top of page
edit-size-langtang3.png

Your world. Your way.
Life is going on.

08
days

Gosainkunda Lake
ทะเลสาบโกไซกุนดา เทรก

8D Gosainkunda lake.png

Join Group

Only US$ 660/person

from 2 persons

No. of Person                       Price/person

 03 - 10 Dec 22 --------------------- 10 

Trip Introduction

ทะเลสาบโกไซกุนดา เป็นสถานที่สำคัญ สำหรับการจาริแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู ในเทศกาลเดือนเพ็ญ จไนปุรนีมา ช่วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม ของทุกปี ชาวฮินดูหลายพันคนเดินทางไปทะเลสาบอันเพื่อจะอาบน้ำชำระตัวในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ตามตำนานเชื่อกันว่า พระศิวะทรางสร้างทะเลสาบนี้โดยเอาตรีศูลแทงเข้าไปในภูเขา น้ำพุ่งออกมากลายเป็นน้ำพุสามแห่ง และเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำตรีศุลี ช่วงระยะการเดินทางเริ่มต้นจากเมืองดุนเช ระหว่างทาง เราเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา มนังสลู, คเนชหิมาล และเทือกเขา อันนาปุรณะ มีอารามพุทธ และโรงงานทำชีส เส้นทางเดินสู่ทะเลสาบโกไซกุนดา เป็นเส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินระยะสั้น ๆ จากเมือง กาฐมาณฑุ

Sing gompa.jpg

Trip Highlight

 • ทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา มนังสลู, คเนชหิมาล และเทือกเขา อันนาปุรณะ

 • สำรวจวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าตามัง และ การดำเนินชีวิตแบบทิเบต

 • ชื่นชม ร่มรื่นไปกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสัตว์ป่า ทั้ง ลิง นกหลากหลายชนิด และเรดแพนด้า

 • สำรวจทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์โกไซกุนดา

_B100253.jpg

ค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมแบบเตียงคู่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมอาหารเช้า

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • รถจิ๊บส่วนตัว เมืองกาฐมาณฑุ - ดุนเช - กาฐมาณฑุ 

 • ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม 

 • อาหารบนเขา สามมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม

 • เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ลูกหาบ (ลูกค้า 1 คน น้ำหนักของไม่เกิน 10 กิโลกรัม)รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตการเทรก (PARK permit, TIMS card )

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

 • Thai Nepal Travels & Treks duffel bag (คืนเมื่อจบทริป)

 • ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

P1070561.JPG

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 • น้ำและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำชา กาแฟ โค๊ก แป๊บซี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ อื่นๆ เป็นต้น

 • ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • ค่าวีซ่าเนปาล

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมาณฑุ และโปขรา ในกรณีที่กลับมาจากเทรกเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด

 • ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ และคน ขับรถ 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ อาบน้ำร้อนบนเขา ชาร์จแบตเตอร์รี่ บนเขาช้อปปิ้ง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก/หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเมือง ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

P1070557.JPG
20161110_114342.jpg

Short Itinerary

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

วันที่ 02: ดุนเช (Dhunche/ 1,960 เมตร) 7 ชั่วโมง โดยรถทัวร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 03: ซิงกอมปา (Sing Gompa/ 3,584 เมตร) 5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 04: ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake/4380 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 05: ซิงกอมปา (Sing Gompa/ 3,584 เมตร) 4 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 06: ดุนเช (Dhunche) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 07: กาฐมาณฑุ 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

วันที่ 08: เดินเทางกลับโดยสวัสดิภาพ อำลาเพื่อนเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

วันที่ 01: เดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (1,300 เมตร): (-,-,เย็น)

plane wings

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks รอรับท่านที่สนามบิน เมื่อเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้วมองหาตัวแทนของเราพร้อมกับป้ายต้อนรับ ของบริษัท Thai Nepal Travels and Treks ที่ประตูขาออกของสนามบิน ตรีภูวัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่ยังโรงแรมที่พัก หลังจากลงทะเบียนเข้าพักแล้ว คุณสามารถพักผ่อนหย่อนใจ หรือเดินเที่ยวช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ในตอนเย็นเราจัด "งานเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน" ที่ร้านอาหารเนปาลแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมการแสดงระบำ ของเนปาลรวมทั้งอาหารมื้อพิเศษแบบต้นฉบับเนปาลโดยเฉพาะ

วันที 02: เมืองดุนเช (Dhunche/ 1,960 เมตร) 7 ชั่วโมง โดยรถทัวร์: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Langtang1.jpg

เราเดินทางออกจากเมืองกาฐมาณฑุ ไปยังเมืองดุนเช ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าของหุบเขา ลังตัง การเดินทางของเราจะอยู่บนถนนคดเคี้ยวและขรุขระบ้างในบางครั้ง ในวันที่อากาศปลอดโปร่งเราจะเพลิดเพลินไปกับมุมมองที่โดดเด่นของ มนังสลู, อันนาปุรณะ และ คเนชหิมาล การเดินทางของเราในวันนี้จะสิ้นสุดลงที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ดุนเช เราพักค้างคืนที่ ดุนเช   

วันที่ 03: ซิงกอมปา (Sing Gompa, 3,584 เมตร) 5 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Sing gompa.jpg

เราสามารถเดินไปหมู่บ้าน ซิง กอมปา ได้จากหมู่บ้าน ไซยาบรูเบสิ โดยผ่าน ถุนโล ไซยาบรู จากการเดินป่าเส้นทางลังตัง หรือเดินลงจากหมู่บ้านดุนเช ที่ความสูง 1,960 เมตร วันนี้เป็นการเดินช่วงสั้นๆ ผ่านป่ากุหลาบพันปี โรโดเด็นรอน, เฮมล็อคและต้นโอ๊ก จนถึงหมู่บ้าน ซิงกอมปา

 

ระหว่างทางเดินคุณจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขา ลังตัง และภูเขา ลังตังหิมาล หลังจากเดินทางถึงหมู่บ้านแล้ว เราไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชีส และอารามพุทธ ซิงกอมปา ในหมู่บ้าน เราค้างคืนที่ หมู่บ้านซิงกอมปา

วันที่ 04: ทะเลสาบโกไซกุนดา (Gosaikunda Lake/4380 เมตร) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

edit-size-langtang3.png

วันนี้เราจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง เราจะเดินตามสันเขาเป็นส่วนใหญ่ หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราเดินขึ้นไปหมู่บ้าน ชานลัง ปาติ (3,550 เมตร) และปีนขึ้นยัง เลอรีบินา ยัก ณ ที่แห่งนี้เราจะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงาม อันนาปุรณะ, เทือกเขา ฮินชูลิ, เทือกเขามนัสลู, เทือกเขา คเนช และ เทือกเขาลังตัง ลิลุง

 

หลังจากนั้นเราเดินลดเลี้ยวตามเส้นทางไปเรื่อยๆ จนไปถึง ทะเลสาบ ซาราวาติ กุนด์ ที่ 4,100 เมตรซึ่ งเป็นทะเลสาบแห่งแรกของ ในทะเลสาบทั้ง 9 แห่ง ในซีรี่ของ ทะเลสาบ โกไซกุนดา ทะเลสาบที่สองคือ ทะเลสาบ ไบรัพ กุนด์ และที่สามคือ โกไซกุนดา ซึ่งมีศาลเจ้าและสถานที่แสวงบุญหลายแห่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ คุณสามารถเดินไปรอบ ๆ ทะเลสาบโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เราพักค้างคืนที่ โกไซกุนดา

วันที่ 05: ซิงกอมปา (Sing Gompa) 5-6 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

_B080056.jpg

วันนี้เรากำลังเดินลงเนินย้อนกลับไปทางเดิม สู่หมู่บ้าน ซิง กอมปา เราพักรับประทานอาหารกลางวันที่ หมู่บ้านชาลัง ปาติ และเดินผ่านป่า สน และป่าดอกกุหลาบพันปี กลับไปยัง หมู่บ้าน ซิง กอมปา

วันที่ 06: ดุนเช (Dhunche) 6-7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น

Gosainkunda5.png

วันนี้เรากำลังเดินลงเนินย้อนกลับไปทางเดิม สู่หมู่บ้าน ดุนเช เดินผ่านป่า สน และป่าดอกกุหลาบพันปี กลับไปยัง หมู่บ้าน ซิง กอมปาวันนี้เราโบกมือลา ทิ้งภาพภูเขาที่อยู่เบื้องหลังเรา เดินลงสู่หมู่บ้าน ดุนเช เราค้างคืนที่ หมู่บ้านดุนเช

วันที่ 07:กาฐมาณฑุ 7 ชั่วโมง: (เช้า,เที่ยง,เย็น)

Langtang.jpg

หลังจากอาหารเช้าเรานั่งรถทัวร์ กลับไปที่ เมืองกาฐมาณฑุ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง หลังจากเดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุแล้ว เรานำท่านสู่โรงแรมที่พัก คุณอาจเพลิดเพลินไปกับวันสบาย ๆ โดยการพักผ่อน เที่ยวช็อปปิ้งย่านถนนทาเมลใกล้บริเวณที่พัก หรือสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองกาฐมัณฑุ

 

ในตอนค่ำ ไทยเนปาล เทราเวลได้ฉลองการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของเราด้วยอาหารค่ำอำลาเพื่อนร่วมเดินทาง ซึ่งเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ของเราในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น วันนี้เราพักค้างคืนที่เมือง กาฐมาณฑุ

วันที่ 08: เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ อำลาเพื่อนเดินทาง: (เช้า,-,-)

P1020843.png

เราเดินทางท่องเที่ยวมาถึงวันที่ 8 ของการเดินทางซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเนปาลของเรา เรานำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน ก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง ทางเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา Thai Nepal Travels and Treks และกลับมาร่วมเดินทางกับเราอีกครั้ง

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

Untitled design (1).png

ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัท Thai Nepal Travels and Treks โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page