top of page
P1060993_edited.jpg

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Mardi Himal Trek - 8 Days
มารดิ หิมาล เทรก

8 วัน

ไม่รวมอาหาร USD 830/คน

รวมอาหาร USD 900/คน

จุดสูงสุด: 4,500 เมตร

8D Mardi himal.png

ไม่รวมอาหาร USD 830/คน

รวมอาหาร USD 900/คน

ออกเดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป

 

Thanks for your order!

Trip Introduction

การเดินป่าเส้นทางมารดิ หิมาล เป็นอีกเส้นทางที่เหมาะสมกับนักเดินทาง ที่นักเดินทางไม่เยอะ เป็นเส้นทางที่เงียบสงบ ในเขตอันนาปุรณะ เป็นการเดินสู่ยอดเขาที่ไม่สูงมากนัก ระหว่างทางเดินสู่ มารดิ หิมาลเบสแคมป์ ผ่านป่าที่สมบูรณ์เขียวชอุ่ม ผ่านหมู่บ้าน เรือกสวนไร่นาแบบขั้นบันได แม่น้ำ ไปจนถึง วิวอันน่าทึ่งสวยงามของ ยอดเขาอันนาปุรณะ ยอดเขามัจฉปูชเรย์ (หางปลา) และภูเขา ฮิลชูลิ และ มารดิ หิมาล

 

สิ่งที่นาสนใจของเส้นทางนี้ เป็นการเดินแบบวงกลมเป็นระยะทางสั้นๆ โดยที่เราไม่ต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิม นอกจากนี้เรายังได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของ ชาวท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับวิวทิวทัศน์ อันสวยงาม

P1060579.jpg

Trip Highlight

 • ประสบการณ์ชมหิมาลัย ในการเดินทางไปเมืองโปขรา

 • เทือกเขา อันนาปุรณะ ที่สูงมากกว่า แปดพันเมตร รวมไปถึง ยอดเขามัจฉปุชเรย์

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากมารดิ หิมาล เบสแคมป์

 • สีสรร อันสวยงามของป่า ดอกกุหลาบพันปี

 • วัฒนธรรม และหมู่บ้านอันสวยงามของชาวบ้านท้องถิ่น

P1060821.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ในเมืองกาฐมาณฑุ และโรงแรม เมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • *อาหารบนเขาสามมื้อตามโปรแกรมที่กำหนด (optional) 

 • ตั๋วเครื่องบินภายในเมือง กาฐมาณฑุ - โปขรา - กาฐมาณฑุ

 • รถจิ๊บส่วนตัว โปขรา-ดัมปุด, ซิดดิ้ง-โปขรา

 • เทรกกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน (ลูกค้าสองท่าน/ลูกหาบ 1 คน) รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card )

 • Thai Nepal Travels and Treks duffel bag (คืนเมื่อเทรกเสร็จ)

 • ถุงนอน

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • *อาหารบนเขา สามมื้อ ตามโปรแกรมที่กำหนด (optional)

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าตรวจดควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: กาฐมาณฑุ-โปขรา-กานเ-ดิวลารี่ (Deurali 2,232 m) : (เช้า,เที่ยง,เย็น) 3-4 ชั่วโมง
วันที่ 03: โลแคมป์ (Low camp 2970 m): 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 04: ไฮแคมป์ (High camp 3540 m) 4-5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 05: จุดชมวิว (Upper viewpoint 4250 m) - โลแคมป์: 3-4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)
วันที่ 06: หมู่บ้านสีดดิง (Sidhing Village 1700 m): 4-5 ชั่วโมง นั่งรถไปยังเมืองโปขรา 4 ชั่โมง: (เช้า,-
,-)
วันที่ 07: เดินทางสู่เมืองเมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที): (เช้า,-,เย็น)

วันที่ 08: เดินเทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" และพุดคุยนัดหมายรายละเอียดทริป เพื่อให้ทุดท่านได้เตรียมตัว และมีความมั่นใจในการร่วมเดินทางไปกับ Thai Nepal Travels and Treks ของเรา เราพักค้างคืนที่กาฐมาณฑุ

วันที 02: โปขรา - กานเด (Kande) - ดิวราลี่ (Deurali 2,125 เมตร) นั่งรถ 1 ชั่วโมง และเดิน 4 ชั่วโมง : (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1060415.jpg

เราเดินทางสู่เมือง โปขรา ในตอนเช้า โดยเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส เราจะมองเห็นทือกเขา หิมาลัย ตามเราไปจนถึงเมืองโปขรา จากหน้าต่างเครื่องบินทางด้านขวา ทันทีที่เราไปถึงเมือง โปขรา เราเริ่มต้นโดยการนั่งรถ ไปยังหมู่บ้าน กานเด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินป่าของเราในวันนี้ เราเดินขึ้นบันไดหิน ผ่านทุ่งนา ผ่านป่า ผ่านหมู่บ้าน ออสเตรเลียนแคมป์ จนถึง หมู่บ้าน โปทะนา

 

หลังจากนั้นเราพักรับประทานอาหารที่หมู่บ้าน โพทนา และเริ่มเดินต่อ ระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับวิว อันสวยงามของ ยอดเขา อันนาปุรณะใต้ ยอดเขาฮินชูลิ ยอดเขามัจฉะปูชเรย์ เป็นต้น เราเดินป่าเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงข้ามหลายหมู่บ้านเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเราในวันนี้ หมู่บ้านดิวราลี่ แห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ด้วยมุมมองที่ครอบคลุมทุกด้านของเทือกเขาแอนนาปุรณะและหุบเขาโปขระ เราจะหยุดที่ ดิวราลี่เพื่อพักค้างคืนรับพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 03: โลแคมป์ (Low camp 2970 m): 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

forest camp4.jpg

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เส้นทางในวันนี้ เราเดินผ่านป่าหนาทึก ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ ของป่าประเทศเนปาล ไปจนถึง โลแคมป์ เราเดินผ่านป่าดอกกุหลาบพันปี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเนปาล เราเดินผ่านป่า อันเงียบสงบ จนถึงที่ ฟอร์เรสแคป์ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โขการ์ ระหว่างทางเราจะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ ของ ยอดเขา มัจฉะปูชเรย์ และ มารดิหิมาล ไปจนถึง โลแคมป์ และพักค้างคืนที่นี่ จากโลแคมป์ เราจะได้เห็นวิวที่สวยงามของภูเขามัจฉปูชเรย์ (ภูเขาหางปลา) รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวท้องถิ่นที่นี่

วันที่ 04: ไฮแคมป์ (High camp 3540 m) 4-5 ชั่วโมงมง): (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1060809.jpg

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราออกเดินทาง เดินขึ้นเนินไปตามสันเขา เราเดินขึ้นเนินไปตามแนวสันเขา ผ่านป่า และต้นไม้เริ่มลดน้อยลง เปลี่ยนเป็นพุ่มไม้ของต้นดอกกุหลาบพันปี ตลอดการเดินทาง ถ้าโชคดี เราอาจเจอนกยูง (ซึ่งเป็นนกประจำชาติของประเทศเนปาล) หลังจากนั้น เราเริ่มไต่ขึ้นสู่งที่สูง สู่ไฮแคมป์ ซึ่งเป็นที่พักค้างคืนของเราที่นี่ ถ้าอากาศแจ่มใสและ เวลาเหลือมากพอในวันนี้ เราอาจไปจุดชมวิว เพื่อชมดวงอาทิตย์ตกดินในวันนี

วันที่ 05: จุดชมวิว (Upper viewpoint 4250 m) - โลแคมป์: 3-4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

P1060821.jpg

ระหว่างทางไปยังจุดชมวิว เส้นทางเดินขึ้นๆลงๆ และบางครั้งเราเจอทางเดินขึ้นที่แคบและสูงชัน เดินผ่านทุ่งหญ้า หลังจากนั้นเดินขึ้นไปตามสันเขาแคบๆ จนถึง จุดชมวิว ณ จุดชมวิวแห่งนี้ เราจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอย่างมาก

 

เราสามารถมองเห็น ยอดเขามารดิ หิมาล (5587 เมตร) ยอดเขาอันนาปุรณะ I (8091 เมตร) ยอดเขาอันนาปุรณะใต้ (7219 เมตร) ยอดเขาฮุนชูลิ (6441 เมตร) บาราฮา สิกขา (ยอดเขาฝาง) (7647 เมตร) ยอดเขา เตนท์พีค (5695 เมตร) สิงหชูลิ (6501 เมตร) ยอดเขามัจฉปูชเรย์ (6993 เมตร) และยอดเขาอื่นๆ หลังจากชื่นชมความงาม และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว เราเดินกลับไปยัง ไฮแคมป์ รับประทานอาหารเช้า และเดินต่อไปยัง โลแคมป์ และพักค้างคืนที่นี่

วันที่ 06: สีดดิง (Sidhing Village 1700 m): 4-5 ชั่วโมง นั่งรถไปเมืองโปขรา 4 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

20191207_132106.jpg

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า แล้ว เราออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน สีดดิง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ สวยงาม ห่างไกลจากความวุ่นวาย ซึ่งเป็นจุดที่มีถนนใหญ่ตัดผ่าน เรานั่งรถจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปยังเมืองโปขรา หลังจากถึงเมืองโปขรา แล้วพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวชม ซื้อสินค้าพื้นเมืองรอบๆ ทะเลสาบเฟวา เราพักค้างคืนที่เมืองโปขรา

วันที่ 07: กาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยเครื่องบิน (30 นาที):  (เช้า,-,เย็น)

P1030718.JPG

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางสู่สนามบิน เมืองโปขรา เพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุในตอนเช้า ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายของเครื่องบิน เราจะได้พบกับมุมมองที่น่าทึ่งและสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ ในตอนค่ำ Thai Nepal Travels and Treks ได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทางของเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 08: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 08 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page