top of page
P1040905.JPG

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Kathmandu-Lumbini - 6 Days
กาฐมาณฑุ-ลุมพินี

6 Days

USD 850/Person

4 Star hotel

Trip Introduction

ทริปของเราเริ่มต้นที่เมือง ลุมพินีซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้ศรัทธา ในศาสนาพุทธต้องเดินทางมาสักการะสักครั้งในชีวิต เยี่ยมชมวัดนานาชาติของประเทศต่าง เช่น วัดไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน เป็นต้น เยี่ยมชมวัดมายาเดวี ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และวิหาร ของพระเจ้าอโศก

เยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถาน กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นที่เจ้าชายสิทธัตถะ (ภายหลังพระพุทธเจ้า) ประสูติและใช้ชีวิตยี่สิบเก้าปีในพระราชวัง การเดินทางครั้งนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ก่อตั้งปรัชญาในการขจัดทุกข์ในชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง

USD 850/person

Minimum start from 2 persons

 

Thanks for your order!

Trip Highlight

 • วัดนานาชาติหลากหลายประเทศในอุทยานลุมพินี

 • เมืองลุมพินี ซึ่งเป็นเมืองประสูติของพระพุทธเจ้า และได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 • พระราชวังในกรุงกิบิลพัสดุ์สถานที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกบวช

 • สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเนปาล

 • การเดินทางเหมาะกับครอบครัว ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ

internation temple - Copy.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ เมืองลุมพินี พร้อมอาหารเช้าและเย็น

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • ไกด์ ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • รถยนต์ส่วนตัว เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

P1040940.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับเมืองกาฐมาณฑุ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • อาหารนอกเหนือจากในโปรแกรม

 • ค่าวีซ่าประเทศเนปาล

 • ค่าประกันเดินทาง

 • ค่าตรวจโควิด PCR Test

 • ทิป สำหรับไกด์และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

Myanmar.gif
P1040940.JPG

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)
วันที 02: เดินทางสู่เมืองลุมพินีโดยรถยนต์ 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 03: เที่ยวชมเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ และอุทยานแห่งชาติลุมพินี:(เช้า,-,เย็น)  
วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

วันที่ 05:เที่ยวชมวัดสยมภูวนาท-พระราชวังกาฐมาณฑุ-วัดพุทธานาท: (เช้า,-,เย็น)
วันที่ 06: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง:  (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัทThai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: เดินทางสู่เมืองลุมพินีโดยรถยนต์ 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,-,เย็น)

20190505_185954-EFFECTS.jpg

วันนี้หลัง รับประทานอาหารเช้า เรานำท่านเดินทางไปยังเมืองลุมพินีโดย รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งใช้เวลาในการบินประมาณ 7-8 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงเมืองลุมพินี เรานำท่านเที่ยวชมวัดนานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลุมพินี เช่น วัด เกาหลี จีน ออสเตรเลีย เยอรมัน และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งวัดไทยลุมพินีด้วย โดยใช้สามล้อเครื่องในการเดินทาง

หลังจากนั้นเที่ยวชม วิหารมายาดีวี (Maya Devi Temple) ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ของพระพุทธเจ้า รอยพระบาทของพระกุมารสิทธัตถะ วางไว้ตรงจุดประสูติ ภายในวัด หน้าวิหารมายาดีวี มีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Scared Pond) ที่พระนางสิริมหามายา พุทธมารดาทรงเสด็จลงสรงน้ำในสระโบกขรณี เสด็จขึ้นจากสระน้ำได้ ดำเนินไปได้ 25 ก้าว ก็ให้พระประสูติกาลพระกุมารน้อย ในท่าประทับยืน พระกรเหนี่ยวกิ่งต้นสาละ และเป็นที่อาบน้ำหลังประสูติของพระพุทธเจ้า เราพักค้างคืนที่เมืองลุมพินี

วันที่ 03: เที่ยวชมเมืองกบิลพัสดุ์ :(เช้า,-,เย็น)    

P1050387.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางไปยังเมือง กบิลพัสดุ์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากเมืองลุมพินี ระหว่างทางเราเยี่ยมชมชมวัดนิโกรธาราม หรือที่เรียกกันว่ากุดัน อยู่ห่างจากเตาลิฮาวาไปทางใต้ประมาณ 2.5 กม. ที่นี่เป็นที่ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะศากยะ พระบิดาของพระพุทธเจ้าทรงสร้างวิหารขนาดใหญ่เพื่อต้อนรับพระราชโอรสเป็นครั้งแรกหลังจากที่สิทธัตถะตรัสรู้แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาหลังจากตรัสรู้แก่สาวก รวมทั้งยโสธรามเหสีและพระโอรสราหุล

 

หมู่บ้านติเลาราก๊อตที่เจ้าชายสิทธัตถะโคตมยังหนุ่มใช้ชีวิต 29 ปีโดยใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายก่อนที่จะออกจากชีวิตหรูหราเพื่อออกบวช 

วันที่ 04: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,-,-)

P1060103.jpg

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเราบอกลาเมืองลุมพินี และเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง หลังจากถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 05: เที่ยวชมวัดสยมภูวนาท-พระราชวังกาฐมาณฑุ-วัดพุทธานาท: (เช้า,-,เย็น)

P1060103.jpg

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้า เรานำท่านเที่ยวชมมรดกโลกอีกสามแห่ง เริ่มต้นที่ เจดีย์สยมภูวนาท หรือวัดลิง (Swayambhunath Stupa) เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่บนเนินเขาในหุบเขากาฐมาณฑุทางตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ถูกค้นพบโดย ปู่ทวดของกษัตริย์ มานะเทวะ ในปี 464-505 ก่อนคริสกาล มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2000 ปี

ตามด้วย พระราชวังกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กาฐมาณฑุ คนในท้องถิ่นรู้จักบริเวณนี้ด้วยชื่อเดิมว่าหนุมาน โดการ์ แปลว่า หนุมานผู้รักษาประตูวัง ไฮไลท์ ของพระราชวังแห่งนี้คือ วัดเจ้าแม่ตะเลจูภาวิณี ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญทางศาสนาฮินดูใน 1 ปี เปิดให้เข้าสักการะ เพียง 1 วัน ในช่วงเทศกาล ดาร์ไซ วัดพระกฤษณะวิหารรูปแปดเหลี่ยมซึ่งอุทิศให้กับพระกฤษณะถูกสร้างขึ้นในปีค. ศ. 1649 โดย ประเทพมัลละ เพื่อรำลึกถึงราชินีที่ตายทั้งสองพระองค์ มีการเอ่ยถึงในภาพลวงตาว่าพระวิหารมีรูปปั้นของกษัตริย์และราชินีของพระองค์เป็นตัวแทนของ พระกฤษณะ

และปิดท้ายด้วยมรดกโลกแห่งสุดท้ายของเราในวันนี้คือ พระราชวังปาทัน หรือที่เรียกว่าเมืองแห่งวิจิตรศิลป์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในหุบเขากาฐมาณฑุ ที่มีสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ยังคงความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณวิหาร และศาลเจ้า งานแกะสลักอันประณีต ทั้งแบบชาวฮินดูและชาวพุทธ

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ โรงแรมที่พักชอปปิ้ง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 06: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 06 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page