top of page
Image by Laurentiu Morariu

Head Out on Your Next

Hiking Adventure

Langtang - Gosaikunda Lake - 13 Days
ลังตัง - ทะเลสาบโกไซกุนดา เทรก

13 Days

THB 32,700/Person

Join date:

06-18 April 2023

13D-Langtang-Gosainkunda-Lake.png

Join Group

Only THB 32,700/person

* Start from 4 persons

No. of Person                       Price/person

06 - 18 Apr 23 --------------------- 10 

Trip Introduction

อุทยานแห่งชาติลังตัง เป็นพื้นที่เดินป่าที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสามของประเทศเนปาล เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองหลวงกาฐมัณฑุ ใช้เวลาไม่มาก และมีทิวทัศน์ที่หลากหลาย คุณจะมองเห็น ภูเขาภายในสองสามวัน คุณจะเดินผ่านหมู่บ้าน ของชนเผ่า ตามัง (Tamang) ผ่านทุ่งหญ้า แหล่งเกษรตกรรม ภูเขาสูงธารน้ำแข็งและยอดเขาที่ติดพรมแดนทิเบต เขตพื้นที่ลังตังได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของชาวทิเบตเป็นส่วนใหญ่ เราจะเดินผ่านป่ากุหลาบพันปี ป่าไม้ไผ่ น้ำตกที่ตั้งตระหง่าน และเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ทำให้การเดินป่าในเขตลังตัง มีความหลากหลายมากที่สุดในบริเวณใกล้เคียงที่เมืองกาฐมาณฑุ

langtang.jpg

Trip Highlight

 • ทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา มนังสลู, คเนชหิมาล และเทือกเขา อันนาปุรณะ

 • สำรวจวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าตามัง และ การดำเนินชีวิตแบบทิเบต

 • ชื่นชม ร่มรื่นไปกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสัตว์ป่า ทั้ง ลิง นกหลากหลายชนิด และเรดแพนด้า

Langtang2.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • รถจิ๊บส่วนตัว เมืองกาฐมาณฑุ - ไซยาบูเบสิ และ ดุนเช - กาฐมาณฑุ 

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม 

 • อาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรกแกรม

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม)รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (PARK permit, TIMS card )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffer bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ถุงนอน

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าตรวจโควิด PCR test

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ โดยทั่วไป 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
_B100250.jpg

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

วันที่ 02: ไซยาบรูเบสิ (Syabrubesi, 1,550 เมตร) 145 กิโลเมตร/ 8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 03: ลามะ (Lama Hotel, 2,380 เมตร) 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 04: ลังตัง (Langtang village, 3,430 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

​วันที่ 05: กยานจิน กอมปา (Kyanjin Gompa, 3,870 เมตร) 3-4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 06: พักปรับสภาพร่างกาย และสำรวจ ยอดเขา ทเซอรโก ริ (Tserko Ri, 5,000 เมตร) 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 07: ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 08: ทุนโล ไซยาบรู (Thulo Syabru, 2,230 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 09: ซิงกอมปา (Sing Gompa, 3,584 เมตร) 5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 10: ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake/4380 เมตร) 5-6 ชั่วโมง

วันที่ 11: ดุนเช (Dhunche) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 12: กาฐมาณฑุ 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 13: เดินเทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: ไซยาบรูเบสิ (Syabrubesi, 1,550 เมตร) 145 กิโลเมตร/ 8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Langtang1.jpg

เราเดินทางออกจากเมืองกาฐมาณฑุ ไปยังเมืองไซยาบรูเบสิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่า ของหุบเขา ลังตัง การเดินทางของเราจะอยู่บนถนนคดเคี้ยวและขรุขระบ้างในบางครั้ง ในวันที่อากาศปลอดโปร่งเราจะเพลิดเพลินไปกับมุมมองที่โดดเด่นของ มนังสลู, อันนาปุรณะ และ คเนชหิมาล การเดินทางของเราในวันนี้จะสิ้นสุดลงที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ไซยาบรูเบสิ เราพักค้างคืนที่ ไซยาบรูเบสิ                           

วันที่ 03: ลามะ (Lama Hotel, 2,380 เมตร) 6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

PB110263.jpg

วันนี้เราเดินตามแม่น้ำ ลังตัง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินผ่านป่า โอ๊ค ป่าดอกกุหลาบพันปี โรโดเดนดรอนและป่าไม้ไผ่ เราข้ามสะพานแขวนไปตามเส้นทาง หมู่บ้าน โบเต โคสี (Bhote Kosi) ผ่านหมู่บ้าน ไซยาบรู เก่า (Old Syabru) เพื่อข้ามสะพานไปทางด้านใต้ของแม่น้ำ ลังตัง

 

เราเริ่มปีนขี้นยัง ป่าไผ่ ผ่านน้ำตก ด้านหลังของป่าไม้ไผ่ เราเดินข้ามแม่น้ำ แดงดุง (Dangdung) เดินต่อไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นปีนขึ้นไปที่สะพานแขวนเหล็กเหนือแม่น้ำ ลังตัง จากนั้นเราจะเริ่มมองเห็นที่พักทั้งหกแห่ง ที่หมู่บ้าน ชางตัง (Changtang) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) เราจะค้างคืนที่หมูบ้านแห่งนี้

วันที่ 04: ลังตัง (Langtang village, 3,430 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

90044384_3044214488964346_45027429703735

เราเดินขึ้นจากโรงแรมลามะและเพลิดเพลินไปกับภูมิประเทศของภูเขาที่มีน้ำตกที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเราไปถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีของ Ghoda Table เราจะเริ่มเห็นยอดเขาสีขาวของเทือกเขา ลังตัง เส้นทางของเรายังคงปีนขึ้นไปตามหุบเขากว้างใหญ่ผ่านสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวไม่กี่แห่งที่ใช้โดยชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ เราเดินผ่านอารามของชาวพุทธ ก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน ลังตัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเดือนเมษายนปี 2015

วันที่ 05: กยานจิน กอมปา (Kyanjin Gompa, 3,870 เมตร) 3-4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Kyanjin.jpg

เราเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้าน มุนดิ และเมือง กยานจิน กอมปา (Kyangjin Gompa) ซึ่งเป็นอารามหลักของภูมิภาคนี้ เราเดินผ่านกังหันหมุนน้ำ วงล้อมนต์ตรา และ จอเต็น กับกองหินศักดิ์สิทธิ์ ที่สลักข้อความศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นเดินผ่านกำแพง มนี ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลทำจากหินที่สลักคำอธิษฐานไว้ เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 06: พักปรับสภาพร่างกาย และสำรวจ ยอดเขา ทเซอรโก ริ (Tserko Ri, 5,000 เมตร) 7-8 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

langtang1.png

เราใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อสำรวจ ยอดเขา ทเซอรโก ริ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับระดับความสูงได้อีกด้วย เราเริ่มต้นในตอนเช้า เราเดินทางผ่าน ทุ่งหญ้าก่อนที่จะขึ้นไปถึง ทเซอรโก ริ มุมมองพระอาทิตย์ขึ้นจากด้านบนของ ทเซอรโก ริ เป็นอะไรที่งดงามมาก

 

หลังจากชมความงามวิวทิวทัศน์แล้ว เราเดินทางกลับไปที่ หมู่บ้าน กยานจิน กอมปา ในช่วงบ่ายและสำรวจวัดวาอารามที่สวยงามของหมู่บ้าน รวมไปถึง ความงามของหิมาลัยโดยรอบ ธารน้ำแข็ง นกและแพะภูเขา เป็นต้น เราพักค้างคืนที่หมู่บ้าน กยานจิน กอนปา อีกหนึ่งคือน

วันที่ 07: ลามะ โฮเต็ล (Lama Hotel) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

kyanjin3.jpg

หลังรับประทานอาหารเช้า เราดินไปยัง ลามะ โฮเต็ล การเดินป่าส่วนใหญ่ในวันนี้จะเดินลง ผ่านป่าและหมู่บ้านอันสวยงานของชาวเผ่า ตามัง (Tamang) นอกจากนี้เรายังได้เพลิดเพลินไปกับมุมมองที่แตกต่างกันของเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเดินลง พักค้างคืนที่ลามะ โฮเต็ล

วันที่ 08: ทุนโล ไซยาบรู (Thulo Syabru, 2,230 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Temple-in-Thulo-Syabu.gif

เราเริ่มต้นการเดินทางของเราด้วยการปีนขึ้นไปที่หมู่บ้าน ริมเช (Rimche) จากที่นี่เราลงไปที่ฝั่งแม่น้ำลังตัง เราเดินต่อไปยัง หมู่บ้านไม้ไผ่ และเริ่มเดินขึ้น จากที่นี่เราเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านทุนโล ไซยาบรู การเดินไปหมู่บ้านแห่งนี้มีสองเส้นทาง คืนข้ามสะพานอีกด้านนึงที่เดินทางมาจากเมืองดุนเช แต่เราเดินตามเส้นทางที่ผ่านโรงแรม พาฮาเร และน้ำตกที่ความสูง 2210 เมตร ไปถึง หมู่บ้าน ทุนโลไซยาบรู เราพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 09: ซิงกอมปา (Sing Gompa, 3,584 เมตร) 5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Sing gompa.jpg

เราสามารถเดินไปหมู่บ้าน ซิง กอมปา ได้จากหมู่บ้าน ไซยาบรูเบสิ โดยผ่าน ถุนโล ไซยาบรู จากการเดินป่าเส้นทางลังตัง หรือเดินลงจากหมู่บ้านดุนเช ที่ความสูง 1,960 เมตร วันนี้เป็นการเดินช่วงสั้นๆ ผ่านป่ากุหลาบพันปี โรโดเด็นรอน, เฮมล็อคและต้นโอ๊ก จนถึงหมู่บ้าน ซิงกอมปา

 

ระหว่างทางเดินคุณจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขา ลังตัง และภูเขา ลังตังหิมาล หลังจากเดินทางถึงหมู่บ้านแล้ว เราไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชีส และอารามพุทธ ซิงกอมปา ในหมู่บ้าน เราค้างคืนที่ หมู่บ้านซิงกอมปา

วันที่ 10: ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake/4380 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

edit-size-langtang3.png

วันนี้เราจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง เราจะเดินตามสันเขาเป็นส่วนใหญ่ หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเดินขึ้นไปหมู่บ้าน ชานลัง ปาติ (3,550 เมตร) และปีนขึ้นยัง เลอรีบินา ยัก ณ ที่แห่งนี้เราจะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงาม อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง ลิลุง

 

หลังจากนั้นเราเดินลดเลี้ยวตามเส้นทางไปเรื่อยๆ จนไปถึง ทะเลสาบ ซาราวาติ กุนด์ ที่ 4,100 เมตรซึ่ งเป็นทะเลสาบแห่งแรกของ ในทะเลสาบทั้ง 9 แห่ง ในซีรี่ของ ทะเลสาบ โกไซกุนดา ทะเลสาบที่สองคือ ทะเลสาบ ไบรัพ กุนด์ และที่สามคือ โกไซกุนดา ซึ่งมีศาลเจ้าและสถานที่แสวงบุญหลายแห่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ คุณสามารถเดินไปรอบ ๆ ทะเลสาบโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เราพักค้างคืนที่ โกไซกุนดา

วันที่ 11: ดุนเช (Dhunche) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น

Gosainkunda5.png

วันนี้เรากำลังเดินลงเนินย้อนกลับไปทางเดิม สู่หมู่บ้าน ดุนเช เดินผ่านป่า สน และป่าดอกกุหลาบพันปี กลับไปยัง หมู่บ้าน ซิง กอมปาวันนี้เราโบกมือลา ทิ้งภาพภูเขาที่อยู่เบื้องหลังเรา เดินลงสู่หมู่บ้าน ดุนเช เราค้างคืนที่ หมู่บ้านดุนเช

วันที่ 12:กาฐมาณฑุ 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Langtang.jpg

หลังจากอาหารเช้าเรานั่งรถทัวร์ กลับไปที่ เมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ

 

ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทาง ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 13: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 13 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page