top of page
Manaslu1_edited.jpg

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

16
days

Manaslu Trek
มนัสลู เทรก

16 วัน

USD 1,200/ท่าน

วันเดินทาง:

12 - 27 ตุลาคม 2024

30 พฤศจิกา - 15 ธันวา 2024

16D-Manaslu-jeep-Tiliche.png
USD 1,200/ท่าน

ออกเดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป

 

Thanks for your order!

Trip Introduction

การเดินทางของเส้น มนังสลู นี้ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของภูเขา มนังสลู (Manaslu, 8163 เมตร) หรือเรียกว่าภูขา กูตัง (Kutang) ในภาษาเนปาล มนังสลูเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก ตั้งอยู่ใน เขต มอนสิริ หิมาล (Mansiri Himal) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนปาล ชื่อของมนังสลู แปลว่า "ภูเขาแห่งจิตวิญญาณ" มาจากคำภาษาสันสกฤต Manasa หมายถึง "สติปัญญา" หรือ "จิตวิญญาณ"

จุดที่สูงที่สุดในช่วงระยะการเดินทางคือหุบเขา ลาร์กยา (Larkya La Pass) ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่าทึ่งที่สุดที่ข้ามพรมแดนของเทือกเขาหิมาลัย ด้วยความห่างไกลและความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ บวกกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ มนังสลูเทรคจึง เป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

61029611_766412513753677_379355148935233

Trip Highlight

 • การผจญภัยข้ามหุบเขา ลาร์กยา (Larkya La Pass, 5,135 เมตร) เป็นจุดที่สูงที่สุดในการเดินรอบมนังสลู

 • เยี่ยมชม มนังสลูเบสแคมป์ และธารน้ำแข็ง มนังสลูอย่างใกล้ชิด

 • เห็นประเทศทิเบตอย่างใกล้ชิดจากจุดชายแดนของ หมู่บ้าน แซมโด

 • คุณสามารถเห็นธารน้ำแข็งทั้งสี่แห่งที่ผสานกันเหนือทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ หุบเขา ลาร์กยา

P1130872.JPG

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ในเมืองกาฐมาณฑุพร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • รถจิ๊บส่วนตัว กาฐมาณฑุ - มัจฉะ โขลา, ทิลิเจ-เบสิสะหะ-กาฐมาณฑุ

 • เทรกกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน (ลูกค้า 1 ท่าน/ลูกหาบ 1 คน) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, MCAP permit TIMS, and Restricted Area Permit)

 • Thai Nepal Travels & Treks duffel bag (คืนเมื่อเทรคเสร็จ)

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1130923.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าอาหาร ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทางและค่าประกันโควิด

 • ค่าตรวจโรคโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1130677.JPG
Lake%20pass_edited.jpg

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,-)

วันที 02: วันเตรียมตัว สำหรับทำใบอนุญาตเดินป่า: (เช้า,-,-)

วันที่ 03: มัจฉา โขลา (Machha Khola, 900 เมตร) โดยรถจิ๊บ 7 - 8 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

วันที่ 04: จาเกต (Jagat, 1340 เมตร) 5 - 6 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 05: แดง (Deng, 1,804 เมตร): 6 - 7 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 06: นัมรุง (Namrung, 2630 เมตร): 6 - 7 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 07: โล (Lho, 3,180 เมตร): 5 -6 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 08: สมากอน (Samagaon, 3530 เมตร): 5 - 6 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 09: แซมโด (Samdo, 4,500 เมตร): 3 - 4 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 10: พักปรับร่างกาย และ สำรวจแซมโด ริ: 2-3 ชั่วโมง (-,-,-)

วันที่ 11: ดารามซาลา/ลาร์กยา เบสแคมป์ (Dharamsala/Larkya B. C. /4460 เมตร): 4 - 5 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 12: บิมตัง  (Bimthang/3720 m): 8 - 9 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 13: กอ (Goa, 2,515 เมตร): 5 - 6 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 14: ทิลิเช (Tiliche, 2,300 เมตร): 2-3 ชั่วโมง เดิน, รถจิ๊บไป เบสิสะหะ (Besisaha): 5-6 ชั่วโมง: (-,-,-)

วันที่ 15:กาฐมาณฑุ โดยรถจิ๊บ (1,300m/5 -6 ชั่วโมง): (-,-,-)

วันที่ 16: เดินเทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดิน: (เช้า,-,-)       

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,-)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels & Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels & Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย 

วันที 02: วันเตรียมตัว สำหรับทำใบอนุญาตเดินป่า: (เช้า,-,-)

10401401_10203751917816633_8278574699728

วันนี้เป็นวันว่างเพื่อใช้ในการปรับร่างกายเมื่อถึงเมืองกาฐมาณฑุ และทำใบอนุญาต ต่างๆ คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย เราพักค้างคืนที่เมืองกาฐมาณฑุ   

วันที่ 03: มัจฉา โขลา (Machha Khola, 900 เมตร) โดยรถจิ๊บ 7 - 8 ชั่วโมง 

1429009155495.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราออกเดินทาง สู่หมู่บ้าน มัจฉาโขลา ผ่านโซติโขลา เส้นทางหินและเลี้ยวไปตามทางขึ้นและลงโดยผ่านน้ำตกสองแห่งที่มีน้ำพุร้อนอยู่บนเส้นทางที่สูงชันและหินที่เกาะติดกับด้านข้างของหน้าผา หลังจากนั้นเราเริ่มเดินลงผ่านนาข้าว ที่ปลูกแบบขั้นบันได และเดินขึ้นไปที่หมู่บ้าน ลาบูเบสิ ของชาวกูงรุง จากหมู่บ้านแห่งนี้ เราขึ้นไปด้านหลังโขดหินที่พื้นที่หุบเขาค่อยๆเปิดกว้างขึ้น เราลงไปที่แม่น้ำอีกครั้งและข้ามสะพานแขวนอีกแห่งเพื่อไปยังหมู่บ้าน มัจฉา โคลา

วันที่ 04: จาเกต (Jagat, 1340 เมตร) - 6 ชั่วโมง: (-,-,-)

jagat.JPG

หลังจากข้ามแม่น้ำ มัจฉา (Machha) และแม่น้ำ เบสิ (Khrola Besi) เราเดินข้ามน้ำพุร้อนขนาดเล็กที่หมู่บ้าน Tatopani เราเดินต่อไปตามป่า จนถึง หมู่บ้าน โดวาน เมื่อเราเดินข้ามสะพานแขวนไปที่ หมู่บ้าน ยารู โขลา (Yaru Khola) เราไต่บันไดหินจากนั้นลงไปที่แม่น้ำและไต่บันไดหินอีกครั้งขึ้นสู่ หมู่บ้าน ทาโร บาร์ยัง (Tharo Bharyang) และข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของหมู่บ้าน บูดิ กานดากี (Budhi Gandaki) เราปีนข้ามสันเขาเดินไปตามแม่น้ำแล้วปีนขึ้นไปทางหมู่บ้าน จาเกต 

วันที่ 05: เดง (Deng, 1,804 เมตร): 6 - 7 ชั่วโมง: (-,-,-)

_3250512.ORF

วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางของเราโดยปีนขึ้นไปที่หมู่บ้าน ซอลเลริ (Salleri) จากนั้นเดินลงมาสู่ สิรดิบัส(Sirdibas) และเดินต่อเนื่องไปถึง  เกตตา โชลา (Ghatta Khola) เราเดินต่อไปยังหมู่บ้าน Philim ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่า กูรุง ที่มีขนาดใหญ่เราเดิน ข้ามสะพานแขวนยาว มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและหลังจากนั้นเราข้ามทุ่งข้าวฟ่างไปยังหมู่บ้าน Ekle Bhatti


เราเดินเข้าสู่หุบเขาที่ไม่มีใครอยู่และเส้นทางที่สูงชันจากนั้นเราเดินลงไปที่ความลาดชันของพื้นหญ้า หลังจากนั้นเราข้ามแม่น้ำ บูดิ กานดากี (Budhi Gandaki) และเดินไปตามฝั่งตะวันตกข้ามไปฝั่งตะวันออกและกลับไปที่ฝั่งตะวันตกอีกครั้ง ก่อนที่เราจะไปถึงหมู่บ้านแดง หุบเขาจะค่อยๆขยายกว้างขึ้นเราเดินผ่านป่าไม้ไผ่และข้ามแม่น้ำแดง จึงถึงหมู่บ้านแดง เราพักค้างคืนที่นี

วันที่ 06: นัมรุง (Namrung, 2630 เมตร): 6 - 7 ชั่วโมง: (-,-,-)

IMG_20230327_073325.jpg

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราเดินออกจากหมู่บ้าน แดง ข้าม แม่น้ำ บูดิ กาดากี (Budhi Gandaki) และปีนขึ้นไปที่ รานา (Rana) เราปีนขึ้นไปเล็กน้อยจากสะพานเพื่อเดินเข้าสู่เส้นทางไปยัง บิ (Bhi) จากนั้นเราเดินไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา บูดิ กาดากี

 

เราเดินผ่านป่าและมานิ จากที่นี่มีเส้นทางอื่นเราเลือกเส้นทางที่จะไปหมู่บ้าน ปรก ในหมู่บ้านแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามของ ภูเขา ชีริง หิมาล (Shiring Himal) หลังจากนั้นเราข้ามแม่น้ำ แม่น้ำ บูดิ กาดากี หลายครั้งและเดินตามต้นน้ำของแม่น้ำผ่านป่าหนาแน่น เราเดินระยะหนึ่งแล้วป่าจะหนาแน่นน้อยลงเรายังคงเดินต่อไปหลังจากปีนขึ้นไปชันสุดท้ายเพื่อไปยังหมู่บ้าน นัมรุง และค้างคืนที่นี่

วันที่ 07:โล (Lho, 3,180 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (-,-,-)

Lho.JPG

การเดินป่าของเราในตอนเริ่มต้นเราปีนขึ้นไปเรื่อย ๆ และเดินผ่านป่าไปยังหมู่บ้าน ลิฮิ (Lihi) เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่มี จอเต็น (chortens) จำนวนมากและลานข้าวบาร์เลย์ เราเดินข้ามหุบเขาด้านข้าง ระหว่างทางเดินเราจะเห็นวิว ของภูเขา สิริง และ กาเนศ หิมาล (Shiring และ Ganesh Himal) อย่างใกล้ชิดไปตลอดทาง

 

เราเดินผ่านหมู่บ้าน โช (Sho) หมู่บ้าน โล (Lho) เราพักค้างคืนที่นี่ และสำรวจและเยี่ยมชม วิหาร ริบุง (Ribung Gompa) ที่มีชื่อเสียง ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขา มนังสลู (Mt. Manaslu) 

วันที่ 08:สมากอน (Samagaon, 3530 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (-,-,-)

P1130285.JPG

หลังอาหารเช้าเราเดินไปที่หมู่บ้าน ไชยาลา (Shyala) จากที่นี่คุณจะได้พบกับ ภูเขา มนังสลู และธารน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าและมียอดเขาหิมะอื่น ๆ ทางด้านขวาและด้านท้ายสุดคือ ภูเขากาเนศ จากนั้นหมู่บ้านสุดท้ายคือ สมากอน ซึ่งเราพักค้างคืนที่นี่ 

หมู่บ้านสมากอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเชอร์ปา ที่มีวัฒนธรรม เป็นดั้งเดิมอันน่าสนใจ คุณจะเห็นผู้หญิง เชอร์ปา สวมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมและเครื่องประดับ รวมไปถึง หินจำนวนหลายพันชั้น ที่แกะสละ เป็นตัวหนังสือและภาพเขียนของพระพุทธศาสนา ในวันนี้และเราจะเดินไปยังวัดเก่า ปุงเย็น กอมปา (Pungyen Gompa) ตั้งบนเนินเขาเล็ก ๆ ใกล้กับหมู่บ้าน สมา (Sama)  ปุงเย็น (Pungyen) หมายถึงสร้อยข้อมือ จากที่นี่คุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของธารน้ำแข็ง เราพักค้างคืนที่

วันที่ 09:แซมโด (Samdo, 4,500 เมตร): 4 - 5 ชั่วโมง: (-,-,-)

Samdo.JPG

วันนี้เราเดินไปทางด้านทิศเหนือลงไปตามเส้นทาง แม่น้ำ บูดิ กานดากี เดินไปตามสะพานข้ามลำธารด้านข้าง เส้นทางไปทางซ้ายจะนำไปสู่ มนังสลูเบสแคมป์ ระหว่างทางไปที่ ลาร์กยา (Larkya La) เราเดินผ่านกำแพงหิน มณี (Mani) หลายแห่งและหุบเขาก็จะขยายกว้างออกไปจากนั้นเดินผ่านป่าสนและป่าไม้เบิร์ชของ หมู่บ้าน เกอร์โม การ์ขา (Kermo Kharka) เราเดินข้ามสะพานไม้เหนือแม่น้ำ บูดิ กานดากี ก่อนถึง หมู่บ้านแซมโด เราจะเห็นซุ้มหินและ Kani สีขาวขนาดใหญ่ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแซมโด

วันที่ 10: พักปรับสภาพร่างกายที่ แซมโด เดินขึ้นแซมโดริ: 2-3 ชั่วโมง: (-,-,-)

61029611_766412513753677_379355148935233

เราพักที่ หมู่บ้านสมากอน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่และระดับความสูง รวมไปถึงขึ้นสำรวจ ยอดเขา แซมโดริ 5,177 เมตร ใช้เวลาไปกลับประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

วันที่ 11: ดารามซาลา/ลาร์กยา เบสแคมป์ (Dharamsala/Larkya B. C. /4460 เมตร): 4 - 5 ชั่วโมง: (-,-,-)

P1130872.JPG

วันนี้เราเดินเพียงระยะสั้น ๆ และมีเวลาว่างในช่วงบ่าย วันของเราเริ่มต้นโดยเราเดินต่อไปตามริมแม่น้ำ บุดิ กานดากี แล้วข้ามสะพานไม้ และเริ่มเดินขึ้น เมื่อข้ามแม่น้ำสองสายและไปพบกับธารน้ำแข็ง ลารยา(Larkya) เราเดินต่อไปยังหุบเขา สาลคา โขลา (Salka Khola) และปีนขึ้นไปยังเกสต์เฮาส์ที่เป็นหิน (4450 เมตร) เป็นที่พักอาศัยที่เรียกว่า ดารามซาลา หรือที่เรียกว่า ลารเก เพดิ (Larke Phedi) ค้างคืนที่ ดารามซาลา

วันที่ 12:  บิมตัง  (Bimthang/3720 m): 8 - 9 ชั่วโมง: (-,-,-)

IMG_20230330_110833.jpg

วันนี้เป็นวันที่ใช้เวลาเดินยาวนานที่จะเดินไปยังหมู่บ้าน บิมตัง (Bimthang) เราเริ่มต้นด้วยการไต่เขาสั้น ๆ ไปถึงหุบเขาทางด้านเหนือของธารน้ำแข็ง ลาร์กยา (Larkya) จากที่นี่เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา โช ดานดา และ ยอดเขา ลาร์กยา (Cho Danda และ Larkya Peak) จากนั้นเดินข้ามธารน้ำแข็งและขึ้นไปยังส่วนที่ชันที่สุดในตอนสุดท้ายของการเดินทาง จากที่นี่เราสามารถมองเห็นภูเขา ฮิมลุง หิมาล ภูเขาชีโล หิมาล ภูเขาแกงกูรู และ อันนาปุรณะ II (Himlung Himal, Cheo Himal, Kangguru และ Annapurna II) ได้อย่างเด่นชัด เราพักค้างคืนที่ หมู่บ้านบิมตัม กับวิวอันสวยงามของ ภูเขา มนังสลู

วันที่ 13: กอ (Goa/2580 เมตร): 5-6 ชั่วโมง: (-,-,-)

P1130975.JPG

วันนี้เช้าตรู่ เราบอกลาหมู่บ้าน บิมตัง เราเดินลงไปและข้ามทุ่งหญ้าสูง (Sangure Kharka) หลังจากนั้นข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ดุด (Dudh) เราเดินผ่านป่าดอกกุหลาบพันปี โรโดเด็นทรอนและเดินตามเส้นทางผ่านหุบเขาที่แคบ และเราไปถึงจุดที่สูงที่สุดที่หุบเขา Karche (2785 เมตร)

 

เราเดินข้ามทุ่งนาก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนสันเขา หลังจากนั้นเส้นทางเดินออกมาจากแนวสันเขาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไหลไปตามฝั่งแม่น้ำ คือหมู่บ้าน กอ (Gho 2580 เมตร) และค้างคืนที่นี่

วันที่ 14: ทิลิเช (Tiliche, 2,300 เมตร): 2-3 ชั่วโมง เดิน, รถจิ๊บไป เบสิสะหะ (Besisaha): 5-6 ชั่วโมง: (-,-,-)

IMG_1045.jpg

เราบอกลาหมู่บ้าน กอ (Goa 2580 เมตร) จากหมู่บ้าน กอ เราเดินตามทางรถไปเรื่อย ๆ ผ่านต้นมะเดื่อและต้นโรโดเดนดรอน จนถึงหมู่บ้านทิลิเจ และเรานั่งรถจิ๊บไปยังหมู่บ้าน เบสิสะหะ และค้างคืนที่นี่

วันที่ 15: กาฐมาณฑุ โดยรถจิ๊บ (1,300m/6 -7 hours): (-,-,-)

P1030718.JPG

เรานั่งรถสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้าตรู่ ระหว่างทางเราจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา หิมาลชูลิ และ มนัสลู II (Himalchuli และ Manaslu II) เพลิดเพลินไปกับชนบทของประเทศเนปาลด้วยเนินเขาสีเขียวแม่น้ำที่คดเคี้ยวฟาร์มที่ตั้งตระหง่าน เทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่ 

วันที่ 16: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 16 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา ในเส้นทางเทรก Manaslu เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels & Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels & Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page