top of page

Guthi ระบบการจัดการที่ไม่เหมือนใครในโลก

อัปเดตเมื่อ 29 มิ.ย. 2562


Patan Durbar Square

กูธิ (Guthi)คืออะไร?

ประเด็นร้อนที่ทำให้ประชาชนในเมืองกาฐมาณฑุ ต้องออกมาประท้วงกันอย่างสงบหลายพันคนซึ่งมีคนประท้วงจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเนปาล นับจากปี ค.ศ. 2006 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2019 กับประเด็น Guthi Bill ที่รัฐบาลเนปาลจะเข้ามาเรียกเก็บเงินกับที่ดิน ที่อยู่ในระบบ กูธิ และควบคุมสถานที่ทางศาสนาทั้งหมด


เอาแบบเข้าใจกันง่าย ๆ ใครหลาย ๆ คนที่เคยมาเที่ยวเนปาล คงรู้จัก วัดวา อาราม วัง มรดกโลก ต่าง ๆ ในประเทศเนปาล อย่างพระราชวังปาทัน พระราชวังกาฐมาณฑุ หรือแม้แต่วัด เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ภายใต้การดูแลของ กูธิ หรือ ทรัส หรือมาถึงเนปาลแล้ว นั่งรถออกจากสนามบิน ถ้าเดินทางเข้าสู่เมืองกาฐมาณฑุ ให้มองไปทางขวา จะเจอกับวัดปศุปตินาท พร้อมกับป้ายสีขาว ขนาดใหญ่ ที่เขียนว่า วัดปศุปตินาท ภายใต้การดูแลของ ทรัส


การประท้วงคัดค้าน Guthi Bill (Photo from Kathmandu Post on 20/06/2019)

กูธิ เป็นองค์กรทางสังคมที่ใช้ในการรักษาระบบสังคมเศรษฐกิจ เป็นระบบการปกครอง การจัดการสังคม แบบหนึ่งในประเทศเนปาล มีรายได้จากการเพาะปลูกหรือให้เช่าที่ดินเป็นสินทรัพย์ กูธิ เติมเต็มการบริการสาธารณะทางศาสนาและบทบาททางสังคม และมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสามัคคี ในสังคมของชาวเนวารี และป้องกันอนาธิปไตยที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษ ที่ 5 โน่นเลยนะคะ ผู้เขียนอาจเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ในประเทศเนปาลอยู่เลย เมื่อก่อนนี้การบริจาคที่ดินให้ กูธิ ถือเป็นการกระทำที่ดีมากและเชื่อกันว่ามีคุณธรรมทางศาสนาตามวัฒนธรรมเนปาล ในอดีตกษัตริย์และราชวงศ์รวมถึงคนในท้องถิ่นจะบริจาคที่ดินให้แก่ กูธิ ด้วยความเชื่อว่าจะนำการปลดปล่อยทางวิญญาณมาเจ็ดชั่วอายุคน นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสถานะในสังคม และได้รับการยกย่องอย่างสูง และเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการบริจาค คือ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐยึดทรัพย์เพราะมันถือเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ในการยึดครองดินแดนกูธี เหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ช่วยในการรวมที่ดินใน กูธิ ซึ่งใช้เป็นฐานในการสร้างรายได้ประจำและเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ Guthi Sansthan มีประชาชนประมาณ 2,335 คน รวมพื้นที่ 1.4 ล้าน ropanis ทั่วประเทศ Guthis เหล่านี้ในขณะที่การจัดการส่วนใหญ่โดยชาวเนวารี ในหุบเขากาฐมาณฑุ รวมถึงความไว้วางใจของศาสนาและประเพณีอื่น ๆ อีกมากมาย


ระบบ กูธิ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ระบบ กูธิ นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีพื้นฐานมาจากวรรณะต่าง ๆ ซึ่งก่อตัวขึ้นในอดีตตามการยึดครอง กูธิ ดำรงอยู่เพื่อ เทพเจ้า คนเป็น และคนตาย และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งสามสิ่งนี้ โดยดำเนินการโดยสมาชิกของ กูธิ แม้ว่าระบบ กูธิ ส่วนใหญ่ตอนนี้จะค่อยๆหายไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคมของชุมชนและอื่น ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในห้าสิบปีที่ผ่านมา แต่ระบบ กูธิ และแคมเปญการปฏิรูปที่ดิน กูธิ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่

แม้ว่ากิจกรรมที่พวกเขาทำอาจลดลงอย่างมาก


Bhaktapur Durbar Square

กูธิ มีความสำคัญอย่างไร?

ระบบ กูธิ ถูกรวมเข้ากับโครงสร้างทางสังคมของชุมชน จึงไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จ แต่ยังมีความยั่งยืนสูง มันเป็นระบบที่ไม่เหมือนใครในโลก และสามารถเน้นเป็นแบบจำลองของระบบที่ทำงานไม่เพียงแต่จะรักษารูปธรรม และวัฒนธรรมในหุบเขากาฐมาณฑุ


กูธิ จะถูกบริหารโดยสมาชิกของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำหรับชุมชนนำไปใช้ในการทำงานต่าง ๆ ภายในชุมชนเช่นการบูรณะวัด บ้านนักบวช ทำนุบำรุงชุมชน และอื่น ๆ รายได้นี้ยังนำไปใช้ในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่ Bunga Dyah Jatra (Rato Machhindranath Jatra), Jana Baha Dyah Jatra (Seto Machhindranath Jatra) และ Yanya Punhi (Indra Jatra) ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กูธิ มันจึงเป็นระบบที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น งานไม้ งารปั้น งานช่างต่าง ๆ และช่วยให้คนในชุมชนพัฒนาทักษะของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในเชิงเศรษฐกิจจากรายได้ที่เกิดขึ้นและยังเป็นกรอบซึ่งชุมชนท้องถิ่นสามารถปกป้องวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทำให้พวกเขาสามารถปกป้องตัวตนของพวกเขาได้


ระบำหน้ากาก ระหว่างการประท้วง Guthi Bill (Photo from The Himalayan Times)

ติดตามข่าวสารเนปาล หรือ พูดคุยกับเราได้ใน @thainepaltravels


*อ้างอิงเนื้อหาจาก Wikipedia และ Kathmandu Post on 20/06/2019*

ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page