top of page

Your world. Your way.
Life is going on.

01
days
Langtang Valley By Helicopter
หมู่บ้านลังตัง โดย เฮลิคอปเตอร์ - PLH-01

ขนาดกรุ๊ป: 2-5 ท่าน

ความสูง สูงสุด: 3,870 m

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ง่าย

จุดเริ่มต้นเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

จุดสิ้นสุดเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

อาหาร: -

ที่พัก: -

SHARE THIS TRIP
edit-size-langtang1.png
$ 1,420 USD
ค่าใช้จ่าย: $1,420 USD/ท่าน 
ผู้ร่วมเดินทาง:  2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ/ท่าน 

Trip Introduction

          

อุทยานแห่งชาติลังตัง เป็นพื้นที่เดินป่าที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสามของประเทศเนปาล อยู่ติดกับชายแดนประเทศทิเบต อุทยานแห่งชาติลังตัง มีสถานที่ที่น่าสนในอย่าง ทะเลสาบ โกไซกุนดา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดู และวัด กยานจิน กอมปา เป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่ง ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและจิตวิญญาณของชาวพุทธ

 

การเดินไปยังหมู่บ้านลังตัง ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาเดินประมาณ 2 สัปดาห์ การใช้เฮลิคอปเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เวลาสั้น ๆ ในการชมอุทยานแห่งชาติลังตัง โดยลังตัง เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ของเราเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินภายในประเทศ ที่เมืองกาฐมาณฑุ บินขนานไปกับเทือกเขาหิมาลัย บินผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย ผ่านเส้นทางเดินป่าสู่หมู่บ้านลังตัง คุณจะได้ชมวิวของ ยอดเขา ลังตังลิรุง จูเกิล หิมาล โดเจ คะเนศหิมาล และยอดเขาอื่นๆ  

 

Highlights ของการเดินทาง

  • ทัศนียภาพอันงดงามของ ยอดเขา ลังตังลิรุง จูเกิล หิมาล โดเจ คะเนศหิมาล และยอดเขาอื่นๆ  

  • ประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ เหนือน่านฟ้าประเทศเนปาล กับวิวอันงดงามของหิมาลัย

  • วิวทัวทัศน์อัสวยงามจากกาฐมาณฑุ ไปยังหมู่บ้านลังตัง และทะเลสาบโกไซกุนดา

  • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากหมู่บ้านลังตัง และทะเลสาบโกไซกุนดา

  • เที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของป่าฝนไปยังเทือกเขาอัลไพน์หมู่บ้านภูเขาแบบดั้งเดิม ความสวยงามของท้องนา การเกษตรแบบขั้นบันได

  • บินผ่าน เส้นทางการเดินเท้าไปยังลังตัง

 

ค่าบริการนี้รวม

  • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

  • เฮลิคอปเตอร์ บิน 2 ชั่วโมง

  • ใบอนุญาตเข้าสูอุทยานลังตัง

  • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง

05.30 น.               เดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศ

06.00-06.30 น.     บินสู่ หมู่บ้านกยานจิน กอมปา รับประทานอาหารเช้า ใช้เวลาสำรวจรอบๆ หมู่บ้าน ประมาณ 30 นาที

07.00-07.20 น.     บินไปยังทะเลสาบโกไซกุนดา ใช้เวลาสำรวจรอบๆ ทะเลาสาบ 15 นาที

07.40-08.00 น.     บินกลับเมืองกาฐมาณฑุ และเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก

 

***การเดินทางใช้เวลา 2 ชั่วโมง** 

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

bottom of page