันที่ ขณะที่เรากำลังปีนขึ้นเนินเขาเราสามารถมองเห็นภูเขา ลิงเตรียน, คุมบัสเซ และ ชางส์เซ (Lingtren, Khumbutse และ Changtse) มุมมองจากจุดสูงสุดของยอดเขา เราสามารถมองเห็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอเวอร์เรส รวมไปถึงยอดเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ หลังจากใช้เวลาบนยอดของ กาลาพัตตา แล้วเราจะเดินกลับไปที่ โกรักเชฟ และรับประทานอาหารเช้า

 

หลังจากนั้น เราเดินลงไปยังหมู่บ้าน จองลา จากหมู่บ้านโลโบเช เราเดินลงเนินตามเส้นทางที่อยู่เรียบธารน้ำแข็ง คุมบู เราจะพบเส้นทางแยกออกเป็นสองเส้นทาง โดยเราเลือกเส้นทางทางด้านขวา ข้ามลานหินกว้าง ระหว่างทางเราสามารถชื่นชมยอดเขา อวิ (Awi Peak) ระหว่งทางเราเดินผ่านเจดีย์และสุสาน หลังจากเดินระยะหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเดินขึ้น ระหว่างทางที่เดินขึ้นเราจะมองเห็นทะเลสาบ โชลา ทโช (Chola Tsho) อยู่ไม่ไกล เราดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และผ่านทะเลสาบอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าทะเลสาบ โชลา เราข้าม แม่น้ำ โชลา บนสะพานก่อนถึง หมู่บ้าน จองลา  และพักค้างคืนที่หมู่บ้านจองลา

วันที่ 12: ทานัก (Thanak/4950 เมตร/5 - 6 ชั่วโมง) ข้ามช่องเขา โชลา (Cho La pass/ 5368 เมตร/4 กิโลเมตร): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161005_105436.jpg

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเริ่มการเดินทางประมาณ 6 โมงเช้า เนื่องจากช่วงเวลาที่ข้ามข่องเขาโชลา จะมีลมแรงมากในช่วงสาย เราค่อยไต่ขึ้นภูเขาสูง ทะเลสาบโชลา (Cho La Lake) ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นให้เห็น เราจะเห็นภูเขาอามาดาบลัม ทางทิศใต้ และภูเขาโชลาเซ  อยู่ทางทิศตะวันตก เราเริ่มปีนผ่านหน้าผาที่สูงชัน แต่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นเราต้องเดินผ่าน ช่องเขา และก้อนหินที่ใหญ่ รวมทั้งบางช่วงมีก้อนหินที่แยกออกจากกัน หลังจากนั้นเราเดินผ่านลานหิมะ ประมาณ 30 นาที และปีนขั้นสุดท้ายไปยัง โชลา ที่ติดด้วยธงบูชา เราจะได้พบกับ ทัศนียภาพของยอดเขาตระหง่านในทุกทิศทางน่าทึ่ง เราลงจากยอดเขาโชลา สู่หมู่บ้านทานัก เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านทานัก

วันที่ 13: ทะเลสาบโกเคียว (Gokyo/ 4800 เมตร) 3 - 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

20161008_093100.jpg

เช้าวันนี้ เราเดินทางข้ามขอบธารน้ำแข็ง งาจุมปา ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเนปาล ไปถึงอีกฟากหนึ่งของธารน้ำแข็งเราจะเห็นทะเลสาบ โกเคียว แห่งที่สองในกลุ่มของทะเลสาบหกแห่ง ถัดไปไม่ไกลเดินด้วยระยะทางสั้น ๆ เป็นทะเลสาบ โกเคียว ที่สาม อยู่ริมทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน โกเคียว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราพักค้างคืนในวันนี้

วันที่ 14: พักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูง ที่หมู่บ้าน โกเคียว อาจเดินไปชมทะเลสาบที่ สี่ ห้า และ หก: 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

lake5.jpg

เราใช้เวลาอีกวันหนึ่งในหมู่บ้านโกเคียว เพื่อปรับตัวให้เข้ากับระดับความสูง ถ้าอากาศดีเราปีนสู่ยอดเขา โกเคียวริ จากจุดสูงสุดของ ยอดเขา โกเคียวริ เราจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและทะเลสาบ โกเคียว อันเงียบสงบ ถ้ามีเวลาเหลือพอ เราอาจเดินไปยังทะเลสาบ Gokyo ที่สี่ ห้า และหก ทะเลสาบที่ สี่ อยู่ห่างจาก หมู่บ้านโกเคีย ไปทางเหนือเพียง 3 กิโลเมตร มีสัญลักษณ์เป็นหน้าผาสูงและยอดเขาหิมาลัยขึ้นเหนือทะเลาสาบแห่งนี้

 

เราเดินต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง จะเจอทะเลสาบที่ ห้า จากทะเลสาบแห่งนี้ เมื่อเราปีนขึ้นไปบนเนินเขาที่อยู่ใกล้เคียงจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่น่าทึ่งของ ยอดเขา โชโอยุ ยอดเขาเกียขูกัง ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาโลตเซ ยอดเขานบเซ และยอดเขา มกาลู และจากจุดวิวพร้อยทางตอนเหนือของทะเลสาบที่ 5 โขโอยุ เบสแคมป์ และธารน้ำน้ำแข็ง งาจุมปา (Ngazumpa) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราเดินกลับไปที่ หมู่บ้านโกเคียว เพื่อพักค้างคืน

วันที่ 15: ลุงเด (Lungde/4,375 เมตร) ข้ามช่องเขา เรนโจ ลา (Renjo La Pass/ 5,360 เมตร/11 กิโลเมตร) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Lumde-village.jpg

วันนี้เราตื่นแต่เช้าตรู่ เนื่องจากเป็นวันที่เดินทางยาวนานอีกวันหนึ่ง เราปีนสู่ยอดเขา โกเคียวริ จากจุดสูงสุดของ ยอดเขา โกเคียวริ เราจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและทะเลสาบ โกเคียว อันเงียบสงบ หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เราเดินเรียบแม่น้ำ ดุดโปขรี (Dudh Pokhari) หรือทะเลสาบโกเคียวแห่งที่สาม ชั่วระยะเวลาหนึ่ง และใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงก่อนที่จะเดินลงไปยังช่องเขา (Renjo La pass) ระหว่างทางเดิน เราจะมองเห็นทะเลสาบโกเคียว และหมู่บ้านโกเคียวในอีกมุมมองหนึ่ง และค่อยๆจางหายไป เราปีนผ่านช่องเขาเรนโจ ซึ่งมีธงอธิฐานติดอยุ่  

 

จากเรนโจ เราเดินลงบันไดหินและจากนั้นจะเดินไปตามเส้นทางฝั่งใต้ของทะเลสาบ อังลาดุมบา ทโช (Angladumba Tsho) ทางเดินของบันไดหินที่เคลือบด้วยน้ำแข็งอาจทำให้เกิด อันตรายได้ควรเดินอย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นเราจะมองเห็น ทะเลสาบ รีลามา ทโช และ เรนโจ (Relama Tsho และ Renjo Lake) เราเดินลงหุบเขาแคบ ๆ ที่ถูกปิดด้วยก้อนหินขนาดยักษ์ที่หมู่บ้าน ลุงเด พักค้างคืนที่ หมู่บ้านลุงเด

วันที่ 16: ทาเม 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1100030.JPG

เราใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ชั่วโมงจาก หมู่บ้านลุเด ไปยังหมู่บ้านมารลุง (Marlung) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ โบเต โปขรี (Bhote Koshi) เราเดินลงจากหมู่บ้านมารลุง สู่หมู่บ้าน ทาเม เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ชาวทิเบตใช้กันมาหลายศตวรรษ เราข้ามแม่น้ำ โบเต โปขรี และเดินลงไปที่หมู่บ้าน ตารานกา เส้นทางนี้ยังคงเดินลงมา หลังจากนั้นเราข้ามสะพานสองแห่งก่อนจะถึงหมู่บ้านทาเม มองเห็นทัศนียภาพของหมู่บ้านทาเม ซึ่งมีชื่อเสียงของของอารามพุทธ ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตะวันตก เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 17: นัมเชบาซาร์ 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1110555.jpg

จากทาเมเราลงมาตามเส้นทางที่เดินผ่านหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่กี่แห่งก่อนถึง หมู่บ้านนัมเช และพักค้างคืนที่หมู่บ้านนัมเช

วันที่ 18: ลูกลา (Lukla) 6 - 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น

20160923_064739.jpg

เราลงตามเส้นทางที่มีหินและข้ามสะพานแขวนหลายแห่งก่อนที่จะเดินบนเส้นทางราบ อากาศอุ่นขึ้นขณะที่เราเดินกลับไปตามเส้นทางเดินสู่หมู่บ้านลูกลา ก่อนถึงหมู่บ้านลูกลา เป็นการเดินขึ้นครั้งสุดท้าย การเดินทางของเราในเขตเทือกเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อเราไปถึงลูกลา พักค้างคืนที่หมู่บ้านลูกลา

วันที่ 19: บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ (เช้า,-,เย็น)

_B101751.jpg

เราบินกลับไปที่กาฐมาณฑุ แต่เช้าตรู่ หลังจากไปถึงกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน หรือเที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก ซื้อของที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการเดินทางของเรา ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งวันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 20: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 20 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเที่ยวเนปาลของเรา ในประเทศเนปาล เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา บริษัท Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

หมายเหตุ สำหรับเที่ยวบินลูกลา

 เที่ยวบิน จาก กาฐมาณฑุ-ลูกลา-กาฐมาณฑุ มักเกิดความล่าช้า โดยการเลื่อนออกไปของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งการเลื่อนออกไปนี้ อาจจะเลื่อนไม่กี่ชั่วโมง หลายชั่วโมง หรือแม้แต่ยกเลิกการเที่ยวบิน ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเสียเวลา ในการรอที่สนามบิน และ สำรองวันหยุด ประมาณ 1-2 วัน ในการยืดออกไปของโปรแกรม ในการกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ

สำหรับกรณีที่มีการเลื่อน หรือ ยกเลิกเที่ยวบินในวันเริ่มต้น ของโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะรีบดำเนินการอย่างดีที่สุด ในการจัดหาเที่ยวบิน เที่ยวถัดไป หรือเดินทางโดยรถยนต์ หากกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หลังจากเสร็จสิ้น การเดินทางแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร และ ความจำเป็นส่วนตัวอื่นๆ) โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินสำหรับการให้บริการ ใด ๆ ที่รวมอยู่ในแพคเกจที่คุณยังไม่ได้ใช้ในภายหลัง

bottom of page